ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
KIRKESIDEN
Als kirke
Ø. Hurup kirke
Tirsdag 25. december 2018
Juleaftensdag hører til blandt de helt store kirkehøjtideligheder, men det er dog ikke normalt, at kirkegængerne på tage til takke med ståpladser, men det var tilfældet i år i både Als og Øster Hurup. Begge steder var der godt og vel fuldt hus.

I Als måtte der opstilles klapstole i midtergangen, og i Øster Hurup måtte også pladsen omkring alteret tags i brug, hvorfra gæsterne i kirken måtte overvære gudstjenesten.

De mange mennesker i de fyldte kirker betød en særlig stemning, da sognepræst Iben Brejner Højgaard holdt sin juleprædiken og man sang nogle af de traditionelle julesalmer.

Havde julestemningen ikke indfundet sig inden, man bevægede sig indenfor i kirkerummet, var den det, da man forlod kirkerne.

I begge kirker slukkede man de elektriske lys medens man sang "Dejlig er jorden", og efterfølgende kom man i forbindelse med den sene gudstjeneste i Øster Hurup ud i vintermørket med en smuk himmel.
I Als kirke var der godt og vel fuldt hus.
Der var også trængsel i Øster Hurup kirke
Onsdag 9. januar 2018
ALS: Der kobles en arkitekt på udformningen af parkeringspladsen, der er etableret i forbindelse med kirkegården i Als.

Et stort område på græsarealet, der betegnes Blokkerne, øst for kirken er blevet belagt med grus, og det har givet anledning til kritik. Mange finder, at det grusbelagte område skæmmer kirkebakken, hvor kirken troner på toppen.

På et offentligt menighedsmøde, der blev holdt i kirken, oplyste formand for menighedsrådet, Jens Laurids Pedersen, at det var nødvendigt at gøre noget, da området var meget blødt, og adskillige biler satte sig fast. Derfor valgte rådet at grusbelægge nogle meter.

Nu er tanken at finde en endelig løsning, oplyste han.

Kirken i Als kan skrive sin historie adskillige århundrede tilbage, og den er fredet. Det betyder, at menighedstrådet skal have myndighedernes tilladelse, hvis man ønsker at foretage ændringer i blandt andet kirkerummet.

Man har et ønske om at få et flygel i kirken, men for at skabe plads er det nødvendigt at fjerne et par bænkerækker. Det kan man ikke umiddelbart gøre. Ministeriet og fredningsmyndighederne skal spørges først, og der er endnu ikke kommet et svar. Indtil en godkendelse eventuel foreligger må man blandt andet i forbindelse med koncerter i kirken nøjes med et elektrisk klaver.
Mandag 4. marts 2019
ALS: Det blev en festlig fastelavnssøndag i Als kirke og efterfølgende i aulaen på Havbakkeskolen i landsbyen.

Man indledte dagen i kirken, der var festlig pyntet. Her var samlet knap et par hundrede udklædte børn og voksne, og sognepræst Iben Brejner Højgaard ledte slagets gang.
 
Familiegudstjenesten bød ud over de mere traditionelle salmer også på børnesange, blandt andre "Kan du gætte, hvem jeg er".

Efterfølgende samledes man på skolen, hvor de små slog katten af tønden, og de voksne kunne hygge sig over en kop kaffe med hjemmebag.

Det var husmoderforeningen i Als, der stod for sammenkomsten i aulaen, hvor børnene brugte mange kræfter på at slå trætønderne i stykker for at få indholdet til at falde på gulvet, hvorefter ivrige hænder samlede slik.

Det var præmier til de flotteste udklædninger, ligesom der blev kåret både kattekonger og dronninger.
Lørdag 6. april 2019
ALS/ØSTER HURUP: Menighedsrådene i Als og Øster Hurup vil bygge ny sognegård. Man har sikret sig en 868 kvadratmeter stor grund tæt ved Als kirke, Kirkevej 33, hvor der skal opføres nyt hus i et plan.

