ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
KIRKESIDEN
Als kirke
Ø. Hurup kirke
Foto: Iben Brejner Højgaard
ALS: 500 års dagen for Martin Luther opslog sine 95 teser på kirkedøren i Wittenberg og dermed indledte reformationen blev i Als kirke markeret ved at Luthers hustru, Käthe, fortalte historien set fra hendes side.

Det var i skikkelse af sognepræst ved Skelund og Visborg kirker, Mette Tved Hansen, og det gjorde hun med stor indsigt og følelse, så alle i kirken var musestille og optaget af den fantastiske fortælling, siger sognepræsten i Als, Iben Brejner Højgaard.

Efter fortællingen og andagt i kirken gik alle ud på kirkegården, hvor konfirmanderne sørgede for at plante et paradisæbletræ for på den måde at markere reformationens 500 års jubilæum et synligt og varigt tegn på håb.

Man sluttede af med kaffe, saftevand og Luther lagkage til alle.

På foranledning af biskopperne blev der over hele landet ringet i et kvarter med kirkeklokkerne for at markere jubilæet. I Als skete det mellem kl. 15.15 og 15.30.
"Fru Luther" holdt i Als kirke
foredrag om sin mand

Käthe Luther, alias Mette Tved Hansen, fortalte levende historien om Luther.
Foto: Iben Brejner Højgaard
Kirkekor høstede stort bifald i Hobro
Kirkekor høstede stort bifald
ØSTER HURUP: Sognepræst Iben Brejner Højgaard sørgede for, at der blev talt ned til, der blev tændt for julen i Øster Hurup søndag sent på eftermiddagen.

Ca. hundrede mennesker, deraf mange med fakler, var ved 17-tiden samlet omkring det store grantræ midt i turistbyen, da præsten sammen med de mange menneske begyndte nedtællingen, og da man var nåede til et, blev lysene tændt.

Inden var man gået i et fakkeltog fra Øster Hurup kirke et par hundrede meter vest for centrum, hvor præsten holdt en kort andagt, og FDF-erne sørgede for, at der blev delt fakler ud, da man forlod kirken.

Arrangementet var blevet indledt et par timer tidligere med Als og Øster Hurup Kirkekors julekoncert i en fyldt kirke.

Vellykket julekoncert i Ø. Hurup kirke
Koret, under ledelse af organist Troels Kold, fremførte en række kendte og populære julesalmer og  -sange, samt en fantasi over "Af højheden oprinden er " samt en orgelkoral af Niels W.  Gade og nogle Christmas Carols. Koret høstede efterfølgende stort bifald.
Koncerten i Øster Hurup var forkortet af hensyn til de øvrige programpunkter.
Kirke og husmoderforening
fælles om julefest i Als
ALS: Der var stor opbakning til søndagens julearrangement i Als, der blev indledt i kirken og afsluttet i aulaen på Havbakkeskolen.

Eftermiddagsgudstjenesten bød blandt andet på krybbespil, som minikonfirmanderne stod for, og det klarede de flot. De 17 børn kan nu holde juleferie som minikonfirmerede minikonfirmander.

Hovedparten af de mange mennesker, der fyldte kirken, gik efterfølgende til skolen, hvor den lokale husmoderforening havde sørget for, at der var pyntet op med juletræ, ligesom der var brygget eftermiddagskaffen og the med tilhørende julebag.

De mange børn legede og dansede om juletræet, og julemanden kom også indenfor og uddelte godteposer.
Krybbe- og bankospil
til juleafslutning
ALS: Elever og undervisere på Havbakkeskolen i Als ønskede torsdag hinanden en god jul og et godt nytår op til ferien på traditionel vis i Als kirke, hvor sognepræst Iben Brejner Højgaard stod for julegudstjenesterne af to omgange.

De to gudstjenester for henholdsvis de ældste elever fra 6. til og med 9. klasse og efterfølgende for eleverne på 4. og 5. klassetrin, blev alligevel noget ud over det sædvanlige.

Det var først de store, der var i kirke, hvor forhenværende minikonfirmander fra 9. klasse opførte et krybbespil til stor morskab for de yngre elever.

Eleverne fra 9. klasse var mødt i kirken allerede klokken syv om morgenen for at øve krybbespillet. Efter generalprøven var der så friskbagte rundstykker til de morgenfriske elever.

Efterfølgende var det de yngre elever, der var i kirke, hvor de blev præsenteret for en form bankospil. De fik udleveret bankoplader med ord, som blev nævnt i julelegender som præsten oplæste. I kirken skulle de ikke råbe "banko", men derimod "amen".

-Og hold da op! Taget på kirken var ved at lette, da alle eleverne fik "amen" på samme tid, siger Iben Brejner Højgaard.

Præmien var hjerteballoner, der prægede byen, da de mange børn forlod kirken.
Lys i juletræet
efter koncert

Tove Knudsen ved et par af sine malerier, der er udstillet i menighedshuset i Als de kommende måneder.
ALS: Menighedshuset i Als danner de kommende måneder ramme om en ny maleriudstilling. Det er denne gang Tove Knudsen, der viser nogle af sine malerier.

- Jeg udtrykker gennem mine malerier stemninger fra naturen, men maler også blomsterbilleder og på det seneste abstrakte kompositioner, siger hun.

- Jeg har haft forskellige undervisere, som har sat sit præg på mit arbejde, men prøver at finde min egen stil. Først og fremmest maler jeg, fordi jeg ikke kan lade være, siger hun og oplyser, at hun er meget fascineret af naturen i Himmerland.

