ERHVERV
HOBRO: Den 28-årige antropolog Astrid Lund-Pedersen er tiltrådt som kundekonsulent i Jutlander Banks
nyoprettede afdeling for bankens unge kunder, "Connect Ung".

Med Astrid Lund-Pedersen får bankens nyeste initiativ en medarbejder, der har et særligt blik for de behov,
unge mennesker har i forhold til deres pengeinstitut. Formålet med Connect Ung er netop, at Jutlander
Bank ønsker at hjælpe unge mennesker med at få en god start på deres egen privatøkonomi.
  
Astrid, der bor i Aarhus, har en baggrund som antropolog med fokus på innovation og organisationsudvik-
ling.
Hun har senest været projektleder på et større projekt i Odense Kommune, "Borgerne Bestemmer",
hvor hun var ansvarlig for at udvikle konceptet.

I øjeblikket er Astrid Lund-Pedersen sammen med afdelingsleder Lasse Hovgaard Kragh i gang med at
færdiggøre konceptet for den nye afdeling. Ud over at tilbyde bankens unge kunder de almindelige bank-
services er visionen for Connect Ung, at afdelingens medarbejdere kommer til at fungere som sparrings-
partnere for alle bankens unge kunder på områder som SU, boligstøtte, skat og udlandsophold.

Connect Ung, som får til huse i Jutlander Banks Områdecenter Hobro, samarbejder med Erhvervsakademi Dania i Hobro, hvorfra en række studentermedhjælpere er ved at blive rekrutteret til afdelingen.
Bank knytter antropolog til ny afdeling for unge
MARIAGERFJORD: I forbindelse med konkurrencen "Tag fat" skal der i den kommende tid fokus på de innovative virksomheder i Mariagerfjord Kommune.

- Vi er på udkig virksomheder, der arbejder med såkaldt smart produktion og service, som handler om, hvordan virksomhederne formår at kombinere produkter eller serviceydelser med smart data, siger Jørgen Vittrup, chefkonsulent ved Mariagerfjord Erhvervsråd.

Automatisering og brug af robot teknologi og sensorstyring er et andet eksempel på innovative virksomheder, som er med til at gøre en forskel. Der er med andre ord fokus på virksomheder, som sætter ekstra skub i innovationen i det nordjyske erhvervsliv og løfter konkurrenceevnen og væksten til gavn for beskæftigelsen og de mange borgere, der arbejder i Nordjylland, supplerer Jørgen Vittrup.

Årsagen til det store fokus på virksomheders innovation er, at der for fjerde gang er lanceret en nordjysk innovationskonkurrence kaldet 'Tag Fat', hvor små og mellemstore virksomheder fra hele regionen dyster på gode forretningsidéer, avancerede produktionsmetoder og smarte serviceydelser. Først bliver der kåret en lokal vinder i hver kommune, som derefter går videre til den regionale konkurrence om at blive Nordjyllands mest innovative virksomhed.

- Virksomheder kan indstille sig selv, ligesom man også kan indstille nabovirksomheder, som gør det rigtig godt inden for innovation, siger Jørgen Vittrup og supplerer med, at indstillingen finder sted på www.tag-fat.dk <http://www.tag-fat.dk/>.

Gennem konkurrencens spørgeskemaundersøgelse og en 360 graders gennemgang af virksomheden får deltagerne undersøgt deres innovationspotentiale, som efterfølgende nedskrives i en rapport. Rapporten viser virksomhedens styrker, svagheder og potentialer, ligesom der vil være en række værktøjer og inspiration, som virksomheden kan bruge til fortsat at arbejde strategisk videre med innovationen. Udover rapporten får de deltagende virksomheder også udarbejdet en videopræsentation.

Bag innovationskonkurrencen 'Tag Fat' står Vækstforum Nordjylland, Region Nordjylland og de nordjyske kommuner.
På udkig efter Mariagerfjord´s
mest innovative virksomhed
Sidste år var det BM Byggeindustri, der blev hædret.
På denne side: Rul ned

Malermestre lover garanti for praktikplads
Højtuddannede medarbejdere kan give virksomheden et løft
Søren Pape besøgte Hobro-virksomhed
Aage Vestergaard Larsen A/S indstillet til pris
På udkig efter Mariagerfjord´s mest innovative virksomhed
Bank knytter antroprolog til ny afdelingMARIAGER: Mariager-virksomheden Aage Vestergaard Larsen A/S er
sammen med HOFOR og kalundborg Forsyning indstillet til KTC´s In-
novationspris 2017.

