ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
KIRKESIDEN
Als kirke
Ø. Hurup kirke
Gudstjenester i Als og Øster Hurup
Iben Brejner Højgaard (IBH)
Mette Tved Hansen
(MTH)

Hanne Eggers
(HE)
September 2018
Als:
Øster Hurup:
23
28
30
Høstgudstjeneste
Krible, kravle, krumspring
18. søndag efter trinitatis

kl. 09.30 (IBH)
kl. 11.00 (IBH)
Poulsenseje kl. 14.00 (IBH)

kl. 09.30 (IBH)
Oktober 2018
03
07
14
21
26
28
Børnegudstjeneste
19. søndag efter trinitatis
20. søndag efter trinitatis
21. søndag efter trinitatis
Krible, kravle, krumspring
22. søndag efter trinitatis
kl. 17.15 (IBH)

kl. 09.30 (IBH)


kl. 11.00 (IBH) Musikgudstjeneste

09.30 (MTH)

kl. 11.00 (HE)
kl. 09.30 (IBH)
kl. 09.30 (IBH) musikgudstj.