ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
KIRKESIDEN
Als kirke
Ø. Hurup kirke
Fredag 9. november 2018

ALS: Der blev budt p
å spanske, latinamerikanske, nordiske og baldiske melodier, samt  musikernes egne kompositioner, da Trio Faber, Striim og Rosengreen gæstede Als kirke.

- Det var en både skøn og livsglad koncert, der var krydret med historier, små anekdoter og såmænd også et islandsk ravneskrig, oplyser pastor Iben Brejner Højgaard.

Trioen består af en sanger (Faber), en cello (Striim) og en flamencoguitar (Rosengreen), og sammen spillede og sang de musik, der passerede grænser, både de geografiske, men også de genremæssige.

Der var tale om sange på flere sprog, formidlet af en stærk stemme med et usædvanligt fortælletalent, en tonerig og ekvilibristisk flamencoguitar og en følelsesfuld, varm cello. Musikken gik fra det indadvendte, næsten meditative til det udadvendte, fortællende og festlige.
Tirsdag 25. december 2018
Juleaftensdag hører til blandt de helt store kirkehøjtideligheder, men det er dog ikke normalt, at kirkegængerne på tage til takke med ståpladser, men det var tilfældet i år i både Als og Øster Hurup. Begge steder var der godt og vel fuldt hus.

I Als måtte der opstilles klapstole i midtergangen, og i Øster Hurup måtte også pladsen omkring alteret tags i brug, hvorfra gæsterne i kirken måtte overvære gudstjenesten.

De mange mennesker i de fyldte kirker betød en særlig stemning, da sognepræst Iben Brejner Højgaard holdt sin juleprædiken og man sang nogle af de traditionelle julesalmer.

Havde julestemningen ikke indfundet sig inden, man bevægede sig indenfor i kirkerummet, var den det, da man forlod kirkerne.

I begge kirker slukkede man de elektriske lys medens man sang "Dejlig er jorden", og efterfølgende kom man i forbindelse med den sene gudstjeneste i Øster Hurup ud i vintermørket med en smuk himmel.
I Als kirke var der godt og vel fuldt hus.
Foto: Iben Brejner Højgaard
Der var også trængsel i Øster Hurup kirke
Lørdag 15. december 2018
Als-Øster Hurup Kirkekors julekoncerter i henholdsvis Øster Hurup og Als kirker samlede mange mennesker, og koret høstede begge steder stort og velfortjent bifald.

Den første koncert blev afviklet i kirken i Øster Hurup, og her var der næsten fyldt med tilhørere, da leder af koret, organist Troels kold hævede taktstokken og satte koret, der tæller ca. 40 kvinder og mænd, i gang.

Programmet bestod af julesalmer, et par store julefantasier og en sats fra Niels W. Gades kantate "Die heilige Nacht" ("Julenat"). Værket er skrevet for dobbeltkor, men arrangeret, så  Kirkekorets sangere kunne dække alle stemmer.

Koret sang også første sats af Mendelssohns kantate "Wie der Hirsch schreit". Det er den tyske tekst til det gamle latinske bibelvers "Sicut Cervus", som også er oprindelsen til den danske salme "Som tørstige hjort monne skrige" - en tekst, der går igen i både den katolske og protestantiske kirkemusik.

Man havde også besøg af nabosognenes kirkesanger, Anders Lillebæk Jacobsen, der spillede altsaxofon til to julesange fra den lettere afdeling, nemlig "Last Christmas" og "Mary's Boy Child" .

Da koret torsdag aften gentog koncerten i Als kirke var der fuldt hus, og julestemningen bredte sig hurtigt i kirkerummet, også i forbindelse med, de mange koncertgæster fik lov til at synge med på en række julesange og -salmer.

Nogle dage inden, koret optrådte i de lokale kirker, var de på besøg i Stenild nordvest for Hobro, hvor de også gjorde stor lykke i den lille kirke.
Kirkekoret ved koncerten i Als kirke
Der var fuldt hus til koncerten i Als kirke.
Foto: Iben Brejner Højgaard
Onsdag 9. januar 2018
ALS: Der kobles en arkitekt på udformningen af parkeringspladsen, der er etableret i forbindelse med kirkegården i Als.

Et stort område på græsarealet, der betegnes Blokkerne, øst for kirken er blevet belagt med grus, og det har givet anledning til kritik. Mange finder, at det grusbelagte område skæmmer kirkebakken, hvor kirken troner på toppen.

På et offentligt menighedsmøde, der blev holdt i kirken, oplyste formand for menighedsrådet, Jens Laurids Pedersen, at det var nødvendigt at gøre noget, da området var meget blødt, og adskillige biler satte sig fast. Derfor valgte rådet at grusbelægge nogle meter.

Nu er tanken at finde en endelig løsning, oplyste han.

