ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
KIRKESIDEN
Als kirke
Ø. Hurup kirke
Høstgudstjeneste i laden -
og så var der bal bagefter
ALS: Årets høstgudstjeneste søndag eftermiddag i Als og Øster Hurup pastorater blev noget ud over det sædvanlige. Efter gudstjeneste, kaffebord og auktion blev der spillet op til dans.

Det lokale Frederiksens orkester, bestående af violiner, bas, guitar, trompet og et par harmonikaer sørgede for musikledsagelse under gudstjenesten og ballet, og uden skygge af forstærker.

Rammen var en stor lade på gården Poulsenseje i Odde syd for Helberskov.

Her deltog knap hundrede mennesker i gudstjenesten, kaffebordet, den efterfølgende auktion over høst, og da de otte orkestermedlemmer spillede op til dans i loen.

Den over tusinde kvadratmeter store hal var delt op med store, firkantede halmballer, og der var stillet stolerækker op, ligesom der var lavet et alter af halmballer og et stort kors flettet af blomster.

De levende lys var man sprunget over af hensyn til brandfaren.
Og ligesom der i kirken ikke må ryges, var det heller ikke tilladt her.

I kirken kan de smøgtrængende normalt klare en times tid, men i laden var forestillingen berammet til tre timer. De hungrende gik udenfor i det flotte sensommervejr. Adskillige trak også udenfor med kaffen.

Det var formand for menighedsrådet i Øster Hurup, Inger-Lis Jepsen, der bød velkommen. Menighedsrådene i Als og Øster Hurup var fælles om at stable høstgudstjenesten, som sognepræst Iben Brejner Højgaard stod for, på benene.

Kirkernes faste organist, Troels Kold, kunne for en gang skyld overvære en gudstjeneste fra stolerækkerne. Orkestret sørgede for musikledsagelsen til sange og salmer.

Frederiksens Orkester spillede til gudstjenesten og det efterfølgende bal.
Der var samlet knap hundrede mennesker mellem halmballerne i den store hal. Der var gjort meget ud af dekorationen.
Formand for Ø. Hurup menighedsråd, Inger-Lis Jepsen, bød velkommen.
Sognepræst Iben Brejner Højgaard forrettede gudstjenesten i halmkirken.
Uændret kontingent til
folkekirken ved fjorden
MARIAGERFJORD: Kirkeskatteprocenten i Mariagerfjord Kommune bliver i 2018 uændret 1.15.

Det besluttede byrådet i forbindelse med anden behandling af budgettet.

Der regnes med et udskrivningsgrundlag på 5,6 mia. kr. og det vil indbringe lige knap 65 mio. kr.

Deraf skal de 8,4 mio. kr. bruges til landskirkeskat, 56,5 mio. kr. til kirkekasserne, 1,9 mio. kr. til provstiudvalgskasser, 260.000 kr. til § 6-midler og dertil kommer et udligningstilskud på 2,3 mio. kr. og så balancerer udgifter og indtægter med 64.933.000 kr.

Det er medlemmer af folkekirken der skal betale de 1,15 procent af den skattepligtige indtægt i kontingent.

Smukke pigestemmer gav
gåsehud på armene
Foto: Iben Brejner Højgaard
ALS: MidtVest Pigekor fra Herning, der lørdag eftermiddag gav koncert i Als kirke, imponerede med en smuk og fyldig klang, der fyldte kirkerummet med vellyd.

Sådan karakteriserer organist og korleder ved kirken, Troels Kold, den times tid, koret underholdt en fyldt kirke.

Pigekoret er en afdeling af Den Jyske Sangskole og under ledelse af Dorthe Bille.

- Når de i nogle numre også klappede, knipsede og stampede rytmerne, fik intensiteten lige et ekstra pift, og mange fik gåsehud af fryd over al den vellyd i kirken, siger organisten og slutter:

- Med en helt igennem suveræn præcision og tydelig tekstudtale gav pigerne tilhørerne en stor oplevelse. Herning kan være stolt af deres kor. Det berømte drengekor gæstede Als Kirke i 2012. Korene er ikke blot kendt i Danmark, men turnerer i hele Europa.
ALS: 500 års dagen for Martin Luther opslog sine 95 teser på kirkedøren i Wittenberg og dermed indledte reformationen blev i Als kirke markeret ved at Luthers hustru, Käthe, fortalte historien set fra hendes side.

