ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
KIRKESIDEN
Als kirke
Ø. Hurup kirke
Tirsdagsfamilien tager
hul på en ny sæson
ALS: Sammen med efteråret indleder Tirsdagsfamilien sine fællesspisninger i Menighedshuset i Als. Første gang er i morgen, tirsdag 19. september kl. 18.

-Efter en lang og våd sommer, er det nu tid til igen at samles til fællesspisning i Menighedshuset, også kaldet Tirsdagsfamilien. Det er et åbent spisefællesskab, hvor alle er velkommen. Der serveres god, hjemmelavet mad, kaffe og kage, og der bydes på hyggeligt samvær, fællessang og en god historie, skriver sognepræst Iben Brejner Højgaard i et opslag.

Det koster 30 kroner for vokse at deltage, og man kan benytte kirkebilen til og fra arrangementet. Man skal lige ringe dagen i forvejen på tlf. 9857 5710.

Tirsdagsfamilien mødes i lige uger mellem kl. 18 og 21, og første gang er altså i morgen, tirsdag aften.
Foto: Iben Brejner Højgaard
Familiedag og friluftsgudstjeneste
flyttes frem på dagen
ØSTER HURUP: Godt hundrede børn og voksne del-tog søndag eftermiddag i den familie- og aktivitetsdag, der lagde op til friluftsgudstjenesten om aftenen i Fru-erlundparken, og vejrguderne var med arrangemen-tet.

Først på søndagen var vejret i området ustadigt, men kl. 16, da de første familier mødte op i parken, skinne-de solen, og det gjorde den under hele seancen.

De fleste med mindre børn ventede imidlertid ikke på friluftsgudstjenesten kl. 19, men var kørt hjem for at få både de mindste og lidt større i seng. Mandagen ven-tede med tidligt op og i skole.

Det har fået menighedsrådene i Als og Øster Hurup, der stod for nytiltaget, til at tænke over tingene, og måske allerede fra næste år vil der blive lavet om i tidsplanen, oplyser formand for menighedsrådet i Als, Jens Laurids Pedersen.

Man overvejer, at starte aktiviteterne tidligere på da-gen og så slutte af med gudstjeneste sent på efter-middagen, så alle kan nå hjem til spisetid.

Til gudstjenesten under halvtaget i parken var der stor deltagelse, men dog knap så mange mennesker som tidligere år, hvor der har været fyldt op.

Det var menighedsrådene, der stod med ansvaret for arrangementet, men en række foreninger og  spejde-re hjalp til med den praktiske afvikling.

Man havde sørget for, at der var mange forskellige le-geredskaber, blandt andet en stor hoppeborg, oppus-telig fodboldbane, trampoliner og midt i det hele en pølsevogn, hvor de, der ikke selv havde taget maden med hjemmefra, kunne få stillet sulten.

Der var tændt op i en grill på pladsen, så det med-bragte kunne grilles.

Efter gudstjenesten blev der serveret kaffe.

Det var sognenes præster, der stod for gudstjene-sten, og desuden medvirkede Als- Øster Hurup Kirkekor underledelse af organist Troels Kold.
Høstgudstjeneste i laden -
og så var der bal bagefter
ALS: Årets høstgudstjeneste søndag eftermiddag i Als og Øster Hurup pastorater blev noget ud over det sædvanlige. Efter gudstjeneste, kaffebord og auktion blev der spillet op til dans.

Det lokale Frederiksens orkester, bestående af violiner, bas, guitar, trompet og et par harmonikaer sørgede for musikledsagelse under gudstjenesten og ballet, og uden skygge af forstærker.

Rammen var en stor lade på gården Poulsenseje i Odde syd for Helberskov.

Her deltog knap hundrede mennesker i gudstjenesten, kaffebordet, den efterfølgende auktion over høst, og da de otte orkestermedlemmer spillede op til dans i loen.

Den over tusinde kvadratmeter store hal var delt op med store, firkantede halmballer, og der var stillet stolerækker op, ligesom der var lavet et alter af halmballer og et stort kors flettet af blomster.

