ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
KIRKESIDEN
Als kirke
Ø. Hurup kirke
To menighedsråd trækker i arbejdstøjet
ALS/ØSTER HURUP: Menighedsrådene i Als og Øster Hurup har konstitueret sig.

Til ny formand i menighedsrådet i Als er valgt Jens Laurids Pedersen med Benny Nielsen som næstformand og kontaktperson.

Alice Bertelsen er kasserer, Martin Bertelsen er kirkeværge og bygningskyndig, Gunhild Jensen er  underskriftsberettiget og Elsebeth Davidsen er valgt som sekretær.

Der er desuden nedsat et par udvalg og en valgbestyrelse.

Gunhild Jensen, Alice Bertelsen og Benny Nielsen har sæde i Kirke- og kirkegårdsudvalget.

Jens Laurids Pedersen, Martin Bertelsen og Benny Nielsen har fået plads i Præstegårdsudvalget, og valgbestyrelsen kom til at bestå af Elsebeth Davidsen, der er formand, og desuden Jens Laurids Pedersen og Gunhild Jensen.

Menighedsrådet i Øster Hurup
Menighedsrådet i Øster Hurup er på fem medlemmer. Som formand er valgt Inger-Lis Jepsen.

Steen Frost Christensen er valgt som næstformand, kasserer og underskriftsberettiget. Ib Nis Poulsen er kontaktperson, og Niels Jørgen Jensen er valgt som kirkeværge og bygningskyndig. Lene Birgitte Hansen er valgt som sekretær.

I Øster Hurup er der også to udvalg og en valgbestyrelse.

I Kirke- og kirkegårdsudvalget har alle menighedsrådsmedlemmer fået sæde.

Præstegårdsudvalget kom til at bestå af Ib Nis Poulsen, Inger-Lis Jepsen og Lene Birgitte Hansen. Endelig kom valgbestyrelsen til at bestå af Inger-Lis Jepsen som formand, desuden Lene Birgitte Hansen og Hans Jørgen Jensen.
To kirkekoncerter, som Niels W. Gade
kunne glæde sig over i sin himmel
Als-Øster Hurup Kirkekor høstede stående applaus efter forårskoncerterne i både Øster Hurup og Als kirker.

Kirken i Øster Hurup var fyldt til bristepunktet, da organist og korleder Troels Kold hævede taktstokken og satte det velforberedte kor i gang med et af Niels W. Gades hovedværker, den dramatiske kantate, Elverskud.

Ved klaveret havde man indskrevet Lili Olesen, der tidligere har accompagneret koret. De øvrige solister var hentet fra korets egne rækker.

Tenoren Ernst Hørlück sang Hr. Olufs store parti, mezzosopranen Lene Kold, hans moder, og Elverkongens døtre blev sunget af sopranerne Sophia Høgh Rasmussen, Schannie Hansen, Malene Hansen og Tina Kjeldgaard.

Grunden til, det dygtige kirkekor havde taget Niels W. Gades værk på programmet, var 200-året for komponistens fødsel.

Efter den vellykkede koncert i Øster Hurup gentog koret torsdag aften koncerten i Als kirke.

Her var det noget større kirkerum end i Øster Hurup også fyldt, og publikum ville ikke slippe koret inden det havde givet et ekstranummer. Det blev således til to gange "I østen stiger solen op", og publikum kvitterede igen med stående applaus.

Værket er skrevet for kor, solister og symfoniorkester, men blev opført,  som det er meget almindeligt, når der ikke lige er et symfoniorkester til rådighed, med klaver i Øster Hurup og flygel i Als kirke, hvor der er mere plads.

Efter publikum havde forladt kirken blev der knappet øl og vand op, og de slidte stemmebånd fik fred.

Forårskoncerterne er traditionel afslutning på sæsonen og de ugentlige øveaftner, men helt lukket ned er der ikke. Koret skal i løbet af sommeren udenfor bygrænsen og give koncert.

Hanne Eggers, der er tiltrådt som præst i Als, Øster Hurup, Skelund og Visborg sogne, bliver budt officielt velkommen i forbindelse med gudstjenesten i Als kirke søndag 11. marts kl. 11.

-Hun fungerer på lige fod med sognepræsterne Iben Brejner Højgaard og Mette Tved Hansen i stillingen i Sydøsthimmerland frem til, der er fundet en fastansat, oplyser formand for menighedsrådet i Øster Hurup, Lis Jepsen.

Hun tiltrådte stillingen 28. februar. Inden har hun beklædt flere stilliner som hjælpepræst.

Hanne Eggers blev præst i en moden alder. Hun er oprindelig uddannet fysioterapeut og har primært arbejdet med psykiatriske patienter, med plejehjemsbeboere samt med hjerneskadede. Hun underviste i mange år sygeplejeelever i Aarhus og Vejle, gigtpatienter i Brædstrup og har undervejs i sit studium haft andre jobs. Ovnpasser, rengøringsassistent, ufaglært sygehjælper og butiksassistent.

Som mangeårig frivillig inden for Folkekirken har hun samarbejdet med såvel præster som menighedsråd samt med andre frivillige. Endvidere arbejdet som frivillig i en FAIR TRADEbutik. Og så har hun været spejderleder.
Hanne Eggers
"Fru Luther" holdt i Als kirke
foredrag om sin mand

ALS: 500 års dagen for Martin Luther opslog sine 95 teser på kirkedøren i Wittenberg og dermed indledte reformationen blev i Als kirke markeret ved at Luthers hustru, Käthe, fortalte historien set fra hendes side.

Det var i skikkelse af sognepræst ved Skelund og Visborg kirker, Mette Tved Hansen, og det gjorde hun med stor indsigt og følelse, så alle i kirken var musestille og optaget af den fantastiske fortælling, siger sognepræsten i Als, Iben Brejner Højgaard.

Efter fortællingen og andagt i kirken gik alle ud på kirkegården, hvor konfirmanderne sørgede for at plante et paradisæbletræ for på den måde at markere reformationens 500 års jubilæum et synligt og varigt tegn på håb.

Man sluttede af med kaffe, saftevand og Luther lagkage til alle.

På foranledning af biskopperne blev der over hele landet ringet i et kvarter med kirkeklokkerne for at markere jubilæet. I Als skete det mellem kl. 15.15 og 15.30.
ØSTER HURUP: Godt 70 tilhørere fik torsdag eftermiddag en musikalsk oplevelse ud over det sædvanlige. De overværede koncerten med Passion Duo i Øster Hurup kirke.

Tilhørerne havde fundet vejr til kirken gennem byens mange afspærringer på grund af børne-cykelløbet, og de blev belønnet i stor stil.

- Passion Duo med Julija Skipore fra Letland på akkordeon og Bartlomiej Piotr Wawryniuk på saxofon viste sig at være blændende virtuose på deres instrumenter. De spillede numre fra mange forskellige genrer, fra Tjajkovskijs Blomstervalsen (fra balletten Nøddeknækkeren) til Piazollas moderne, avancerede tangoer. Og i Bartlomiejs spændende arrangementer for præcis deres instrumenter, fik musikken en ny og spændende sound, siger organist ved kirken Troels kold.

- At han også viste sig fra sin forrygende jazz-side i vilde improvisationer på sax'en (som passede fint til første del af hans efternavn), vakte sammen med Julijas lynhurtige fingerture hen over tastaturet stor begejstring og gav anledning til lange klapsalver, siger han.
Julija Skipore fra Letland på akkordeon og Bartlomiej Piotr Wawryniuk på saxofon var blændende virtuose på deres instrumenter.