ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
KIRKESIDEN
Als kirke
Ø. Hurup kirke
Foto: Iben Brejner Højgaard
ALS: 500 års dagen for Martin Luther opslog sine 95 teser på kirkedøren i Wittenberg og dermed indledte reformationen blev i Als kirke markeret ved at Luthers hustru, Käthe, fortalte historien set fra hendes side.

Det var i skikkelse af sognepræst ved Skelund og Visborg kirker, Mette Tved Hansen, og det gjorde hun med stor indsigt og følelse, så alle i kirken var musestille og optaget af den fantastiske fortælling, siger sognepræsten i Als, Iben Brejner Højgaard.

Efter fortællingen og andagt i kirken gik alle ud på kirkegården, hvor konfirmanderne sørgede for at plante et paradisæbletræ for på den måde at markere reformationens 500 års jubilæum et synligt og varigt tegn på håb.

Man sluttede af med kaffe, saftevand og Luther lagkage til alle.

På foranledning af biskopperne blev der over hele landet ringet i et kvarter med kirkeklokkerne for at markere jubilæet. I Als skete det mellem kl. 15.15 og 15.30.
"Fru Luther" holdt i Als kirke
foredrag om sin mand

Käthe Luther, alias Mette Tved Hansen, fortalte levende historien om Luther.
Foto: Iben Brejner Højgaard
ØSTER HURUP: Sognepræst Iben Brejner Højgaard sørgede for, at der blev talt ned til, der blev tændt for julen i Øster Hurup søndag sent på eftermiddagen.

Ca. hundrede mennesker, deraf mange med fakler, var ved 17-tiden samlet omkring det store grantræ midt i turistbyen, da præsten sammen med de mange menneske begyndte nedtællingen, og da man var nåede til et, blev lysene tændt.

Inden var man gået i et fakkeltog fra Øster Hurup kirke et par hundrede meter vest for centrum, hvor præsten holdt en kort andagt, og FDF-erne sørgede for, at der blev delt fakler ud, da man forlod kirken.

Arrangementet var blevet indledt et par timer tidligere med Als og Øster Hurup Kirkekors julekoncert i en fyldt kirke.

Vellykket julekoncert i Ø. Hurup kirke
Koret, under ledelse af organist Troels Kold, fremførte en række kendte og populære julesalmer og  -sange, samt en fantasi over "Af højheden oprinden er " samt en orgelkoral af Niels W.  Gade og nogle Christmas Carols. Koret høstede efterfølgende stort bifald.
Koncerten i Øster Hurup var forkortet af hensyn til de øvrige programpunkter.
Kirke og husmoderforening
fælles om julefest i Als
ALS: Der var stor opbakning til søndagens julearrangement i Als, der blev indledt i kirken og afsluttet i aulaen på Havbakkeskolen.

Eftermiddagsgudstjenesten bød blandt andet på krybbespil, som minikonfirmanderne stod for, og det klarede de flot. De 17 børn kan nu holde juleferie som minikonfirmerede minikonfirmander.

Hovedparten af de mange mennesker, der fyldte kirken, gik efterfølgende til skolen, hvor den lokale husmoderforening havde sørget for, at der var pyntet op med juletræ, ligesom der var brygget eftermiddagskaffen og the med tilhørende julebag.

De mange børn legede og dansede om juletræet, og julemanden kom også indenfor og uddelte godteposer.
Lys i juletræet
efter koncert

Tove Knudsen ved et par af sine malerier, der er udstillet i menighedshuset i Als de kommende måneder.
ALS: Menighedshuset i Als danner de kommende måneder ramme om en ny maleriudstilling. Det er denne gang Tove Knudsen, der viser nogle af sine malerier.

- Jeg udtrykker gennem mine malerier stemninger fra naturen, men maler også blomsterbilleder og på det seneste abstrakte kompositioner, siger hun.

- Jeg har haft forskellige undervisere, som har sat sit præg på mit arbejde, men prøver at finde min egen stil. Først og fremmest maler jeg, fordi jeg ikke kan lade være, siger hun og oplyser, at hun er meget fascineret af naturen i Himmerland.

Skulle man være interesseret i at erhverve et eller flere af billederne kan man forhøre sig nærmere hos Anne-Mette Andersen på kirkekontoret.
Lokal billedkunstner
udstiller sine værker
i menighedshuset

Foto: Iben Brejner Højgaard
Festlig aften i selskab
med Kim Sjøgren
Als kirke var fyldt, da Kim Sjøgren begyndte at trylle med sin violin.
Foto: Iben Brejner Højgaard
ALS: De mange mennesker, der onsdag aften fyldte Als kirke, fik en munter og spændende koncertoplevelse i selskab med violinvirtuosen Kim Sjøgren.

