ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
KIRKESIDEN
Torsdag 9. april 2020
ØSTKYSTEN: En lang række arrangementer planlagt i den østlige del af Mariagerfjord Kommune hænger i en tynd tråd, blandt andre den fælles aftensang på havnen i Øster Hurup, der med mange deltagere er blevet afviklet de seneste år.

Det er fem onsdage i juli, der er tilrettelagt fællessang med medlemmer af Als- Øster Hurup Kirkekor til at synge for, men først omkring 10. maj kan det forventes, at der træffes en afgørelse, om antallet af mennesker samlet må overstige ti og om der lempes på reglen om at holde mindst to meters afstand mellem hinanden.

Der er allerede indført forbud mod blandt andet store musikalske sammenkomster helt frem til udgangen af august måned.

Det er leder af kirkekoret Troels Kold, der står for tilrettelæggelsen af syng-sammen-aftnerne, og han er også involveret i flere arrangementer i de to lokale kirker.

9. juli er der i Als kirke et arrangement "Fra Metropolitan til Als Kirke" med Morten Frank Larsen og Lone Rasmussen, der vil synge sange og arier akkompagneret af Troels Kold.

15. juli er der planlagt et musikalsk eftermiddagsindslag i kirken i Øster Hurup med   "Passion Duo", og om aftenen jazzandagt med duoen og sognepræst Anne Bundgaard på havnen i turistbyen.
28. juli er det tanken, at Christian Alvad (guitar) og Anna Wirsén spiller og synger viser i nordisk stil i Øster Hurup kirke, og om aftenen gæster de igen kirken, hvor de vil synge og spille om at eje en olivenlund i Syditalien.

Hvis det går, som alle håber, holdes der udendørs andagt med sognenes præster i Fruerlundparken 16. august, og her medvirker kirkekoret.

21. august er det planen, at restaurant Neptuns terrasse på havnen i Øster Hurup skal danne ramme om Als-Øster Hurup Kirkekors sommerkoncert.


Der er usikkerhed opm syngsammen-aftnerne på havnen i Øster Hurup kan gennemføres.
Torsdag 27. februar 2020
ALS: Efter en timelang koncert i Als kirke onsdag aften med pianist Katrine Gislinge kvitterede tilhørerne i et fyldt kirkerum med et langt, stående bifald og "tvang" på det nærmeste den dygtige koncertpianist til at give et ekvilibristisk ekstranummer af Chopin før hun fik lov til at forlade kirken.

Med et program bestående af de tre store klaversonater af Beethoven, nemlig Pathétique, Måneskins og Apassionata, tog hun med sin sublime teknik og sin overdådige, dramatiske tolkning af værkerne publikum med storm.

Katrine Gislinge introducerede selv sonaterne og gav på den måde publikum en større forståelse og oplevelse af det enkelte værk. Og da hun blev "transmitteret" op på storskærm, mens hun spillede, kunne alle tilhørerne se hendes udtryksfulde og meget fysiske spillestil, mens flyglets pragtfulde lyd fyldte kirkerummet.

- Hermed må Als Kirkes nye flygel siges at være blevet "indviet" - bedre kan det simpelt hen ikke gøres, siger kirkens organist Troels Kold.
Katrine Gislinge ved flyglet i Als kirke
Lørdag 23. maj 2020
Menighedsrådene i Als og Øster Hurup har flere punkter på programmet i forbindelse med et orienteringsmøde, der samme aften, tirsdag 9. juni kl. 19 holdes i Als og Øster Hurup. I Als bliver det menighedshuset, der danner ramme og i Øster Hurup Multihuset.

Vi vil blandt andet gerne orientere om og dr
øfte menighedsrådets arbejder med  fortsat udvikling af folkekirken, hvordan man hele tiden engagerer og involverer kirken i sognets liv og desuden en snak om at lade sig vælge til menighedsrådet, oplyser formændene for de to råd, Inger-Lis Jepsen, Øster Hurup og Jens Laurids Pedersen, Als. Der vil også blive plads til en orientering om opførelsen af en ny sognegård i Als.

Der skal i
år vælges nyt menighedsråd. Hvis det bliver nødvendigt med afstemning skal det ske tirsdag 17. november. De seneste gange har det ikke været nødvendigt med afstemning,

Inger-Lis Jepsen
Jens Laurids Pedersen
GUDSTJENESTER
KONFIRMANDER
ARKIV
Invitation til menigheds- og orienteringsmøde i Als og Øster Hurup.

De to sognes menighedsråd vil gerne invitere til menigheds- og orienteringsmøde

9.juni kl. 19.00 i Menighedshuset i Als og i Multihuset i Øster Hurup.

Vi vil bl.a. gerne orientere om og drøfte menighedsrådets arbejde med:
                                      fortsat at udvikle folkekirke
                                      hele tiden at engagere og involvere kirken i sognets liv 
                                      processen og ideerne i forbindelse med opførelsen af den nye sognegård

Vi vil slutte af med en snak om interessen for at lade sig indvælge i det nye menighedsråd.
Du kan se hele dagsordenen på kirkernes hjemmeside.

                                Als og Øster Hurup menighedsråd.