ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
KIRKESIDEN
Als kirke
Ø. Hurup kirke

Tirsdag 27. november 2018

ALS: Pladsen i menighedshuset i Als er ved at være for trang, og
menighedsrådene i Als og Øster Hurup, der i fællesskab ejer huset, overvejer en udvidelse.

Det oplyste formand for rådet i Als, Jens Laurids Pedersen på et
offentlig menighedsmøde, der blev holdt i kirken umiddelbart efter en musikgudstjeneste søndag formiddag.

Han oplyste, at man prøvede denne ny mødeform, men måtte så
samtidig beklage datoen. Mødetidspunktet ramlede sammen med borgerforeningens julemarked i Als Hallen, hvor der samtidig ved frokosttid blev serveret grønlangkål med flæsk og pølse. Det kunne menigheds-
rådets traktement, et papbæger med kaffe og småkager ikke hamle op med.

En halv snes mennesker deltog i mødet, hvorimod der i Als Hallens cafeteria var fuldt hus.

Omkring en udvidelse af menighedshuset blev der stillet spørgsmål, om ikke nogle af de mange aktiviteter i huset kunne rykkes til netop Als Hallen og lokalerne i tilknytning til hallen.

Jens Laurids Pedersen oplyste, at man i rådet er klar over, at der
arbejdes på at få øget aktivitet i netop hal og cafeteria.

Han kunne også oplyse, at man kører med en stram økonomi, men
forventer at komme ud af året med skinnet på næsten, som han
udtrykte det.

Det blev også oplyst, at der ansættes ny præst ved kirkerne i Als og Øster Hurup. Vedkommende vil blive indsat i Als kirke af provsten 15. januar næste år.

- Men ifølge reglerne kan vi ikke oplyse navnet på den ny præst, sagde han.

Menighedsrådene i Als og Øster Hurup arbejder tæt sammen, og
samarbejdet udvides til at omfatte Skelund og Visborg.

Der sker løbende en omlægning på kirkegården. Flere og flere vælger mindre gravsteder frem for de store familiegrave, oplyste han.
Formand for menighedsrådet i Als, Jens Laurids Pedersen orienterede om rådets arbejde på et møde i Als kirke.
En halv snes mennesker deltog i det offentlige menighedsmøde i Als kirke
Lørdag 15. december 2018
Als-Øster Hurup Kirkekors julekoncerter i henholdsvis Øster Hurup og Als kirker samlede mange mennesker, og koret høstede begge steder stort og velfortjent bifald.

Den første koncert blev afviklet i kirken i Øster Hurup, og her var der næsten fyldt med tilhørere, da leder af koret, organist Troels kold hævede taktstokken og satte koret, der tæller ca. 40 kvinder og mænd, i gang.

Programmet bestod af julesalmer, et par store julefantasier og en sats fra Niels W. Gades kantate "Die heilige Nacht" ("Julenat"). Værket er skrevet for dobbeltkor, men arrangeret, så  Kirkekorets sangere kunne dække alle stemmer.

Koret sang også første sats af Mendelssohns kantate "Wie der Hirsch schreit". Det er den tyske tekst til det gamle latinske bibelvers "Sicut Cervus", som også er oprindelsen til den danske salme "Som tørstige hjort monne skrige" - en tekst, der går igen i både den katolske og protestantiske kirkemusik.

Man havde også besøg af nabosognenes kirkesanger, Anders Lillebæk Jacobsen, der spillede altsaxofon til to julesange fra den lettere afdeling, nemlig "Last Christmas" og "Mary's Boy Child" .

Da koret torsdag aften gentog koncerten i Als kirke var der fuldt hus, og julestemningen bredte sig hurtigt i kirkerummet, også i forbindelse med, de mange koncertgæster fik lov til at synge med på en række julesange og -salmer.

Nogle dage inden, koret optrådte i de lokale kirker, var de på besøg i Stenild nordvest for Hobro, hvor de også gjorde stor lykke i den lille kirke.
Kirkekoret ved koncerten i Als kirke
Der var fuldt hus til koncerten i Als kirke.
Foto: Iben Brejner Højgaard
Foto: Iben Brejner Højgaard
Tirsdag 25. december 2018
Juleaftensdag hører til blandt de helt store kirkehøjtideligheder, men det er dog ikke normalt, at kirkegængerne på tage til takke med ståpladser, men det var tilfældet i år i både Als og Øster Hurup. Begge steder var der godt og vel fuldt hus.