Det var i skikkelse af sognepræst ved Skelund og Visborg kirker, Mette Tved Hansen, og det gjorde hun med stor indsigt og følelse, så alle i kirken var musestille og optaget af den fantastiske fortælling, siger sognepræsten i Als, Iben Brejner Højgaard.

Efter fortællingen og andagt i kirken gik alle ud på kirkegården, hvor konfirmanderne sørgede for at plante et paradisæbletræ for på den måde at markere reformationens 500 års jubilæum et synligt og varigt tegn på håb.

Man sluttede af med kaffe, saftevand og Luther lagkage til alle.

På foranledning af biskopperne blev der over hele landet ringet i et kvarter med kirkeklokkerne for at markere jubilæet. I Als skete det mellem kl. 15.15 og 15.30.
"Fru Luther" holdt i Als kirke
foredrag om sin mand

Käthe Luther, alias Mette Tved Hansen, fortalte levende historien om Luther.
Foto: Iben Brejner Højgaard
Medlemmerne i Als og Øster Hurup Kirkekor havde en lang lørdag og søndag i festsalen på Hobro Gymnasium, men det blev også en stor oplevelse for fjerde gang at være med til at opføre Niels W. Gades "Elverskud" for en fyldt sal sent søndag eftermiddag.

Både lørdag og søndag stod den på lange prøver inden publikum blev lukket ind til selve koncerten, hvor Kirkekoret fra Østkysten var i selskab med Skørpingkoret, Hobro kammerorkester og Vendsyssel Symfoniorkester.


Korene og orkestrene var under direktion af Morten Friis fra Rebild Kulturskole, og hele arrangementet høstede stort bifald.

Solister i opførelsen var  Charlotte Hjørringgaard som elverkongens datter, Thomas Rewes som hr. Oluf og Lene Kold som moderen.

På fotoet ses hele opstillingen med orkester og kor, og med to af solisterne, Lene Kold og Thomas Rewes yderst til højre.
Kirkekor høstede stort bifald i Hobro
ØSTER HURUP/ALS: Julekoncerterne, som Als-Øster Hurup Kirkekor arrangerer i de to kirker, plejer at være ens, men den tradition brydes i år.

I
Øster Hurup kirke er der koncert søndag 3. december, den efterfølges af en kort andagt, og derefter er det tanken at alle går i fakkeltog fra kirken til Øster Hurup centrum, hvor der tændes lys i byens juletræ.

-Koncertprogrammet består af kendte og populære julesalmer og -sange, en fantasi over 'Af højheden oprunden er' over en orgelkoral af Niels W. Gade - og nogle Christmas Carols bliver der også plads til, samt et korarrangement over den salme, der i 2015 vandt DR's konkurrence om den bedste nye julesalme, siger organist og korleder Troels Kold.

Programmet bliver lidt kortere end normalt, s
å alle kan være klar kl. 16.00 til en kort andagt ved Iben Brejner Højgaard, efterfulgt af fakkeltog til bymidten, arrangeret af FDF.

Der bliver en kort pause mellem koncert og andagt, s
å man evt. kan nå at "slippe væk", hvis man ikke ønsker at være med i fakkeltoget. og andre kan nå at slutte sig til uden at have været til koncert først.

Derefter kan man lune sig i spejderhuset med forskellige juleaktiviteter, og lidt til ganen bliver der ogs
å.

Tirsdag 5. december gentager koret koncerten i Als Kirke kl. 19.30. Denne gang med et lidt udvidet repertoire - til geng
æld uden fakkeltog bagefter.

Hvis man ikke kan nogen af disse to dage, har man chancen endnu en gang, torsdag 7. december kl. 19 i Dokkedal Kirke, hvor koret gentager programmet fra Als Kirke.

Julekoncert med andagt
og fakkeloptog i Ø.Hurup
Traditionel julekoncert i Als kirke

Foto: Iben Brejner Højgaard
Foto: Iben Brejner Højgaard
Fakkeloptoget fra kirken til bymidten i julen 2016