ERHVERV
På denne side: Rul ned

Byggecentre tilfredse med tilværelsen for erhvervsuddannelserne lettes.
Digitalisering kan øge effektiviteten i håndværkervirksomhederne
Sociale medier på salgsplatform
Sæt selv X ved julegaven

MARIAGERFJORD: Kommunens 4 handelsstandsforeninger
og Mariagerfjord Erhvervsråd  lancerer igen firmajulegavepor-
talen www.mariagerfjordgaven.dk.

På portalen kan virksomheder købe julegaver til deres medar-
bejdere. Det er nemlig medarbejderen selv, der vælger blandt
det store udvalg af over 170 forskellige gaver, som alle er fra
lokale leverandører i Mariagerfjord.

Tovholderen for MariagerfjordGaven.dk har den seneste tid
haft travlt med at få det sidste på plads og indlede kontakt
med de kommende julegaveleverandører, og julegavepor-
talen er nu klar og de første bestillinger er løbet ind.

- Virksomhederne skal snart til at tænke i julegaver til deres
medarbejdere, men det kan være en svær opgave, da det
både kan være tidskrævende og nærmest umuligt at udvæl-
ge 1-2 gaver, som kan tilfredsstille alle medarbejdere. Men
med MariagerfjordGaven.dk er problemerne løst, siger tovholderen på projektet, chefkonsulent Jørgen Vittrup, Mariagerfjord Erhvervsråd.

Virksomheden køber det ønskede antal julegavebreve inden for 3 priskategorier (400, 600 eller 800 kr.) og giver julebrevet videre til medarbejderne, som derefter kan logge ind og vælge sin egen gave på MariagerfjodGaven.dk.

- Virksomheden slipper dermed let om med firmajulegaven, men det bliver ikke på bekostning af indholdet, da medarbejderen er sikret en attraktiv gave efter eget ønske, siger han.

En af de virksomheder, der sidste år købte firmajulegaver igennem MariagerfjordGaven.dk, er PAJO-BOLTE A/S.

- I 2017 brugte vi MariagerfjordGaven.dk til at sikre os julegaverne til vores medarbejdere - og så endda fra butikker i lokalområdet. Det var nemt for mig at bestille, der var et stort gaveudvalg at vælge imellem for mine medarbejdere, og samtidigt støttede vi op om de lokale butikker, siger direktør Lars Johansen.

- Vi er glade for, at alle lokale handelsstandsforeninger har valgt at støtte op om initiativet, siger Jørgen Vittrup og henviser til, at handelsstandsforeningerne i Arden, Hobro, Hadsund og Mariager har bidraget økonomisk for at få systemet udviklet samt hjulpet med at sprede budskabet om portalen blandt lokale butikker og virksomheder, så der kan sikres et stort udvalg af julegavemuligheder.
MARIAGERFJORD: De sociale medier er glimrende portaler til markedsføring, og erhvervsdrivende i Sydøsthimmerland kan i løbet af en VækstCamp på to dage blive klogere på, hvordan man effektivt udnytter medierne.

Det er Mariagerfjord Erhvervsråd i samarbejde med Væksthus Nordjylland, Vækst Himmerland og Business Rebild, der arrangerer campen 19. og 20. november Rold Gamle Kro.

Virksomhederne skal alt efter ens produkt, ydelse og kundegruppe vælge den rigtige markedsføringskanal. De digitale medier har de senere år fået større betydning, ikke mindst fordi de er effektive, forholdsvis billige at anvende og samtidig giver mulighed for resultatmålinger og opfølgning.

- På årets sidste VækstCamp sætter vi fokus på hvordan man hurtigt og billigt kan markedsføre sin virksomhed på de sociale medier. Vi sætter specielt fokus på LinkedIn og Facebook, som i øjeblikket er de mest effektive medier til markedsføring, siger chefkonsulent Jørgen Vittrup, Mariagerfjord Erhvervsråd.


-De to koncentrerede dage på VækstCampen er målrettet iværksættere og start-up virksomheder, som er kommet i gang med salget, siger Jørgen Vittrup.


-Det er lykkedes at lave aftaler med to eksperter, Dorte Møller Madsen, med fokus på LinkedIn og Social Selling og Halfdan Timm, ift. Facebook-annoncer. Deltagerne kan forvente at få mange ideer og redskaber til effektiv markedsføring på nettet, som sikrer flere kunder til virksomheden, siger chefkonsulenten.Under campen tages der fat i praktiske eksempler, ligesom målet med dagene er, at øvelserne tager udgangspunkt i de enkelte virksomheder. Campen veksler dermed mellem både teori og praktiske opgaver, som styrker markedsføringen af virksomheden allerede på kurset.


