ERHVERV
På denne side: Rul ned

Nordjysk modstand mod erhvervsfremmesystem blivver centraliseret
Stigende omsætning indenfor bygge og anlæg.
Udenlandske medarbejdere skal hurtigt lære dansk
Aktivprisen 2018 til Kenneth Jensen

Formand for Mariagerfjord Erhvervsråd, Franz Cuculiza.
MARIAGERFJORD: I forbindelse med Mariagerfjord Erhvervsråds generalforsamling i DS Arene i Hobro fik Kenneth Jensen, Beierholm, overrakt "Aktiv Prisen" for en ekstraordinær erhvervsmæssig indsats.

De 90 medlemmer, der deltog i generalforsamlingen kunne stemme om hvem, der skulle have hæderen.

Ved indstillingen af Kenneth Jensen blev der lagt vægt på både hans rolle i forhold til den vækst og udvikling Beierholm har gennemgået, hans stærke rådgivningskompetence såvel som hans engagement i store og små virksomheders udvikling, samt hans mangeårige virke ved Hobro Erhvervsråd og siden Mariagerfjord Erhvervsråd.
Overrækkelse af Aktiv Prisen 2018 til Kenneth Jensen af Erhvervschef Michael Christiansen (tv) og formand Franz Cuculiza (th).
Med Aktiv Prisen 2018 følger en præmie til en værdi af 10.000 kr., bestående af et særligt tilegnet maleri, som udarbejdes af kunstneren Anne Hjorth på baggrund af en snak med vinderen samt en mindre kontantpræmie.

De øvrige finalister var Charles Kastberg Christensen, CKC Property og Riantics A/S.

Tidligere vindere af Erhvervsrådets "Aktiv Pris":
2016/17 - PowerCon A/S
2015 - BM Byggeindustri
2014 - DAVA Foods (Tidligere Hedegaard Foods A/S)
2013 - Vebbestrup Flødeis
2012 - Hobro I.K.
2011 - Eurowind Energy A/S
2010 - Akzo NobelHADSUND/HOBRO: Sprogcenter A2B, der på landsplan driver ti sprogcentre og siden nytår har stået for danskundervisningen i Mariagerfjord Kommune, har etableret sig i Hobro og Hadsund.

Her vil man opkvalificere udenlandske medarbejdere gennem arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, for på den måde at fastholde dem på arbejdspladserne.

- Det er en stor investering at hyre arbejdskraft i udlandet, og et stort tab af viden og kompetencer, når en medarbejder vælger at rejse hjem igen. Erfaringen viser, at udenlandske medarbejdere kan fastholdes, hvis de falder godt til sammen med deres familier, skaber netværk, lærer sproget og forstår kulturen, fortæller centerleder i Hobro, Anna Ejby Jørgensen.

Alle udlændinge i Danmark har ret til danskundervisning. Også dem, der selv har fundet vej til landet. Og den viden vil Sprogcenter A2B brede ud til regionens arbejdspladser.

- Vi har erfaret, at mange østeuropæiske medarbejdere er her i mange år, uden at lære et eneste ord på dansk. Det skyldes ofte, at de ikke er klar over, at de inden for de første fem år kan modtage gratis danskundervisning. Vi ved også, at disse medarbejdere ofte ender med at rejse hjem igen, fordi de ikke har fået noget tilhørsforhold til landet. Og det er en skam, fordi danske virksomheder bliver mere og mere afhængige af denne arbejdskraft i den nærmeste fremtid, siger Anna Ejby.

Ifølge Danmarks Statistik er der over 150.000 østeuropæiske medarbejder i Danmark. Og en stor del af dem arbejder i landbrugssektoren, ikke mindst i Mariagerfjord.


- Vi har rigtig mange kandidater fra Ukraine, Rumænien og Polen, og de fleste af dem arbejder i landbrugssektoren. Men der er også mange højtuddannede læger og ingeniører rundt om i regionen, som også ville have gavn af danskundervisning, siger Anna Ejby.

- Vores fokus i danskundervisningen er arbejdsmarkedsrettet. Det vil sige, at vi målretter vores undervisning de enkelte kandidaters branche, og opkvalificerer dem til et mere branchespecifikt dansk på jobbet. Vi underviser derfor også ude på arbejdspladserne, hvor vi inddrager virksomhedernes egne miljøregler, personalepolitikker eller andet materiale, siger hun.
HELE LANDET: Tal fra Danmarks Statistik viser, at den seneste afmatning af dansk økonomi i tredje kvartal 2017 er skiftet ud med vækst i fjerde kvartal 2017. Det var især forbruget, og herunder især fremgangen i bilsalget, der drev væksten i fjerde kvartal 2017.

Ifølge analyse fra Danmarks Nationalbank forventes væksten at fortsætte de kommende år med vækst i brutto national produktet på 1,9 % i år, 1,8 % i 2019 og 1,7 % i 2020.

Det går også godt i Byggeriet, hvor omsætningen er steget med 16,26 % fra tredje kvartal 2015 til tredje kvartal 2017. Det er især omsætningen indenfor nybyggeri, der trækker omsætningsvæksten indenfor byggeriet.

Beskæftigelsen indenfor bygge og anlæg er steget med 1,8 % fra tredje kvartal 2017 til fjerde kvartal 2017.

