ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
KIRKESIDEN
Als kirke
Ø. Hurup kirke
Foto: Iben Brejner Højgaard
Foto: Iben Brejner Højgaard
Troels Kold spiller på det ny flygel i Als kirke i forbindelse med Weyse-aftenen.
Fredag 4. oktober 2019
ALS: I nærheden af hundrede mennesker deltog onsdag i Wey-se-aftenen i Als kirke, som organist og sanger Anette Kjær og Als og Øster Hurup kirkers faste organist Troels Kold stod for. Samtidig blev det ny flygel i kirken taget i brug.

Arrangementet vekslede mellem solosang, oplæsning og fæl-lessang med vægten på melodier af  guldalderkomponisten C. E. F. Weyse.

Det blev Troels Kold, der sangmæssigt måtte trække det store læs, da Anette Kjær havde pådraget sig et halsonde, men hun stod for en del af oplæsningen, og begge trakterede det nyind-købte flygel, der lydmæssigt sagtens kunne fylde kirkerummet.

Det blev en både spændende, lærerig og højtidelig aften

For at skaffe plads til flyglet, der for kendere, er i størrelse C2, har det været nødvendigt at fjerne et par bænkerækker op mod alteret i venstre side. Da kirken er fredet har menighedsrådet inden købet sogt og fået tilladelse til at fjerne bænkene..

Menighedsrådet har ikke selv måttet punge ud, men har fået bevil-get midlerne fra provstiet, Der er tale om et 11 år gammelt Yama-ha flygel.

For at fejre det ny instrument arrangeres der  "To omkring et fly-gel" onsdag 23. oktober og mandag den 18. november. Begge aftener kl. 19. Her vil Troels Kold give smagsprøver på flyglets lyd ved at spille mindre klassiske værker, og han vil akkompagnere hustruen tidligere kirkesanger Lene Kold i nogle lieder og roman-cer, hvor flyglet også vil spille en fremtrædende rolle.

- Og så skal der selvfølgelig synges fællessange til flygel-akkom-pagnement, siger Troels Kold
Anette Kjær læste op og spillede på flyglet.
Torsdag 10. oktober 2019
Menighedsrådet i Als er igen fuldtalligt efter der er holdt et suppleringsvalg. Det blev dog ikke nødvendigt med en desideret valghandling.

Ole Bressendorf, Haslevgaarde Bakker stillede op som kandidat til rådet, og da der ikke var andre kandidater på valg, træder han ind i rådet.

Lars Nørgaard, Vikingvej samt Bente Bressendorf er valgt som stedfortrædere i den nævnte rækkefølge, oplyser formand for rådet Jens Laurids Pedersen.

- I menighedsrådet ser vi alle frem til igen at være fuldtallige, og på det næste møde vil rådet konstituere sig, siger formanden.

Menighedsrådet har manglet et medlem efter, Flemming Bagge trådte ud, da han og hustruen flyttede til Sjælland.
Ole Bressendorf, Haslevgaarde Bakker, nyt medlem i menighedsrådet i Als.
ALS: De over hundrede mennesker, der onsdag aften var bænket i Als kirke, fik en timelang øreåbner for, hvad tangoen kan, når den kommer i hænderne på den ægte vare, personificeret ved den argentinske tangosanger Gabriel Amadeo Vedela.

Han kunne med sin fløjlsbløde tenor få de sensuelle tangosange forløst, så man følte sig hensat til de små tangobarer i Buenos Aires, og når han skruede op for stemmens volumen og virtuost trakterede sin argentinske håndtromme, kom dramaet i sangene også til sin fulde ret.

Han blev fornemt akkompagneret af de to danske musikere, Kai Stensgaard på marimba og Ib Buchholtz på harmonika. De fandt sammen med den fantastiske sanger vej til tangoens sjæl - og til tilhørernes hjerter.
Søndag 8. december 2019
Julekoncerterne i Øster Hurup og Als kirker med det lokale kirkekor blev på det nærmeste tilløbsstykker.

Kirken i Øster Hurup var ved den første koncert fyldt med mennesker. Man har indenfor de seneste ti år ikke oplevet en lignende interesse for at overvære koncerten op til jul, og i Als var der knap 120 tilhører, der sammen med korets mange medlemmer fyldte godt op i landsbykirken.

- Korets program var dog ikke udpræget juleorienteret i starten, hvor det koncentrerede sig om store klassiske mesterværker som 'Ein deutsches Requiem' af Brahms og 'Sicut cervus' af Palestrina. 
 Men tilhørerne sørgede under de indlagte fællessange for, at mane juleforventningerne frem med flere af de kendte og elskede danske julesalmer, siger korleder Troels Kold.

Og i korets sidste afdeling fik julen, hvad den kunne trække, indtil kor og tilhørere forenedes i 'Dejlig er jorden', hvor englesangen julenat ikke kunne have gjort et større indtryk.
 
Et par dejlige aftener i selskab med mange mennesker og stor musik i de små sogne.

Mellem julekoncerterne tirsdag og torsdag i de sydøsthimmerlandske kirker var koret onsdag aften på gæstevist i Blenstrup kirke, hvor det også gjorde stor lykke.Mandag 13. januar 2020
Det ny flygel i Als kirke skal for alvor stå sin prøve ved en minifestival i februar måned. Her vil det store og smukke instrument først være i centrum i en kvintet og senere på måneden sætter en af Danmarks førende koncertpianister, Katrine Gislinge.sig på flygelbænken.

- Onsdag 5. februar kl. 19.30 spiller en klaverkvintet værker af Mozart, Chopin og Mahler. Da kvartetten kun optræder ved specielle lejligheder, har den ikke noget navn, men eftersom den består af pianisten Lili Olesen samt tre strygere fra Aalborg Symfoniorkester, er der garanti for høj kvalitet og musikalitet, siger organist Troels Kold

- Strygerne er Ludmilla Landa på violin, Elsebeth Schmidl på viola og Hanne Høy Houengaard på cello. Kvartetten spiller Mozarts Klaverkvartet i g-moll KV 478, Chopins Nocturne op. 9 nr. 1 i b-moll samt Mahlers Klaverkvartet fra 1876. Det er, så vidt vides, første gang der spilles musik af Mahler, senromantikkens mester, i Als Kirke, så der er noget at glæde sig til. Der er gratis adgang, siger organisten

Onsdag 26. februar kl. 19.30 får Als besøg af koncertpianisten Katrine Gislinge. Ud over at være kendt af den brede befolkning som coach for de unge kæmpetalenter i 'Danmark har talent' på TV, er hun anerkendt over hele Europa som en af de største. Hendes overlegne teknik kombineret med usædvanligt udtryksfulde og dramatiske tolkninger af klaverets mesterværker, har gjort hende til en yderst eftertragtet koncertpianist.

- I anledning af, at hun står for den "officielle" indvielse af kirkens nye flygel, er billetprisen sat så lavt som 100 kr. Så det er om at sikre sig en billet i tide, siger Troels Kold.

Billetter kan købes i EL-Butikken i Als samt over nettet på www.oesterhurup-multihus.dk
Klaverkvintet giver koncert i Als kirke 5. februar.
Katrine Gislinge sætter sig ved flyglet i Als kirke onsdag 26. februar.