Kalundborg Forsyning, HOFOR og Aage Vestergaard Larsen har i tæt
samarbejde udarbejdet  - og både praktisk og økonomisk implemente-
ret - en ny, miljøvenlig og økonomisk attraktiv løsning, hvor oversky-
dende plastaffald omdannes til en ny ressource.

Løsningen kan også implementeres i andre kommuner og kommunale
selskaber. Allerede nu har ti andre kommuner og kommunale selska-
ber adopteret ovennævnte løsning - og flere er på vej.

Samarbejdet har bevist at kommuner, kommunale selskaber og private
virksomheder sagtens kan samarbejde og udvikle langtidsholde løsnin-
ger til gavn og glæde for samfundet som helhed
.

Udover de økonomiske positive effekter vil løsningen også påvirke miljøet/
CO2 udslippet positivt, idet hvert kilo genanvendt plast vil spare miljøet for
2,4 kg CO2.

På landsplan estimeres det, at der indenfor dette område findes mere end 1.000 ton plastaffald om året - altså en mulig CO2 besparelse på flere tusinde tons årlig.

KTC uddeler i 2017 sin Innovationspris for syvende gang. Formålet med prisen er, at påskønne innovative løsninger i hele den tekniske sektor. I år er juryen på jagt efter projekter, som kan vise hvordan kommuner- og kommunale selskaber har vist nye veje til at løse én- eller flere udfordringer, til samlet gavn for samfundet.


Prisen uddeles til foreningens årsmøde 26. og 27. oktober, som i år samler kommuner- og kommunale selskaber i Hillerød til 2 dages intens læring og samarbejde. Juryen vil gerne se eksempler på konkrete projekter, nye måder at organisere- eller strukturere samarbejdet mellem kommune- og kommunalt selskab. Juryen efterspørger eksempler på innovative processer eller -samarbejdsformer, som har skabt merværdi for kommuner, kommunale selskaber - og for samfundet som et hele.
Aage Vestergaard Larsen A/S indstillet til Innovationspris 2017
Søren Pape besøgte Eurowind Energy A/S i Hobro
HOBRO: Justitsminister Søren Pape Poulsen gæstede mandag Hobro-virksomheden Eurowind Energy A/S, en af frontløberne indenfor vind- og energisektoren, der leverer løsninger med den nyeste teknologi.
.
Man bliver ikke sovende indenfor sit felt. Og som bevis på dette delte administrerende direktør Jens Rasmussen og flere betroede medar-bejdere ud af det store bagkatalog og know how, som er opbygget gen-nem årene fra starten i mere ydmyge omgivelser.

Virksomhedens udvikling er gået pænt stærkt, men den nordjyske snus-fornuft følger stadig vækstkometen, som beskæftiger 85 medarbejdere og som har datterselskaber i flere lande.


Søren Pape besøger Hobro-virksomhed. Fra venstre Jakob Kortbæk, Kristian Willadsen, Trine Brøndum Vestergaard, Jens Rasmussen, Søren Pape Poulsen, Søren Rasmussen, Jens-Henrik Kirk og Karsten Elkjær.
Størstedelen af aktiviteterne sker udenfor Danmarks grænser, men ma-nagement og udvikling udgår fra hovedkontoret i Hobro.

- Den uformelle stil prægede mødet, hvor dialogen hen over bordet også gav Søren Pape et stærkt indtryk, ny viden og et par nye idéer med hjem til Christiansborg, siger Karsten Elkjær, formand for Konservative Maria-gerfjord.

- Den lokale konservative spidskandidat Jens-Henrik Kirk flankerede ju-stitsminister Søren Pape Poulsen på dagen. Innovative og driftige virk-somheder ligger det konservative dna meget nær, da lokale arbejds-pladser og specialviden er med til at sikre Mariagerfjord en stærk tiltræk-ningskraft for såvel nye virksomheder og medarbejdere som tilflyttere til vor naturskønne område, siger den konservative formand.


