ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
KIRKESIDEN
Als kirke
Ø. Hurup kirke
Konfirmander i Als og Øster Hurup 2019
Aalborg Skolefoto
Aalborg Skolefoto
I  Als kirke var der konfirmation lørdag 11.
maj hvor følgende blev konfirmeret af
sognepræst Iben Brejner Højgaard:


I Øster Hurup kirke var der konfirmation søndag 12. maj, hvor følgende blev konfirmeret af sognepræst Iben Brejner Højgaard:Nanna Astono
Maya Astono
Gustav Kragelund Andreassen
Kristian Kragelund Andreassen
Rebecca Duelund Koudal Bjertrup
Line Møller Christensen
Mathilde Olesen Damm
Otto Yde Daugbjerg
Ole Møskedal Frandsen
Frida Nielsen Hjartbro
Rasmus Winther Houmøller
Marie-Louise Vestergaard Jensen
Mathilde Holst Jensen
Johan Kragh Jørgensen
Kaya Madeleine Kirsmeier
Kalle Silleborg Klemmensen
Frederikke Mortensen
Signe Marie Bjerregaard Petersen
Mia Lykke Rasmussen
Stine Thier-Andersen
Tue Riise Andersen
Lucas Mejlstrup Hansen
Nicolaj Haüser Hansen
Mads Bersang Kristensen
Isabella Nielsen