ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
KIRKESIDEN
Als kirke
Ø. Hurup kirke
Gudstjenester i Als og Øster Hurup
Iben Brejner Højgaard (IBH)
Mette Tved Hansen
(MTH)

Als:
Øster Hurup:
Januar 2019
25.
27.
Krible, kravle, krumspring
3. søndag efter helligtrekonger

Kl. 11.00  (ABH)
Kl. 09.30 (IBH)
Kl. 09.30 (ABH)
Anne Bundgaard Hansen
(ABH)

Februar 2019
03.
06.
10.
17.
22.
24.
4. søndag efter helligtrekonger
Børnegudstjeneste
Sidste søndag efter helligtrekonger
Septuagesima
krible, kravle krumspring
Seksagesima
Kl. 17.00 (ABH) 1)
Kl. 17.15 (IBH)

Kl. 09.30 (IBH)

Kl. 11.00 (ABH) 2)

1) Kyndelmisse
2) MusikgudstjenesteKl. 11,00 ( ABH)

Kl. 09.30 (IBH)
Kl. 09.30 (ABH) 2)