I Als måtte der opstilles klapstole i midtergangen, og i Øster Hurup måtte også pladsen omkring alteret tags i brug, hvorfra gæsterne i kirken måtte overvære gudstjenesten.

De mange mennesker i de fyldte kirker betød en særlig stemning, da sognepræst Iben Brejner Højgaard holdt sin juleprædiken og man sang nogle af de traditionelle julesalmer.

Havde julestemningen ikke indfundet sig inden, man bevægede sig indenfor i kirkerummet, var den det, da man forlod kirkerne.

I begge kirker slukkede man de elektriske lys medens man sang "Dejlig er jorden", og efterfølgende kom man i forbindelse med den sene gudstjeneste i Øster Hurup ud i vintermørket med en smuk himmel.
I Als kirke var der godt og vel fuldt hus.
Lysene i kirkerummet blev slukket medens man sang "Dejlig er jorden".
Tirsdag 8. januar 2019
ØSTKYSTEN: Anne Bundgaard Handsen indsættes tirsdag aften, 15. januar, som præst i de fire østlige sogne i i Mariagerfjord Kommune. Det sker i Als kirke kl. 19 under ledeløse af provst Carsten Bøgh Pedersen.

De øvrige præster i sognene, Iben Brejner Højgaard og Mette Tved Hansen samt kirkekoret tilknyttet kirkerne i Als og Øster Hurup under ledelse af Troels Kold deltager også, oplyser formand for menighedsrådet i Als, Jens Laurids Pedersen.

-Anne Bundgaard Hansen kommer fra en stilling på Fyn. Hun skal sammen med de nuværende sognepræster udgøre en dynamisk trio, som sammen med menighederne skal fortsætte udviklingen af det folkekirkelige arbejde i området de kommende år, siger rådsformanden.

Efter indsættelsen i kirken inviterer de fire menighedsråd, Als, Øster Hurup, Skelund og Visborg til reception på Als Kro og Badehotel, hvor der bliver mulighed for at sige personligt velkommen til den ny præst.

-Vi håber fra menighedsrådenes side, at der bliver stor tilslutning ved indsættelsen, så det bliver en festlig begivenhed, siger han.

Søndag 13. januar tager menighederne afsked med Hanne Eggers, der har fungeret som vikar i et års tid.

Hun holder afskedsgudstjenester i Als og Visborg kirker.

Umiddelbart inden gudstjenesten i Als inviterer menighedsrådene til fælles morgenkaffe i menighedshuset i Als kl. 8.15, og i Visborg inviteres til frokost umiddelbart efter gudstjenesten.

Anne Bundgaard Hansen
Onsdag 9. januar 2018
ALS: Der kobles en arkitekt på udformningen af parkeringspladsen, der er etableret i forbindelse med kirkegården i Als.

Et stort område på græsarealet, der betegnes Blokkerne, øst for kirken er blevet belagt med grus, og det har givet anledning til kritik. Mange finder, at det grusbelagte område skæmmer kirkebakken, hvor kirken troner på toppen.

På et offentligt menighedsmøde, der blev holdt i kirken, oplyste formand for menighedsrådet, Jens Laurids Pedersen, at det var nødvendigt at gøre noget, da området var meget blødt, og adskillige biler satte sig fast. Derfor valgte rådet at grusbelægge nogle meter.

Nu er tanken at finde en endelig løsning, oplyste han.

Ønsker sig et flygel
Kirken i Als kan skrive sin historie adskillige århundrede tilbage, og den er fredet. Det betyder, at menighedstrådet skal have myndighedernes tilladelse, hvis man ønsker at foretage ændringer i blandt andet kirkerummet.

Man har et ønske om at få et flygel i kirken, men for at skabe plads er det nødvendigt at fjerne et par bænkerækker. Det kan man ikke umiddelbart gøre. Ministeriet og fredningsmyndighederne skal spørges først, og der er endnu ikke kommet et svar. Indtil en godkendelse eventuel foreligger må man blandt andet i forbindelse med koncerter i kirken nøjes med et elektrisk klaver.