ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
KIRKESIDEN
Als kirke
Ø. Hurup kirke
Gudstjenester i Als og Øster Hurup
Iben Brejner Højgaard (IBH)
Mette Tved Hansen
(MTH)

November  2017
Als:
Øster Hurup:
26.
.

Gudstjeneste

kl. 11.00 (MTH)


December  2017
03
05
08
10
17
20
21
24
25
26


1. søndag i advent
Julekoncert med Als-Ø. Hurup Kirkekor
Krible, kravle, krumspring
2. søndag i advent
3. søndag i advent
Børnehavejul, Kriblebo
Skolejuleafslutning
Juleaften
Juledag
2. juledag

kl. 11.00 (IBH)
kl. 19.30
kl. 09.30 (IBH)
kl. 09.30 (IBH)
kl. 14.00 (IBH)
kl. 10.00 (IBH)
kl. 10.00 (IBH)
kl. 16.00 (IBH)

kl. 11.00 (IBH)


kl. 15.00 Julekoncert med kirkekoret.


kl. 11.00 (IBH)kl. 14.00 (IBH)
kl. 09.30 (MTH)