Det ligger ikke fast, hvornår en ny sognegård kan stå færdig. Det afhænger blandt andet af økonomien.

På stedet står der en ældre villa, der har stået tom i længere tid, og den skal fjernes.

- Nu havde vi muligheden for at købe en grund tæt på kirken, og valgte at slå til. Vi vil i løbet af i år nedbryde huset og gøre grunden byggeklar. Hvornår vi bygger nyt menighedshus handler om den fremtidige økonomi, siger formand for menighedsrådet i Øster Hurup, Inger-Lis Jepsen

Det nuværende menighedshus, der ligger tæt ved præstegården, blev taget i brug i 1989. Det er blevet for lille, ligesom det efterhånden er ved at være noget slidt. Hvad det skal bruges til, ligger hen i det uvisse.

-Men vi mangler depotplads, og der er mange aktiviteter, der stadig vil kunne være på stedet, blandt andet konfirmandundervisning, siger menighedsrådsformanden.

Menighedsrådene har gennem længere tid drøftet muligheden for at udbygge det nuværende, men det vil blive for dyrt, hvis der skal skaffes ekstra parkeringspladser, og så er det uhensigtsmæssigt med kirkekontoret på første sal, hvor specielt ældre mennesker har vanskeligt ved at komme op til.

-Vi har et par gange desværre oplevet, at ældre er faldet på trappen, siger kirkernes sekretær Anne-Mette Andersen.

- Det er nu også fastsat lovmæssigt, at kirkekontoret skal ligge i stueplan siger Inger-Lis Jepsen.

Mødelokalet i det nuværende er for lille, og det er køkkenet også

- Vi må afvise folk, der ønsker at deltage i nuværende arrangementer. Desuden har vi arrangementer der kolliderer og køkkenstørrelse og faciliteter er ikke tidssvarende, siger Inger-Lis Jepsen.
Onsdag 13. marts 2019
ØSTER HURUP: Det blev en både højtidelig, spændende og morsom aften for de mange mennesker, der tirsdag eftermiddag og aften var sammen med biskop Henning Toft Bro i Øster Hurup.

Kirken i turistbyen var fyldt, da biskoppen sent på eftermiddagen bød velkommen til en lille times gudstjeneste, derefter samledes man i Multihuset, hvor der var fællesspisning, og efterfølgende holdt Henning toft Bro foredrag i husets aula, hvor er også var fyldt med mennesker.

Biskoppen for Aalborg stift tiltrådte embedet i 2010. I sit foredrag fortalte han blandt andet om sit liv og krydrede fakta med en række morsomme anekdoter.

han har blandt andet arbejdet som fisker og var i perioden fra 1983 til 1995 medlem af gruppen Tørfisk. Han leverede i den periode flere hits til gruppens repertoire, der var populære indslag i DR´s Giro 413.

han uddannede sig til cand. Theol. ved Århus Universitet og blev ansat som præst i Hjerm og efterfølgende i Nykøbing Mors sogn, hvor han også fungerede som provst.
Formand for menighedsrådet i Øster Hurup, Inger-Lis Jepsen, (tv) overrækker gave til Lene Kold.
Foto: Iben Brejner Højgaard
Søndag 28. april 2019
Kirkesanger ved Als og Øster Hurup kirker gennem den seneste halve snes år, Lene Kold takkede søndag eftermiddag af i forbindelse med gudstjenesten i Øster Hurup kirke.

Hun har valgt at gå på pension efter 46 år på arbejdsmarkedet.

Gudstjenesten sluttede med, at hun sang solo "Den blå anemone", og menigheden gav hende efterfølgende stående applaus.

Der blev budt på champagne og kransekage, holdt takketaler og hun fik overrakt gaver.
Fredag 17. maj 2019
Der deltog knap en snes mennesker i den kirkevandring, som de fire sogne i den østlige del af Mariagerfjord Kommune arrangerede aftenen op til bededag.