- Der blev spillet et bredt repertoire af klassiske mesterværker til de mere folkelige numre. På programmet var bl.a. verdenshistoriens første hiphop nummer. Der blev spillet blues med hentehår, kanariefuglen Kurt kvidrede, en mus gik i fælden, og der blev quizzet og klappet til champagnegaloppen alt sammen krydret med humor samt spændende og sjove anekdoter fra et liv med musik, oplyser sognepræst Iben Brejner Højgaard.

Interessen for at overvære Kim Sjøgrens koncert var på forhånd stor, og der blev hurtigt udsolgt.

Ud over at mestre violinen er han også en god fortæller, hvilket han også for nogle måneder siden beviste ved et arrangement i Multihuset i Øster Hurup.
Lys i juletræet
efter koncert

Hanne Eggers
Hanne Eggers, der er tiltrådt som præst i Als, Øster Hurup, Skelund og Visborg sogne, bliver budt officielt velkommen i forbindelse med gudstjenesten i Als kirke søndag 11. marts kl. 11.

-Hun fungerer på lige fod med sognepræsterne Iben Brejner Højgaard og Mette Tved Hansen i stillingen i Sydøsthimmerland frem til, der er fundet en fastansat, oplyser formand for menighedsrådet i Øster Hurup, Lis Jepsen.

Hun tiltrådte stillingen 28. februar. Inden har hun beklædt flere stilliner som hjælpepræst.

Hanne Eggers blev præst i en moden alder. Hun er oprindelig uddannet fysioterapeut og har primært arbejdet med psykiatriske patienter, med plejehjemsbeboere samt med hjerneskadede. Hun underviste i mange år sygeplejeelever i Aarhus og Vejle, gigtpatienter i Brædstrup og har undervejs i sit studium haft andre jobs. Ovnpasser, rengøringsassistent, ufaglært sygehjælper og butiksassistent.

Som mangeårig frivillig inden for Folkekirken har hun samarbejdet med såvel præster som menighedsråd samt med andre frivillige. Endvidere arbejdet som frivillig i en FAIR TRADEbutik. Og så har hun været spejderleder.
Sognepræst Iben Brejner Højgaard holder ferie og orlov frem til udgangen af juni måned.
Sognepræst ved Als og Øster Hurup kirker, Iben Brejner Højgaard, trækker ikke i præstekjolen de kommende par måneder.

Det bliver konstitueret sognepræst Hanne Eggers og nabopræsten i Skelund, Mette Tved Hansen, der sørger for gudstjenesterne og de øvrige kirkelige handlinger i de to sogne.

Iben Brejner Højgaard holder ferie og er bevilgety orlov fra 1. maj til udgangen af juni m¨åned.

Henvendelser foregår på normalt vis til præstesekretær Anne-Mette Andersen, der har kontor i menighedshuset på Præstegaardsvej.
VISBORG: For syvende gang holdes der en friluftsgudstjeneste i par-ken ved Visborggård, 2. pinsedag.

De nuv
ærende ejere af slottet, Susanne og Rudolph Von Platen Haller-mund, har givet tilsagn om, at der ikke skal ændres i traditionen selv om ejendommen er kommet på private hænder.

Det har hidtil v
æret Norjyllands Amt og Region Nordjylland, der har stået som ejer af stedet, der har været beboet af blandt andre psykisk syge. De er imidlertid flyttet til et nyt bosted i Hadsund og ægteparret Von Pla-ten Hallermund har overtaget det for at indrette stedet til blandt andet hotel, kontorer og bolig, men der vil fortsat være plads til den årlige fri-luftsgudstjeneste i den flotte park.

Gudstjenesten afvikles traditionelt i n
ærheden af det store væksthus.

Temaet for
årets gudstjeneste er "Livets brød". Gennem læsninger, bønner, refleksion og nadver udlægges temaet.

Som de foreg
ående år er det en fællesgudstjeneste arrangeret af Als, Øster Hurup, Skelund og Visborg Sogne. Fællessangen understøttes af kirkernes musikere, som undervejs også leverer musikalske indslag af en mere jazzet karakter.

Efter gudstjenesten står menighedsrådene klar med kaffebord, og man håber mange vil fejre deres 2. pinsedag mandag d. 21. maj kl. 14.00 i parken på Visborggård.
For syvende gang er der friluftsgudstjeneste i parken ved Visborggård.
ALS: Efter flere tusinde strøg med kalkkosten fremtræder Als kirke igen skinnende hvid.

Arbejdet har stået på op til pinsen, og regnet ud i kvadratmeter er det flere hundrede, der har fået en tur på gammeldags maner med kalk.

Det er en årlig tilbagevendende begivenhed, at den gamle kirke skal hvidtes. Arbejdet er imidlertid blevet lettet med ny teknik. Ikke med kalken og måden at smøre det på, men derimod med, at løfte manden med kosten, så han hele tiden har en optimal arbejdsstilling stående i en kurv på et løfteaggregat.

Tidligere foregik det op og ned ad en stige og på stillads, hvilket betød, at mureren ofte skulle bukke eller strække sig for ikke stilladset skulle flyttes i en uendelighed.