ERHVERV
På denne side: Rul ned

øget salg via de sociale medier

MARIAGERFJORD:Der står Facebook og Linkedin som overskrift for den igangsætter cafe´ som Mariagerfjord Erhvervsråd inviterer iværksættere til onsdag 19. marts, og hvor man vil koncentrere sig om markedsføring via de sociale medier.

Erhvervsrådet har inviteret Sonny Leach fra WebPuls, som vil give råd og vejledning til, hvordan man kommer i gang med at markedsføre sin iværksættervirksomhed på de sociale medier især med fokus på Facebook og LinkedIn.

Markedsføring på de sociale medier kan være en udfordring. Der er stor konkurrence, og det  handler i høj grad også om branding og ikke så meget om direkte salg. For mange virksomheder kan det, at man ikke skal skabe salg ved hvert opslag, være en ganske udfordrende tanke, men faktum er, at brugerne i dag forventer fakta og værdi, ikke reklame. Den største årsag til, at brugere stopper med at følge virksomheder, er, at de opfatter deres opslag som spam eller at virksomheden udelukkende laver salgsopslag.

- Til StartUp Café kommer vi op i helikopteren og ser bl.a. på de muligheder, de sociale platforme giver for at skabe værdi - både for iværksættere og deres kunder. Deltagerne kan forvente, at få ideer, redskaber til effektiv markedsføring på nettet, som sikre flere kunder til virksomheden siger Henrik K. Hansen, erhvervskonsulent hos Mariagerfjord Erhvervsråd.

Det er gratis at deltage i iværksættercafeen, men af hensyn til planlægningen, er tilmelding nødvendig senest torsdag d. 14. marts. Tilmeldingen sker på Erhvervsrådets hjemmeside www.mfer.dk. Iværksættercafeen findes sted onsdag d. 19. marts kl. 17-21 hos Cemtec, Majsmarken 1, Hobro.

Sonny Leach
Alsvej
VISBORG: Visborg Dæk og Autoservice på Alsvej øst for Visborg må ikke opføre en ny værkstedsbygning på 2.116 kvadratmeter øst for de eksisterende bygninger.

Udvalget for Teknik og Miljø vil gå med til, at der opføres en bygning på 500 kvadratmeter i grundplan fordi området ligger i landzone. Man ønsker ikke at dispensere.

På grund af byggeriets omfang over de 500 kvadratmeter, skulle sagen behandles i udvalget.

Det er virksomhedens ønske, at bygningen skal være i to etager med et samlet etageareal på de godt 2.000 kvadratmeter. hvoraf de 642 kvadratmeter skulle være udendørs overdækket halvtag. I forvejen råder virksomheden over et værksted på 416 kvadratmeter.

Man begrundede ansøgningen med, at man har et stort lagerbehov, herunder til maskiner og dæk, som opbevares for kunder, og at man ønsker sit udendørs lager flyttet ind i den nye bygning eller under halvtag. Desuden ønsker virksomheden at bruge bygningen til udstilling af biler.

Den kommunale administration indenfor området mener, at virksomheden bør placeres i et erhvervsområde, der er indrettet til formålet, hvilket også sikrer at virksomheden senere kan udvide. I dette tilfælde er Industriparken i Hadsund nærmeste erhvervsområde.

Det er desuden fagenhedens vurdering, at byggeriet med sin størrelse og placering umiddelbart ud til Alsvej, er meget markant i landskabet og dermed i strid med kommuneplanens retningslinjer for bevaringsværdige landskaber.
 
På dette areal ønsker virksomheden at foretage en betydelig udvidelse.