Man indledte turen ved Visborg kirke, hvor der var en kort andagt. Derefter begav man sig ad veje  og cykelstier gennem skovarealer med nyudsprungne bøgetræer og forbi blomstrende gule rapsmarker nogle kilometer til Skelund kirke.

Det var oprindelig tanken, at turen blandt andet skulle gå via skvostier, men den plan blev opgivet, da bukkejagten samtidig gik ind. Derfor valgte man cykelstierne, og mange glædede sig også over det faste underlag på turen.

Vejret var med arrangementet. Midtvejs holdt man pause, hvor der blev budt på en forfriskning, inden man fortsatte til kirken i Skelund, hvor der var andagt og efterfølgende blev der budt på kaffe og varme hveder i kirkehuset.
Torsdag 18. april 2019
ØSTER HURUP:  Det var på forhånd lovet, at alle sanser skulle i brug ved familiegudstjenesten Skærtorsdag i Øster Hurup kirke, og det kom de.

Der blev blandt andet budt på et måltid i kirkens midtergang, hvor der var dækket et langt, smukt pyntet påskebord. Desuden var kirken pyntet med blomster i påskens farve.

Efter at alle var bænket ved bordet fortalte sognepræst Iben Brejner Højgaard menigheden om udfrielsen fra Ægypten, og hvordan Jesus gav det jødiske påskemåltid et nyt indhold, da han indstiftede nadveren.

Efter gudstjenesten stod den på æggejagt på kirkegården, og der var mange påskeæg til de deltagende børn og voksne.

En festlig og anderledes gudstjeneste.
Efter gudstjenesten gik jagten ind efter påskeæg på kirkegården.
Mandag 8. juli 2019
ØSTER HURUP: Over 200 mennesker, egentlig flere end Øster Hurup kirke kan rumme, overværede mandag eftermiddag orgelkoncerten med organist Kristian Marius Andersen.

Alle bænke var overfyldte, samtlige klapstole var i brug, folk sad på knæfald og gulv og desuden på bænke, som graver Torben Overgaard slæbte ind fra kirkegården til det lille våbenhus. Enkelte blev der dog ikke plads til.

Kristian Marius Andersen gav en koncert, som alle sent vil glemme. Et spændende program, sammensat af Bach og de store, romantiske huskomponister, viste sider af kirkens lille orgel, som ingen havde kunnet forestille sig, og han lokkede såvel varme, blidhed og stor dramatik ud af det lille instrument.

Og da han sluttede koncerten med at improvisere over tre af de melodier, et ivrigt publikum havde foreslået: "Det dufter lysegrønt af græs", "Du kom med alt det der var dig" og "Hil dig, Frelser og Forsoner". Ja, selv Lyse nætter kom med i puljen, måtte alle overgive sig til en sand orgelmester.

Det blev en uforglemmelig dag i Øster Hurup Kirke.
Over 200 mennesker overværede koncerten mandag eftermiddag i Øster Hurup kirke.
Torsdag 1. august 2019
Eftermiddagskoncerten med jazztrioen "Organic3" i Als kirke, onsdag, blev en stor succes.

Kirken var fyldt med mennesker, da trioen, der fremførte jazz-versioner af 10-12 af de mest kendte danskle salmer. indledte koncerten.

Niels Ole Sørensen, der leder trioen fra sit kæmpe store Hammond Orgel, og som til daglig er organist i Frederikshavn, har lavet mange jazzarrangementer over de salmer, han spiller søndag efter søndag i sin kirke. Sammen med Uffe Steen på guitar og Esben Bach på trommer skaber han et lydunivers, der på én gang er lyrisk og melodiøst, festligt og til tider voldsomt.

