ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
KIRKESIDEN
Als kirke
Ø. Hurup kirke
Foto: Iben Brejner Højgaard
Foto: Iben Brejner Højgaard
Als Øster Hurup Kirkekor
Lørdag 14, september 2019
ALS/ØSTER HURUP: Sangkoret tilknyttet kirkerne i Als og Øster Hurup har i dag, lørdag, 14. september eksisteret i 30 år.

Jubilæet blev kort markeret i forbindelse med, kirkekoret holdt øveaften torsdag i menighedshsuet i Als. Medlemmerne og korleder Troels Kold ønskede hinaden tillykke over et glas champagne, og derefter fortsatte man øveaftenen op til en en række arrangementer, hvor koret medvirker.

Elisabeth Svenstrup fra Bælum var den første korleder, og da menighedshuset i Als endnu ikke var færdigbygget, foregik korprøverne, med 21 kormedlemmer, de første måneder i dagligstuen hos præsteparret Gunda og Bendt Johansen. Da byggeriet var færdigt i december samme år, rykkede koret ind - og har lige siden haft menighedshuset som ugentlig "arbejdsplads".

Thilde Madsen fra Visborg overtog lederskabet i august 1991, og da hun allerede i december flyttede til Randers, blev hun afløst af organist Gunda Johansen som korleder. Koret voksede støt og indgik i et antal kirkelige handlinger gennem kirkeåret (påske, høst, udendørs andagter i Fruerlundparken m.m.). Sideløbende med det opbyggede koret en tradition for forårs- og julekoncerter i begge kirker.

Da Gunda gik på pension i august 2008, overtog hendes afløser som organist, Troels Kold, rollen som korleder, og lige siden har han stået i spidsen for koret. Gennem årene er koret vokset til ca. 40 medlemmer og har under sognepræst Iben Brejner Højgaard udvidet de kirkelige opgaver med bl.a. Alle Helgen og Kyndelmisse, lige som koret synger ved mange forskellige lejligheder og steder uden for kirkernes rum.

Havnen i Øster Hurup er den perfekte tumleplads for koret om sommeren, hvor dets ugentlige fælles aftensange i juli samler flere hundrede deltagere i al slags vejr. Også korets årlige havnekoncert er altid velbesøgt, og det er også fast deltager i det store, årlige fælles Øster Hurup-arrangement "Musik på Havnen".

Om vinteren har koret, i samarbejde med Dagli'Brugsen og Event Øster Hurup, opbygget en ny årlig tradition med en nytårskoncert i Multihuset, hvor valsemusik for kor og klavertrio blandes med fyrig cancan. Som det eneste af korets aktiviteter tages der her entré.

Der holdes en form for jubilæumskoncert 30. oktober, hvor koret sætter et projekt i søen i Als Hallen, som det håber også vil blive en tradition: I samarbejde med Als Sport og Event holdes der i forbindelse med "Spil Dansk Ugen" en kombineret "Alsang, Halsang, Samsang og Korsang", hvor koret på skift med publikum vil synge sig igennem den danske sangskat.

- Kombinationen af korets gennemarbejdede klang og fællessangen med publikum er altid en del af korets koncerter, og vil denne aften blive rendyrket, så rollerne bliver jævnbyrdige. Begrebet "Alsang" vil denne aften blive lig med "Alssang", og adgangen er gratis, siger korleder Troels Kold.

Koret giver også jævnligt koncerter i kirker rundt omkring i Himmerland, og for nogle år siden rejste det til Krakow, hvor det sang i to af byens største kirker - bl. medvirkede det i Mozarts Requiem i den kæmpe store domkirke.

Det er således et 30 år ungt kor, der har appetit på korlivet og ser frem til masser af fremtidige møder med menighed, publikum, folk og fæ alle steder og på alle tidspunkter!

Nye medlemmer optages gerne. Interesserede kan kontakte korlederen. Man kan se adresse og nummer på
www.alskirke.dk, hvis man har lyst til at synge "stor musik i små sogne", som er korets motto.

Korleder Troels Kold
Troels Kold spiller på det ny flygel i Als kirke i forbindelse med Weyse-aftenen.
Fredag 4. oktober 2019
ALS: I nærheden af hundrede mennesker deltog onsdag i Wey-se-aftenen i Als kirke, som organist og sanger Anette Kjær og Als og Øster Hurup kirkers faste organist Troels Kold stod for. Samtidig blev det ny flygel i kirken taget i brug.

Arrangementet vekslede mellem solosang, oplæsning og fæl-lessang med vægten på melodier af  guldalderkomponisten C. E. F. Weyse.

Det blev Troels Kold, der sangmæssigt måtte trække det store læs, da Anette Kjær havde pådraget sig et halsonde, men hun stod for en del af oplæsningen, og begge trakterede det nyind-købte flygel, der lydmæssigt sagtens kunne fylde kirkerummet.

Det blev en både spændende, lærerig og højtidelig aften

For at skaffe plads til flyglet, der for kendere, er i størrelse C2, har det været nødvendigt at fjerne et par bænkerækker op mod alteret i venstre side. Da kirken er fredet har menighedsrådet inden købet sogt og fået tilladelse til at fjerne bænkene..

