ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
KIRKESIDEN
Ø. Hurup kirke
Als kirke
Konfirmander
Gudstjenester
Arkiv
Søndag 8. december 2019
Julekoncerterne i Øster Hurup og Als kirker med det lokale kirkekor blev på det nærmeste tilløbsstykker.

Kirken i Øster Hurup var ved den første koncert fyldt med mennesker. Man har indenfor de seneste ti år ikke oplevet en lignende interesse for at overvære koncerten op til jul, og i Als var der knap 120 tilhører, der sammen med korets mange medlemmer fyldte godt op i landsbykirken.

- Korets program var dog ikke udpræget juleorienteret i starten, hvor det koncentrerede sig om store klassiske mesterværker som 'Ein deutsches Requiem' af Brahms og 'Sicut cervus' af Palestrina.

 Men tilhørerne sørgede under de indlagte fællessange for, at mane juleforventningerne frem med flere af de kendte og elskede danske julesalmer, siger korleder Troels Kold.

Og i korets sidste afdeling fik julen, hvad den kunne trække, indtil kor og tilhørere forenedes i 'Dejlig er jorden', hvor englesangen julenat ikke kunne have gjort et større indtryk.
 
Et par dejlige aftener i selskab med mange mennesker og stor musik i de små sogne.

Mellem julekoncerterne tirsdag og torsdag i de sydøsthimmerlandske kirker var koret onsdag aften på gæstevist i Blenstrup kirke, hvor det også gjorde stor lykke.
ALS: De over hundrede mennesker, der onsdag aften var bænket i Als kirke, fik en timelang øreåbner for, hvad tangoen kan, når den kommer i hænderne på den ægte vare, personificeret ved den argentinske tangosanger Gabriel Amadeo Vedela.

Han kunne med sin fløjlsbløde tenor få de sensuelle tangosange forløst, så man følte sig hensat til de små tangobarer i Buenos Aires, og når han skruede op for stemmens volumen og virtuost trakterede sin argentinske håndtromme, kom dramaet i sangene også til sin fulde ret.

Han blev fornemt akkompagneret af de to danske musikere, Kai Stensgaard på marimba og Ib Buchholtz på harmonika. De fandt sammen med den fantastiske sanger vej til tangoens sjæl - og til tilhørernes hjerter.
orsdag 10. oktober 2019
Menighedsrådet i Als er igen fuldtalligt efter der er holdt et suppleringsvalg. Det blev dog ikke nødvendigt med en desideret valghandling.

Ole Bressendorf, Haslevgaarde Bakker stillede op som kandidat til rådet, og da der ikke var andre kandidater på valg, træder han ind i rådet.

Lars Nørgaard, Vikingvej samt Bente Bressendorf er valgt som stedfortrædere i den nævnte rækkefølge, oplyser formand for rådet Jens Laurids Pedersen.

- I menighedsrådet ser vi alle frem til igen at være fuldtallige, og på det næste møde vil rådet konstituere sig, siger formanden.

Menighedsrådet har manglet et medlem efter, Flemming Bagge trådte ud, da han og hustruen flyttede til Sjælland.
Ole Bressendorf
Als-Ø. Hurup Kirkekor bød julen velkommen
Nedenfor:
Spændende musikalsk aften i Als kirke
Menighedsråd i Als igen på fuld styrke
Torsdag 27. februar 2020
ALS: Efter en timelang koncert i Als kirke onsdag aften med pianist Katrine Gislinge kvitterede tilhørerne i et fyldt kirkerum med et langt, stående bifald og "tvang" på det nærmeste den dygtige koncertpianist til at give et ekvilibristisk ekstranummer af Chopin før hun fik lov til at forlade kirken.

Med et program bestående af de tre store klaversonater af Beethoven, nemlig Pathétique, Måneskins og Apassionata, tog hun med sin sublime teknik og sin overdådige, dramatiske tolkning af værkerne publikum med storm.

Katrine Gislinge introducerede selv sonaterne og gav på den måde publikum en større forståelse og oplevelse af det enkelte værk. Og da hun blev "transmitteret" op på storskærm, mens hun spillede, kunne alle tilhørerne se hendes udtryksfulde og meget fysiske spillestil, mens flyglets pragtfulde lyd fyldte kirkerummet.

- Hermed må Als Kirkes nye flygel siges at være blevet "indviet" - bedre kan det simpelt hen ikke gøres, siger kirkens organist Troels Kold.
Katrine Gislinge ved flyglet i Als kirke
De mange mennesker i kirkerummet nød koncerten, hvor man på storskærm kunne se den dygtige pianist.