De mange mennesker i kirken applauderede voldsomt efter sidste nummer og fik fremtvunget "Du, som har tændt millioner af stjerner" som ekstranummer, og alle gik glade hjem.
Lørdag 14, september 2019
ALS/ØSTER HURUP: Sangkoret tilknyttet kirkerne i Als og Øster Hurup har i dag, lørdag, 14. september eksisteret i 30 år.

Jubilæet blev kort markeret i forbindelse med, kirkekoret holdt øveaften torsdag i menighedshsuet i Als. Medlemmerne og korleder Troels Kold ønskede hinaden tillykke over et glas champagne, og derefter fortsatte man øveaftenen op til en en række arrangementer, hvor koret medvirker.

Elisabeth Svenstrup fra Bælum var den første korleder, og da menighedshuset i Als endnu ikke var færdigbygget, foregik korprøverne, med 21 kormedlemmer, de første måneder i dagligstuen hos præsteparret Gunda og Bendt Johansen. Da byggeriet var færdigt i december samme år, rykkede koret ind - og har lige siden haft menighedshuset som ugentlig "arbejdsplads".

Thilde Madsen fra Visborg overtog lederskabet i august 1991, og da hun allerede i december flyttede til Randers, blev hun afløst af organist Gunda Johansen som korleder. Koret voksede støt og indgik i et antal kirkelige handlinger gennem kirkeåret (påske, høst, udendørs andagter i Fruerlundparken m.m.). Sideløbende med det opbyggede koret en tradition for forårs- og julekoncerter i begge kirker.

Da Gunda gik på pension i august 2008, overtog hendes afløser som organist, Troels Kold, rollen som korleder, og lige siden har han stået i spidsen for koret. Gennem årene er koret vokset til ca. 40 medlemmer og har under sognepræst Iben Brejner Højgaard udvidet de kirkelige opgaver med bl.a. Alle Helgen og Kyndelmisse, lige som koret synger ved mange forskellige lejligheder og steder uden for kirkernes rum.

Havnen i Øster Hurup er den perfekte tumleplads for koret om sommeren, hvor dets ugentlige fælles aftensange i juli samler flere hundrede deltagere i al slags vejr. Også korets årlige havnekoncert er altid velbesøgt, og det er også fast deltager i det store, årlige fælles Øster Hurup-arrangement "Musik på Havnen".

Om vinteren har koret, i samarbejde med Dagli'Brugsen og Event Øster Hurup, opbygget en ny årlig tradition med en nytårskoncert i Multihuset, hvor valsemusik for kor og klavertrio blandes med fyrig cancan. Som det eneste af korets aktiviteter tages der her entré.

Der holdes en form for jubilæumskoncert 30. oktober, hvor koret sætter et projekt i søen i Als Hallen, som det håber også vil blive en tradition: I samarbejde med Als Sport og Event holdes der i forbindelse med "Spil Dansk Ugen" en kombineret "Alsang, Halsang, Samsang og Korsang", hvor koret på skift med publikum vil synge sig igennem den danske sangskat.

- Kombinationen af korets gennemarbejdede klang og fællessangen med publikum er altid en del af korets koncerter, og vil denne aften blive rendyrket, så rollerne bliver jævnbyrdige. Begrebet "Alsang" vil denne aften blive lig med "Alssang", og adgangen er gratis, siger korleder Troels Kold.

Koret giver også jævnligt koncerter i kirker rundt omkring i Himmerland, og for nogle år siden rejste det til Krakow, hvor det sang i to af byens største kirker - bl. medvirkede det i Mozarts Requiem i den kæmpe store domkirke.

Det er således et 30 år ungt kor, der har appetit på korlivet og ser frem til masser af fremtidige møder med menighed, publikum, folk og fæ alle steder og på alle tidspunkter!

Nye medlemmer optages gerne. Interesserede kan kontakte korlederen. Man kan se adresse og nummer på
www.alskirke.dk, hvis man har lyst til at synge "stor musik i små sogne", som er korets motto.

Als Øster Hurup Kirkekor
Korleder Troels Kold.