Menighedsrådet har ikke selv måttet punge ud, men har fået bevil-get midlerne fra provstiet, Der er tale om et 11 år gammelt Yama-ha flygel.

For at fejre det ny instrument arrangeres der  "To omkring et fly-gel" onsdag 23. oktober og mandag den 18. november. Begge aftener kl. 19. Her vil Troels Kold give smagsprøver på flyglets lyd ved at spille mindre klassiske værker, og han vil akkompagnere hustruen tidligere kirkesanger Lene Kold i nogle lieder og roman-cer, hvor flyglet også vil spille en fremtrædende rolle.

- Og så skal der selvfølgelig synges fællessange til flygel-akkom-pagnement, siger Troels Kold
Anette Kjær læste op og spillede på flyglet.
Torsdag 10. oktober 2019
Menighedsrådet i Als er igen fuldtalligt efter der er holdt et suppleringsvalg. Det blev dog ikke nødvendigt med en desideret valghandling.

Ole Bressendorf, Haslevgaarde Bakker stillede op som kandidat til rådet, og da der ikke var andre kandidater på valg, træder han ind i rådet.

Lars Nørgaard, Vikingvej samt Bente Bressendorf er valgt som stedfortrædere i den nævnte rækkefølge, oplyser formand for rådet Jens Laurids Pedersen.

- I menighedsrådet ser vi alle frem til igen at være fuldtallige, og på det næste møde vil rådet konstituere sig, siger formanden.

Menighedsrådet har manglet et medlem efter, Flemming Bagge trådte ud, da han og hustruen flyttede til Sjælland.
Ole Bressendorf, Haslevgaarde Bakker, nyt medlem i menighedsrådet i Als.
Torsdag 10. oktober 2019
Menighedsrådene i Als og Øster Hurup søger
ny barselvikar i stedet for sognepræst Iben
Brejner Højgaard, der har orlov frem til efter-
året 2020.

Man havde ansat Anne Birkedal som vikar,
men hun har meddelt menighedsrådene, at
hun ikke ønsker at forlænge sin ansættelse
ved udløbet 18. november, oplyser formand
for menighedsrådet i Als, Jens Laurids Peder-
sen.

- Det betyder, at menighedsrådene igen må
ud at søge efter en afløser. Det hele er så nyt,
at vi i menighedsrådene endnu ikke har afkla-
ret, hvordan vi vil håndtere situationen, men
håber og tror på, at vi vil finde en god afløser, siger han.
 
Annie Birkedal, der er sat på gudstjenestelisten frem til begyndelsen af
december, har med sin beslutning den sidste gudstjeneste 17. novem-
ber i Øster Hurup kirke.
ALS: De over hundrede mennesker, der onsdag aften var bænket i Als kirke, fik en timelang øreåbner for, hvad tangoen kan, når den kommer i hænderne på den ægte vare, personificeret ved den argentinske tangosanger Gabriel Amadeo Vedela.

Han kunne med sin fløjlsbløde tenor få de sensuelle tangosange forløst, så man følte sig hensat til de små tangobarer i Buenos Aires, og når han skruede op for stemmens volumen og virtuost trakterede sin argentinske håndtromme, kom dramaet i sangene også til sin fulde ret.

Han blev fornemt akkompagneret af de to danske musikere, Kai Stensgaard på marimba og Ib Buchholtz på harmonika. De fandt sammen med den fantastiske sanger vej til tangoens sjæl - og til tilhørernes hjerter.
ALS: Det nyindkøbte flygel i Als kirke kommer mandag 18. november igen til at spille en stor rolle, når kirkens organist Troels Kold sætter sig ved det for at spille en række klaverstykker og ligeledes akkompagnere sin hustru, tidligere kirkesanger Lene Kold.

Tilhørerne vil også få mulighed for at synge en række efterårssange til fly-gelakkompagnement.

En overskrift på aftenen kunne være "Samme medvirkende - nye numre", idet parret midt i oktober afholdt den første pmkring et flygel-aften i kirken. I denne november udgave vil de spille og synge lidt Chopin, lidt Kai Nor-mann Andersen, lidt Schubert - og lidt jazz og tango.

Flyglet har allerede været i anvendelse ved flere gudstjenester, bl.a. den nyligt afholdte mindeandagt på Alle Helgens søndag. Fremover vil det også give helt nye muligheder for de koncerter, som Als Kirke afholder så man-ge af. Både som soloinstrument og som del af trioer, kvartetter og kvintet-ter - og som akkompagnement til sang eller et soloinstrument.

Arrangementet, der begynder kl. 19 vil vare ca. tre kvarter. Kirkebil kan be-nyttes, og der er gratis adgang.

- Nu går musiklivet, sammen med resten af landet ind i den begyndende julestemning. Men så snart vi er kommet godt i gang med det nye år, vil flyglet i Als Kirke komme på overarbejde - både i ensembler med andre instrumenter, som akkompagnement til solosang, og med en pianist fra den internationale top, der skal stå for den endelige indvielse af flyglet, siger Troels Kold.
Fredag 15. novemebr 2019
Lene og Troels Kold ved flyglet i Als kirke.