Søren Pape besøgte Eurowind Energy A/S i Hobro
MARIAGERFJORD: Flere undersøgelser viser, at ansættelse af højtuddannede medarbejdere har stor betydning for virksomhedens værditilvækst, produktivitet og overlevelsesgrad.
 
- Når en virksomhed tilknytter de rigtige kompetencer, kan det medføre et stort løft på mange forskellige områder, siger Michael Christiansen, erhvervschef ved Mariagerfjord Erhvervsråd.
 
- Flere og flere små og mellemstore virksomheder har taget skridtet og ansat deres første højtuddannede. De har fået øjnene op for, at hvis de skal følge med udviklingen og fastholde deres konkurrenceevne, er de nødt til at tilknytte nye kompetencer i form af en person med en videregående uddannelse. Ansættelse af en højtuddannet betyder, at virksomheden får løst konkrete udfordringer, som bringer dem skridtet videre, ligesom erfaringerne viser, at der ofte også bliver skabt flere arbejdspladser. Ofte både i form af yderligere højtuddannede, men også faglærte og ufaglærte, siger erhvervschefen.
 
Mariagerfjord Erhvervsråd kører i samarbejde med Virksomhedsservice Mariagerfjord, Væksthus Nordjylland og Akademikernes A-kasse en kampagne det kommende halve år, hvor de vil sætte fokus på tilknytningen af højtuddannet arbejdskraft, hvor lokale virksomhedscases vil blive profileret og brugt som eksempler. Michael Christiansen opfordrer derfor lokale virksomheder til at kontakte Erhvervsrådet, hvis de har en god case om tilknytningen af en højtuddannet medarbejder.
 
Flere mindre og mellemstore virksomheder er tilbageholdende, når det kommer til at ansætte højtuddannede, hvis det er en medarbejderprofil, der ikke allerede er tilknyttet. Kun hver femte virksomhed har ansat en højtuddannet. Ligeledes kan det være svært at gennemskue, hvilke kompetencer der ligger bag en lang uddannelsestitel.
 
- Virksomhederne skal ikke se så meget på, hvilken uddannelse de højtuddannede har. De skal i stedet fokusere på, hvilke arbejdsopgaver, de skal have løst, og hvilke kompetencer, der matcher virksomhedens behov, siger Michael Christiansen og fortsætter: Det er netop den afklaring, som Virksomhedsservice Mariagerfjord, Væksthus Nordjylland, Akademikernes A-kasse og Erhvervsrådet kan hjælpe virksomhederne med.

Der er flere forskellige måder, hvormed en virksomhed kan få tilknyttet højtuddannet arbejdskraft. En fast ordinær ansættelse, projektansættelse i en afgrænset periode, løntilskudsmedarbejder, praktikant eller en ugentlig studentermedarbejder er nogle af mulighederne.
 
- Der er med andre ord gode muligheder for at få en person med høj viden og mange kompetencer inden for døren i en periode for at se, om der er potentiale for en mere fast ansættelse. Og der kan også være mulighed for at få tilskud til lønnen samtidig, siger Ulla Virkelyst Søderman, afdelingsleder ved Virksomhedsservice Mariagerfjord, som hjælper virksomheder videre med konkret behovsafklaring og tilknytning af ny medarbejder.

Højtuddannede medarbejdere kan
give virksomheden et løft
Malermestrene lover garanti for praktikplads
HELE LANDET: Unge mennesker, der går med lysten til at blive maler, men som måske alligevel vælger en anden uddannelse, fordi de er bange for, at de ikke finder en praktikplads, kan nu trygt søge uddannelsen.

Medlemmerne af Danske Malermestre har nemlig fredag udstedt en uddannelsesgaranti til alle unge, der søger ind på uddannelsen som bygningsmaler på en af landets erhvervsskoler.

Garantien blev udstedt på Danske Malermestres Oldermand- og Formandsmøde, der fandt sted i Aarhus fredag d. 6. oktober, med deltagelse af omkring 80 tillidsfolk fra hele landet.