De levende lys var man sprunget over af hensyn til brandfaren.
Og ligesom der i kirken ikke må ryges, var det heller ikke tilladt her.

I kirken kan de smøgtrængende normalt klare en times tid, men i laden var forestillingen berammet til tre timer. De hungrende gik udenfor i det flotte sensommervejr. Adskillige trak også udenfor med kaffen.

Det var formand for menighedsrådet i Øster Hurup, Inger-Lis Jepsen, der bød velkommen. Menighedsrådene i Als og Øster Hurup var fælles om at stable høstgudstjenesten, som sognepræst Iben Brejner Højgaard stod for, på benene.

Kirkernes faste organist, Troels Kold, kunne for en gang skyld overvære en gudstjeneste fra stolerækkerne. Orkestret sørgede for musikledsagelsen til sange og salmer.

Frederiksens Orkester spillede til gudstjenesten og det efterfølgende bal.
Der var samlet knap hundrede mennesker mellem halmballerne i den store hal. Der var gjort meget ud af dekorationen.
Formand for Ø. Hurup menighedsråd, Inger-Lis Jepsen, bød velkommen.
Sognepræst Iben Brejner Højgaard forrettede gudstjenesten i halmkirken.
Et af landets dygtigste pige-
kor giver koncert i Als kirke
ALS: MidtVest Pigekor, der er den pendant til det berømte Herning Drengekor, som gav en uforglemmelig koncert i Als kirke i 2012, giver koncert i kirken ved kattegat lørdag 28. oktober kl. 16.

- Sammen med Mariagerfjord Pigekor hører MidtVest Pigekor til de absolut førende i Danmark og kan i kvalitet egentlig kun sammenlignes med Radioens Pigekor. I modsætning til det rytmiske Mariagerfjord-kor, synger midtjyderne det klassiske repertoire, dog også med nutidige sange undervejs. Koret er kendt for sin lyse, lette klang, og det behandler de ofte meget vanskelige korsatser med en sikker teknisk overlegenhed, siger organist ved kirken, Troels Kold.

Ægteparret Dorte og Mads Bille har ud af ingen ting fået opbygget en tradition for korsang i Herning og hele byens opland. Både drenge- og pigekoret er berømmede for deres høje kvalitet og musikalitet, og begge turnerer flittigt i både Europa og resten af verden. MidtVest Pigekor kommer således til Als næsten direkte fra en Belgien-turné.

I de seneste år har Bille-parret udbredt deres korskole-praksis til resten af landet, hvor der rundt omkring i mange byer er blevet dannet sangkraftcentre. Håbet er, at Danmark (igen) skal blive et sang-land, hvor både fællessang og korsang på højt niveau vil blive en integreret og naturlig del af danskernes hverdag.

Dorte Bille står selv i spidsen for de ca. 40 piger, der kommer til Als Kirke. Koret vil synge et blandet program af klassiske, nordiske og danske sange, og Dorte Bille vil selv introducere koret og de enkelte numre.

Der er gratis adgang. Koncerten varer en times tid og kirkebil kan benyttes
Uændret kontingent til
folkekirken ved fjorden
MARIAGERFJORD: Kirkeskatteprocenten i Mariagerfjord Kommune bliver i 2018 uændret 1.15.

Det besluttede byrådet i forbindelse med anden behandling af budgettet.

Der regnes med et udskrivningsgrundlag på 5,6 mia. kr. og det vil indbringe lige knap 65 mio. kr.

Deraf skal de 8,4 mio. kr. bruges til landskirkeskat, 56,5 mio. kr. til kirkekasserne, 1,9 mio. kr. til provstiudvalgskasser, 260.000 kr. til § 6-midler og dertil kommer et udligningstilskud på 2,3 mio. kr. og så balancerer udgifter og indtægter med 64.933.000 kr.

Det er medlemmer af folkekirken der skal betale de 1,15 procent af den skattepligtige indtægt i kontingent.