ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
KIRKESIDEN
Als kirke
Ø. Hurup kirke
Konfirmander i Als og Øster Hurup 2018
Aalborg Skolefoto
Aalborg Skolefoto
I  Øster Hurup kirke var der konfirmation lørdag 21. april hvor følgende blev konfirmeret af sognepræst Iben Brejner Højgaard:

Kristian Bendixen
Simon Walther Guldbæk
Anja Meng Jensen
Laura Andersen Jensen
Sofie Wendelin Dannesboe Jensen
Benjamin Bødker Madsen
Juliane Tomra Nielsen
Jacob Schüsler Vestergaard


I Als kirke var der konfirmation søndag 22. april, hvor følgende blev konfirmeret af sognepræst Iben Brejner Højgaard:

Astrid Stegger Andersen
Ellen Skov Andreassen
Mikkel Lunn Blom
Silke Jianzhen Justesen 
Isabella Maria Lykke
Anne Kondrup Olesen
Jesper Outsen Overgaard
Victor Otte Pedersen
Jacob Skov Rønnow 
Mathilde Thygesen
Elise Gam Sørensen Wilt
Naja Kjær Wu