- Vi kan desværre se, at antallet af unge, der går ind i malerfaget, er katastrofalt lavt. I runde tal skal vi have omkring 800 lærlinge ind om året, hvis vi skal bevare status quo, hvad antallet af uddannet malere angår. Sidste år var tallet 426. Det er alt for lidt, konstaterer Danske Malermestres formand, Per Vangekjær og fortsætter:

- Derfor har vi i dag besluttet at sige til de unge, at hvis de gerne vil være malere, ja, så stiller vi os som arbejdsgivere klar med en læreplads. Med en garanti for en læreplads bliver vi forhåbentligt igen et attraktivt valg for de unge, der måske er usikre på, hvilken vej de vil gå, og som måske derfor vælger gymnasiet bare for at vide, hvad de skal lave de næste tre år.

- På den måde håber vi, at vi kan få flere af de bedst egnede unge til at søge ind i vores spændende fag, siger Per Vangekjær.

Det tager omkring fire år at blive uddannet til bygningsmaler. Uddannelsen foregår på en erhvervsskole og i praktik i en malervirksomhed, hvor der udbetales lærlingeløn.

Den nye uddannelsesgaranti fra Danske Malermestre ændrer ikke ved de krav, der bliver stillet fra erhvervsskolerne for at blive optaget på uddannelsen.
Per Vangekjær
MARIAGERFJORD: I forsøget på at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse holder en række virksomheder i Mariagerfjord Kommune åbent hus lørdag 4. november,

Her vil de unge kunne mødre andre unge, der er i gang med en uddannelse. Arrangementet er et led i "Hænderne op for Nordjylland".

- Vi ser desværre en tendens til, at vi i fremtiden kommer til at mangle arbejdskraft. Det er på flere områder, men særligt inden for håndværksfagene.  Det kan få den betydning, at vores virksomheder ikke kan skaffe den rigtige arbejdskraft og dermed ikke vokser og udvikler sig. Det kan samtidig betyde, at de unge kan få svært ved at finde et job, der matcher deres kompetencer, siger borgmester Mogens Jespersen.
 
Han håber,at mange vil støtte op om arrangementet, hvor virksomheder i Arden, Mariager, Hadsund og Hobro åbner dørene fra kl. 11 - 14.
 
Arrangementet i Mariagerfjord Kommune er en del af et samlet nordjysk arrangement. Det skal give elever fra folkeskolens ældste klasser, ungdomsuddannelserne samt ledige et indblik i de mange erhvervsuddannelser og deres karrieremuligheder. Der vil også være fokus på, hvor der er stor mangel på arbejdskraft.

Der bydes på fire fagområder i fire byer i Mariagerfjord Kommune.

På en byggeplads ved den nye Arden Skole kan unge få indblik i de forskellige håndværksfag og høre mere om arbejdsopgaverne som tømrer, elektriker, murer, maler, vvs-arbejder og byggeleder.

 
På Ældrecenteret Fjordvang i Mariager åbner man dørene for de sundhedsfaglige uddannelsesmuligheder, hvor det bliver muligt at høre mere om SOSU-området som hjælper og assistent samt pædagogisk assistent.

I Hadsund holder Hans Jensen Lubricators A/S åbent. Her kan interesserede unge høre mere om industriuddannelser som eksempelvis skibsmontør, industritekniker og elektronikfagtekniker.

Tinglysningsretten i Hobro slår dørene op for kontorfagene.  De besøgende vil møde kontormedarbejdere og administrativt personale fra henholdsvis Tinglysningsretten og Mariagerfjord Kommune til en snak om, hvilke muligheder en kontoruddannelse giver.

Alle fire steder vil der være uddannelsesrepræsentanter, som er klar til at rådgive om uddannelsesretning og karrieremuligheder.
 
Der er tilmelding til arrangementet og de konkrete virksomheder på: www.hænderneop.dk <http://www.xn--hnderneop-g3a.dk/>.

Tilmeldingen er åben helt frem til den 4. november.
 
De unge kan deltage på egen hånd eller tage klassekammerater, venner eller familie med, så de sammen kan få en snak om karriere- og uddannelsesmulighederne. 

Der vil også være forskellige konkurrencer på stederne.
Arrangementet er støttet af Business Region North, de nordjyske kommuner og folkeskoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning og jobcentrene i Region Nordjylland.
 
Unge i Mariagerfjord kan komme
tæt på uddannelsesmulighederne