ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
KIRKESIDEN
Als kirke
Ø. Hurup kirke
Konfirmander i Als og Øster Hurup 2017
Aalborg Skolefoto
Aalborg Skolefoto
Konfirmeret i Als Kirke lørdag den 6. maj 2017:

Bagerst fra venstre:
Simon Mikkelsen
Daniel Fuglsang Månsson
Jeppe Dalsgaard Andersen
Christopher Frank Larsen
Victor Aasted Johansen
Mads Juncher Poulsen
Jens Michael Bjerregaard Petersen
Malthe Bagger Pedersen
Rasmus Ibsen
Sognepræst Iben Brejner Højgaard
Forrest fra venstre:
Marie Nordstrøm Brøndsted
Anne Bonde Andersen
Julie Mortensen
Josephine Anneli Høgh
Filippa Nielsen Hjartbro
Alberte Groes Sloth
(Foto: Aalborg Skolefoto)
Konfirmeret i Øster Hurup Kirke søndag den 7. maj 2017:

Bagerst fra venstre:
Mikkel Schou Christiansen
Frederik Nygaard Jensen
Laura Falkenstrøm Hansen
Mikkel Juhl Nielsen
Sognepræst Iben Brejner Højgaard.
Forrest fra venstre:
Emilia Harritz Nielsen
Monica Holt Petersen
Maia Kristensen
Freja Bendixen
(Foto: Aalborg Skolefoto)