ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
KIRKESIDEN
ARKIV
ALS: To garvede operasangere, Jens Krogsgaard, tenor, og Jesper Brun-Jensen, bas, sang og fortalte i Als kirke om de syv dødssynder og enkelte dyder, og de fik publikums trommehinder og kirkens hvælvinger til at blafre, mens Jan Ole Christiansen trakterede kirkens flygel i de vanskelige Wagner-orkestersatser.

Der var ogs
å mere løsslupne indslag i koncerten, hvor bassen i en "bas-rap" fortalte om dødssynden "misundelse", der rammer ham, når tenoren altid modtager mere bifald end ham. Og oven i købet løber med sopranen i operaens finale!.

Det var f
ørste gang siden coronalukningen, der blev holdt koncert i kirken. Den kunne gennemføres fordi Kulturministeriet har oprettet en Sommerpulje til støtte for udøvende kunstnere - en støtte der gjorde koncerten gratis at arrangere for Als Menighedsråd. Derfor var der også gratis adgang for publikum.

Der var ca. 40 tilh
ørere på kirkebænkene, så selv med corona-restriktioner kunne der godt have været en smule flere Men de fyldte godt i rummet, og klapsalverne var lige ved at være lige så voluminøse som operasangernes stemmer.

Næste Kulturministerielt støttede koncert i Als Kirke finder sted søndag den 27. september kl. 16, hvor modtageren af Aksel Schiøtz-Prisen, mezzosopranen Signe Asmussen synger om "Langt højere Bjerge", akkompagneret på kirkens flygel af Erik Kaltoft.
Onsdag 23. september 2020
ALS/ØSTER HURUP: Der er sket stor udskiftning af medlemmer i menighedsrådene i Als og Øster Hurup sogne i forbindelse med valget, som står ved magt med mindre der indkommer ønske om et afstemningsvalg.

I Als sogn, hvor menighedsrådet består af seks medlemmer har tre valgt at sige stop og tre ny er valgt. Øster Hurup har et menighedsråd på fem medlemmer, og her var der udskiftning af to medlemmer.

I Als består menighedsrådet, der er valgt for den kommende fireårige periode af: Jens Laurids Pedersen, Alice Bertelsen, Ole Bressendorff, Henrik Sloth, Jan Michno og Lars Nørgaard Nielsen. Som stedfortrædere er valgt: Mary-Ann Kjærsgaard Jørgensen, Jette Andersen Lundsgaard og Ari Anton Lybæk Astono, oplyser formand for det nuværende råd Jens Laurids Pedersen,

Det er således farvel til:  Elsebeth Haagen Davidsen, Karen Margrethe Lindberg Poulsen og Gunhild Jensen.

I Øster Hurup er valgt: Inger-Lis Jepsen, Ib Nis Poulsen, Lene Birgitte Hansen, Inge Østergaard og
Bent Lybæch Christensen. Som suppleanter er valgt: Karin Atzen Poulsen, Lene Nørgård Kold og Mette Thorup Kristiansen.

I Øster Hurup er det således farvel til: Hanne Schmidt Larsen og Karin Atzen Nis Poulsen.

Hvis menighederne ønsker afstemningsvalg skal der indgives en kandidatliste inden 13. oktober. Listen skal udarbejdes på en blanket, der er godkendt af kirkeministeriet, og den kan i Als fås ved henvendelse til valgbestyrelsens formand Elsebeth Davidsen. I Øster Hurup skal man henvende
Jens Laurids Pedersen
Inger-Lis Jepsen