ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LÆSERBREVE
Tirsdag 16. juni 2020
Åbent brev til Mariagerfjord Kommune v/borgmester Mogens Jespersen
Af: Marion Kronbo, formand for Skelund Landsbyforening og Leo Korsgaard, formand for Veddum Landsbylaug
Kommunens salg af Skelund skole
Vi henvendte os til dig 10.februar, da skolen første gang var til salg, med et ønske om at komme i dialog om skole-
bygningernes og områdets fremtid.

I brevet gjorde vi rede for de økonomiske hindringer for, at vore landsbyforeninger i fællesskab kan løfte opgaven
med at skabe det fantastiske nye samlende multihus med kultur, kunst, erhverv og foreningsliv for landsbyerne
Skelund og Veddum, som bygningerne kan danne ramme om.

Det optimale for os ville være, at kommunen beholdt ejerskabet, som I har gjort mindst ét andet sted i kommunen,
så I stadig påtog jer drifts- og vedligeholdelsesudgifter, og at I ydermere ansatte en egnet person et par år i et støt-
tet projektjob med at markedsføre, booke, ekspedere henvendelser og i det hele taget stå for den daglige kontakt
udadtil.

Derudover gjorde vi rede for, at i vore projektdrømme og visioner har der kun været fokus på anvendelse af de ny-
este bygninger, og dermed efterlades en række bygninger som efter vores mening er i så dårlig stand, at vi ikke kan
løfte renoveringen og istandsættelsen, og derfor anbefalede vi, at de bør nedrives og at området reetableres med
bynær natur.

Endelig, efter en længere coronapause, mødtes vi med dig, Mogens, og nogle forvaltningsfolk d. 4.maj, men det
viste sig, at I havde intet med! Trods vores konkrete udspil fik vi bare en sludder for en sladder og et indtryk af, at
kommunen bare ville af med området inden vinteren, og nu har I altså også sat det til salg igen!

Vi hilser naturligvis andre projekter velkomne, og håber at et eventuelt andet projekt har til formål positivt at bidrage
til udvikling af vores lokalområder i Skelund og Veddum.  Men det er i så fald kommunens ansvar, at man sælger til
et gennemarbejdet projekt, og at køber er velkonsolideret med finansieringen i orden, så bygningerne og arealet ik-
ke langsomt forfalder og skæmmer et område centralt i Skelund by.

Vi er interesserede i samskabelse mellem lokale frivillige og kommunen, men hvis vi overtager ansvaret, vil det
kræve en ekstraordinær indsats af lokalområdet for at sikre en god daglig drift, hvor hjælp fra kommunen vil være
altafgørende for vores muligheder for at indfri visionerne. Vore fælles visioner, der kunne øge bosætningen og udviklingen af kommunens østlige landsbyområder, og som er helt i tråd med §17.4 udvalgets anbefalinger til Landdistriktsudvikling i Mariagerfjord Kommune.

Vi kom med et konkret og konstruktivt udspil 10.februar, nu er det på tide med et konstruktivt modsvar fra kommunen!Fredag 3. juli 2020
Teknologien skal hjælpe med affaldssortering
Af: Jess V. Laursen, regionsrådsmedlem i Region Nordjylland
Lige nu er der meget snak om at vi skal sortere vores affald i op til 10 forskellige sortimenter. Det lyder da
meget fornuftigt så vi alle kan deltage i verdens store sortering. Men der skal da vist anvendes flere tekno-
logiske værktøjer i den nye "fremtid" 

Hjemme hos os sortere vi nu i 3 forskellige affaldsbeholdere, køkkenaffald & restaffald og Metal & plast og
pap & papir og dem der henter vores affald kører tit med halvfyldte affaldsbeholdere, og ja det kan jo have
noget at gøre med hvor stor beholderen er og hvor tit der bliver hentet affald.

Jeg var sammen med Danske Regioner sidste år i München på IBM-Watson House som er center for tek-
nologi og udvikling i Europa, her arbejdes der bl.a. med teknologi der fortæller via en sender som er place-
ret i din affaldsbeholder, hvad tid at "din" affaldsbeholdere er fyldt og skal tømmes, den teknologi gør at vo-
res kommuner og "indsamlere" bedre kan planlægge afhentningen og den vil jo automatisk fortælle sand-
heden om lige nøjagtig dit affald-behov. Denne udvikling og anvendelse vil samtidige være en billigere transportmæssig løsning og vil spare skattekroner. Den fremtidige teknologi er en kendt løsning der hurtigt er tjent hjem.

I ønskes alle en god sorterings-sommer.
Læs nedenfor:
Kommunens salg af Skelund skole