Kirken i Als kan skrive sin historie adskillige århundrede tilbage, og den er fredet. Det betyder, at menighedstrådet skal have myndighedernes tilladelse, hvis man ønsker at foretage ændringer i blandt andet kirkerummet.

Man har et ønske om at få et flygel i kirken, men for at skabe plads er det nødvendigt at fjerne et par bænkerækker. Det kan man ikke umiddelbart gøre. Ministeriet og fredningsmyndighederne skal spørges først, og der er endnu ikke kommet et svar. Indtil en godkendelse eventuel foreligger må man blandt andet i forbindelse med koncerter i kirken nøjes med et elektrisk klaver.
Mandag 4. marts 2019
ALS: Det blev en festlig fastelavnssøndag i Als kirke og efterfølgende i aulaen på Havbakkeskolen i landsbyen.

Man indledte dagen i kirken, der var festlig pyntet. Her var samlet knap et par hundrede udklædte børn og voksne, og sognepræst Iben Brejner Højgaard ledte slagets gang.
 
Familiegudstjenesten bød ud over de mere traditionelle salmer også på børnesange, blandt andre "Kan du gætte, hvem jeg er".

Efterfølgende samledes man på skolen, hvor de små slog katten af tønden, og de voksne kunne hygge sig over en kop kaffe med hjemmebag.

Det var husmoderforeningen i Als, der stod for sammenkomsten i aulaen, hvor børnene brugte mange kræfter på at slå trætønderne i stykker for at få indholdet til at falde på gulvet, hvorefter ivrige hænder samlede slik.

Det var præmier til de flotteste udklædninger, ligesom der blev kåret både kattekonger og dronninger.
Lørdag 6. april 2019
ALS/ØSTER HURUP: Menighedsrådene i Als og Øster Hurup vil bygge ny sognegård. Man har sikret sig en 868 kvadratmeter stor grund tæt ved Als kirke, Kirkevej 33, hvor der skal opføres nyt hus i et plan.

Det ligger ikke fast, hvornår en ny sognegård kan stå færdig. Det afhænger blandt andet af økonomien.

På stedet står der en ældre villa, der har stået tom i længere tid, og den skal fjernes.

- Nu havde vi muligheden for at købe en grund tæt på kirken, og valgte at slå til. Vi vil i løbet af i år nedbryde huset og gøre grunden byggeklar. Hvornår vi bygger nyt menighedshus handler om den fremtidige økonomi, siger formand for menighedsrådet i Øster Hurup, Inger-Lis Jepsen

Det nuværende menighedshus, der ligger tæt ved præstegården, blev taget i brug i 1989. Det er blevet for lille, ligesom det efterhånden er ved at være noget slidt. Hvad det skal bruges til, ligger hen i det uvisse.

-Men vi mangler depotplads, og der er mange aktiviteter, der stadig vil kunne være på stedet, blandt andet konfirmandundervisning, siger menighedsrådsformanden.

Menighedsrådene har gennem længere tid drøftet muligheden for at udbygge det nuværende, men det vil blive for dyrt, hvis der skal skaffes ekstra parkeringspladser, og så er det uhensigtsmæssigt med kirkekontoret på første sal, hvor specielt ældre mennesker har vanskeligt ved at komme op til.

-Vi har et par gange desværre oplevet, at ældre er faldet på trappen, siger kirkernes sekretær Anne-Mette Andersen.

- Det er nu også fastsat lovmæssigt, at kirkekontoret skal ligge i stueplan siger Inger-Lis Jepsen.

Mødelokalet i det nuværende er for lille, og det er køkkenet også

- Vi må afvise folk, der ønsker at deltage i nuværende arrangementer. Desuden har vi arrangementer der kolliderer og køkkenstørrelse og faciliteter er ikke tidssvarende, siger Inger-Lis Jepsen.
Onsdag 13. marts 2019
ØSTER HURUP: Det blev en både højtidelig, spændende og morsom aften for de mange mennesker, der tirsdag eftermiddag og aften var sammen med biskop Henning Toft Bro i Øster Hurup.

Kirken i turistbyen var fyldt, da biskoppen sent på eftermiddagen bød velkommen til en lille times gudstjeneste, derefter samledes man i Multihuset, hvor der var fællesspisning, og efterfølgende holdt Henning toft Bro foredrag i husets aula, hvor er også var fyldt med mennesker.

Biskoppen for Aalborg stift tiltrådte embedet i 2010. I sit foredrag fortalte han blandt andet om sit liv og krydrede fakta med en række morsomme anekdoter.

han har blandt andet arbejdet som fisker og var i perioden fra 1983 til 1995 medlem af gruppen Tørfisk. Han leverede i den periode flere hits til gruppens repertoire, der var populære indslag i DR´s Giro 413.

han uddannede sig til cand. Theol. ved Århus Universitet og blev ansat som præst i Hjerm og efterfølgende i Nykøbing Mors sogn, hvor han også fungerede som provst.