ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
KIRKESIDEN
Ø. Hurup kirke
Als kirke
Gudstjenester i Als og Øster Hurup
FORSIDEN
APRIL 2020                   Als:                                  Øster Hurup:


Iben Brejner Højgaard
(IBH)  Har barselorlov
Anne Bundgaard Hansen
(ABH)
Peter Grove
(PG)
AFLYST