- Hos Danske Byggecentre er vi positivt stemt overfor regeringens og Dansk Folkepartis skatteaftale, med skattelettelser til de laveste indkomstniveauer, men vi så helst, at der var kommet skattelettelser til alle indkomstlag, da vi har brug for at alle giver en ekstra hånd med, for at vi kan holde fast i opsvinget, siger direktør palle Thomsen, danske Byggecentre.

Byggecentrernes omsætning er steget med ca. 1,4 mia. kr. i 2017 i forhold til 2016, og med 2,5 mia. kr. i forhold til 2015.
NORDJYLLAND: Region Nordjylland bakker op om et nyt erhvervsfremmesystem, men ad-varer samtidig mod en massiv centralisering af indsatsen.

Det såkaldte forenklingsudvalg fremlagde mandag deres forslag til et nyt erhvervsfremmesy-stem. Ulla Astman, regionsrådsformand og formand for Vækstforum Nordjylland, deler ambi-tionen om at forenkle og effektivisere, men hun er imod den massive centralisering, som for-slaget reelt vil medføre:

- Det er helt i tråd med regionernes egne anbefalinger, at det skal være mere enkelt at få hjælp, og at hele systemet skal være mere effektivt. Men jeg har svært ved at tro, at den of-fentlige støtte til erhvervslivet vil blive styrket, hvis alt skal styres fra centralt hold, sådan som udvalget foreslår, siger Ulla Astman.

Det ligger i forslaget, at alle de midler, som i dag udmøntes regionalt, for fremtiden skal ud-møntes nationalt. I Nordjylland er det omkring 130 mio. kr. om året.

Ulla Astman ser overordnet positivt på, at der etableres en national erhvervsfremmebestyrel-se, som fastlægger nationale mål, men hun er stærkt skeptisk overfor ekspertudvalgets an-befaling om, at denne bestyrelse skal lægge strategi for, hvilke decentrale erhvervsfremme-indsatser, der skal gennemføres.

- Selvom Danmark er et lille land, har vi store regionale forskelle. Vi har i Nordjylland et stærkt erhvervsliv inden for grønne løsninger og hele det maritime område, og de andre regioner ud-mærker sig på andre erhvervsområder, fx life science i Hovedstaden. Det er svært at tro på, at en national erhvervsfremmebestyrelse med udsigt fra Slotsholmen i København har til-strækkeligt blik for regionernes forskellighed, og det er særligt svært at tro på, at sådan en central enhed vil være i stand til at skræddersy lige netop den indsats, som passer bedst til forholdene i Nordjylland eller de andre regioner langt væk fra magtens centrum, siger den nordjyske regionsrådsformand.

Udvalget vil samtidig nedlægge de regionale vækstfora, som i dag står for administration af både EU-midler og de såkaldte regionale udviklingsmidler.

- Det er netop partnerskabet mellem myndigheder, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner i de regionale vækstfora, der sikrer, at offentlige midler til erhvervsfremme anvendes i over-ensstemmelse med de behov, der er i regionen, påpeger Ulla Astman.

- Vi deler naturligvis udvalgets ønske om, at indsatsen skal være drevet af virksomhedernes behov, men så skal man ikke løfte hele opgaven væk fra de regionale aktører, tværtimod, si-ger Ulla Astman og understreger, at det jo nu er op til politikerne på Christiansborg at vise, at de mener det alvorligt, når de ønsker vækst og udvikling i hele Danmark.
Formand for det nordjyske regionsråd, Ulla Astman.
MARIAGERFJORD: Erhvervsrådet i Mariagerfjord Kommune inviterer i samarbejde med Væksthus Nordjylland og Væksthus Midtjylland onsdag den 25. april til et seminar med fokus danske virksomheders eksport til Storbritannien og Irland.

Der vil være mulighed for at høre en række eksperters indlæg om succesfuld eksport til Storbritannien og Irland, og om hvordan virksomheden undgår juridiske problemstillinger i samhandlen.

Beslutningen om brexit er nu en realitet og forhandlingerne er skudt i gang, men det er uvist hvorledes det kommer til at påvirke samhandlen og vilkårene for virksomhederne på det britiske marked.

Trods usikkerheden om Brexit er Storbritannien og Irland tilsammen Danmarks 5. største eksportmarked med positive vækstrater og med godt 70 mio. købestærke forbrugere!

På seminaret er der mulighed for at møde repræsentanter fra ambassaderne i London og Dublin. De vil orientere om hvordan man opnår succes på det britiske eksportmarked.  Endvidere vil en advokat hjælpe med råd og vejledning til at undgå at blive fanget i juridiske fælder. Endelig vil seminaret kaste lys på Brexit og de eventuelle konsekvenser for danske virksomheder

Efter indlæggende vil der være mulighed for få en individuel mini-konsultation med en eller flere at eksperterne:

Lars Juhl Hansen, The Trade Council / Udenrigsministeriet / Væksthus Nordjylland
Mette Diego-Roll, ambassaden i London
Tina Smedegaard, ambassaden i Dublin
Tonny Danielsen, Væksthus Midtjylland
Heidi Elisabeth Østrup-Møller, The Trade Council / Udenrigsministeriet / Væksthus Midtjylland
Steen Rosenfalck, advokat & solicitor, ebl miller rosenfalck

Eksportseminaret finder som tidligere nævnt sted den 25. april kl. 8.30 12.00 på CEMTEC, Majsmarken 1, 9500 Hobro. Det er gratis at deltage, men af hensyn til forplejning skal tilmelding ske på www.mfer.dk senest 18. april kl. 16.


Latrs Juhl Hansen