Skulle man være interesseret i at erhverve et eller flere af billederne kan man forhøre sig nærmere hos Anne-Mette Andersen på kirkekontoret.
Lokal billedkunstner
udstiller sine værker
i menighedshuset

Foto: Iben Brejner Højgaard
Festlig aften i selskab
med Kim Sjøgren
Als kirke var fyldt, da Kim Sjøgren begyndte at trylle med sin violin.
Foto: Iben Brejner Højgaard
ALS: De mange mennesker, der onsdag aften fyldte Als kirke, fik en munter og spændende koncertoplevelse i selskab med violinvirtuosen Kim Sjøgren.

- Der blev spillet et bredt repertoire af klassiske mesterværker til de mere folkelige numre. På programmet var bl.a. verdenshistoriens første hiphop nummer. Der blev spillet blues med hentehår, kanariefuglen Kurt kvidrede, en mus gik i fælden, og der blev quizzet og klappet til champagnegaloppen alt sammen krydret med humor samt spændende og sjove anekdoter fra et liv med musik, oplyser sognepræst Iben Brejner Højgaard.

Interessen for at overvære Kim Sjøgrens koncert var på forhånd stor, og der blev hurtigt udsolgt.

Ud over at mestre violinen er han også en god fortæller, hvilket han også for nogle måneder siden beviste ved et arrangement i Multihuset i Øster Hurup.
Lys i juletræet
efter koncert

Hanne Eggers
Hanne Eggers, der er tiltrådt som præst i Als, Øster Hurup, Skelund og Visborg sogne, bliver budt officielt velkommen i forbindelse med gudstjenesten i Als kirke søndag 11. marts kl. 11.

-Hun fungerer på lige fod med sognepræsterne Iben Brejner Højgaard og Mette Tved Hansen i stillingen i Sydøsthimmerland frem til, der er fundet en fastansat, oplyser formand for menighedsrådet i Øster Hurup, Lis Jepsen.

Hun tiltrådte stillingen 28. februar. Inden har hun beklædt flere stilliner som hjælpepræst.

Hanne Eggers blev præst i en moden alder. Hun er oprindelig uddannet fysioterapeut og har primært arbejdet med psykiatriske patienter, med plejehjemsbeboere samt med hjerneskadede. Hun underviste i mange år sygeplejeelever i Aarhus og Vejle, gigtpatienter i Brædstrup og har undervejs i sit studium haft andre jobs. Ovnpasser, rengøringsassistent, ufaglært sygehjælper og butiksassistent.

Som mangeårig frivillig inden for Folkekirken har hun samarbejdet med såvel præster som menighedsråd samt med andre frivillige. Endvidere arbejdet som frivillig i en FAIR TRADEbutik. Og så har hun været spejderleder.
ØSTER HURUP: Arbejdet med at kalke Øster Hurup kirke indvendigt er stødt på problemer. Kalken skaller af flere steder, og National Museet skal undersøge sagen. Det betyder, at kirken ikke bliver klar til de kirkelige handlinger i påsken.

I menighedsrådet har man besluttet, at kirken nu skal rengøres, så den er klar til konfirmationen 21. april.

Samtlige kirkelige handlinger flyttes til kirken i Als frem til konfirmationen.

- Murerne, der har været sat på opgaven med at kalke, har gjort alt efter forskriften, og museet skal forsøge at finde årsagen. Det kan imidlertid tage tid. Efter konfirmationen vil kirken blive brugt, men vil så senere blive lukket igen, når man ved, hvordan skaderne udbedres, oplyser menighedsrådet.

I forhold til de fastsatte gudstjenester sker der følgende ændringer:

29. marts, skærtorsdag, er gudstjenesten aflyst.
1. april, påskedag, er gudstjenesten aflyst.
2. april, flyttes gudstjenesten til Als kirke, samme tid kl. 9.30.
13. april, Krible, kravle, krumspring aflyses. Flyttes muligvis til andet sted.
15. april, flyttes gudstjenesten til Als kirke, samme tid kl. 11.00
20 unge mennesker skal konfirmeres lørdag 21. april og søndag 22. april i henholdsvis Øster Hurup og Als kirker. Det drejer sig om otte i Øster Hurup og 12 i Als.

Øser Hurup kirke er for tiden lukket på grund af problemer med den indvendige kalkning, som eksperter fra Nationalmuseet skal se nærmere på. Den bliver dog åbnet til konfirmationen, og inden skal der gøres grundigt rent.

Det er sognepr
æst Iben Brejner Højgaard, der står for begge konfirmationer, og begge steder er det kl. 10.

I
Øster Hurup kirke skal følgende konfirmeres:

Kristian Bendixen
Simon Walther Guldbæk
Anja Meng Jensen
Laura Andersen Jensen
Sofie Wendelin Dannesboe Jensen
Benjamin Bødker Madsen
Juliane Tomra Nielsen
Jacob Schüsler Vestergaard

I Als kirke konfirmeres:

Astrid Stegger Andersen
Ellen Skov Andreassen
Mikkel Lunn Blom
Silke Jianzhen Justesen
Isabella Maria Lykke
Anne Kondrup Olesen
Jesper Outsen Overgaard
Victor Otte Pedersen
Jacob Skov R
ønnow
Mathilde Thygesen
Elise Gam S
ørensen Wilt
Naja Kj
ær Wulff