Det er lykkedes at få støtte til kurset fra en fond under EU. Det betyder, at deltagergebyret kan holdes på 1.500 kr. eller kun en tiendedel af hvad et lignende markedsføringskursus normalt ville koste.


For at sikre et udbytterigt seminar er deltagerantallet begrænset. Derfor opfordrer man til hurtig tilmelding, som kan ske på Erhvervsrådets hjemmeside
www.mfer.dk http://www.mfer.dk/ under fanen arrangementer.

MARIAGERFJORD: Digitalisering indenfor håndværkerfagene kan være med til at øge virksomhedernes effektivitet og konkurrencekraft.

Det sætter Mariagerfjord Erhvervsråd fokus på 27. november, hvor man inviterer lokale virksomheder til et informativt og spændende gratis arrangement med netop fokus på effektivitet og konkurrencekraft indenfor håndværkerfagene.

Håndværkerbranchen er karakteriseret ved fjernarbejdspladser, hvor medarbejderne konstant flytter sig og arbejder langt væk fra virksomhedens hovedkontor. Derfor kan digitaliseringsløsninger sikre hurtig, nem og effektiv kommunikation og gøre dagligdagen mere simpel på mange områder.

-Man behøver absolut ikke være It-ekspert for at starte på digitaliseringsprocessen, så hvis du er håndværksmester, leder i håndværksbranchen eller bare nysgerrig på, hvad moderne digitalisering kan gøre for håndværksbranchen, så er det oplagt at deltage i vores arrangement og blive inspireret og få afmystificeret digitaliseringen, siger chefkonsulent Jørgen Vittrup fra Mariagerfjord Erhvervsråd.

Mariagerfjord Erhvervsråd har inviteret to gæsteoplægsholdere, der vil dele ud af deres erfaringer gennem oplæg og håndgribelige eksempler. Der vil være rig mulighed for debat og spørgsmål under arrangementet.

Der vil være oplæg fra Mikkel Krogstrup, Elmerhøj A/S og Matthias Berggrein, EG A/S.

Mikkel Krogstrup er partner og driftsleder i Elmerhøj A/S, som udfører alle former for opgaver indenfor den grønne sektor. Herudover har virksomheden en kloakeringsafdeling. Elmerhøj har i 2018 gennemført en større digitaliseringsproces i hele virksomheden.

Matthias Berggrein er branchespecialist i datavirksomheden EG A/S, som blandt andet formidler systemet EG One, som er et at håndværksbranchens mest foretrukne it-systemer.
Arrangementet foregår i Hobro idrætscenter kl. 7.30-10.00.
man skal tilmelde sig senest 23. november., og det kan ske til Mariagerfjord Erhvervsråd på telefonnr. 70 22 28 20 eller www.mfer.dk

Mikkel Krogstrup, Partner og driftsleder i Elmerhøj A/S fortæller om at gennemføre en pigitalisering i virksomheden
HELE LANDET: Danske Byggecentres ser positivt på, at Regeringen sammen med Dansk Folkeparti har valgt at afskaffe omprioriteringsbidraget for erhvervs-uddannelserne fra 2019.

- Det er utroligt positivt, at omprioriteringsbidraget for erhvervsskoler bliver fjer-net. Kvaliteten i undervisningen på erhvervsskolerne har været truet. Det kan virke helt tosset, at regeringen i første omgang lagde op til en fortsættelse af omprioriteringsbidraget, når der i den grad mangler faglært arbejdskraft i Dan-mark, siger Palle Thomsen, adm. direktør for Danske Byggecentre.

Regeringen og Dansk Folkeparti vil, i lyset af annulleringen af omprioriterings-bidraget, nedprioritere de øvrige elementer i udspillet "Fra folkeskole til faglært - erhvervsuddannelser til fremtiden".

- Det er vigtigt at kursen bliver holdt fremadrettet, og at der arbejdes for at gøre erhvervsuddannelserne så attraktive som muligt. Vi håber derfor ikke at fjernel-sen af omprioriteringsbidraget går ud over for mange af de ellers udmærkede forslag til at styrke erhvervsskolerne bl.a. forslaget om at 10 klasse skal pege i retning af erhvervsuddannelserne så vi positivt på, udtaler Palle Thomsen, adm. direktør for Danske Byggecentre.
HOBRO: På en iværksættercafe´, som Mariagerfjord Erhvervsråd indbyder til 6. december, drejer det sig om markedsføring.

- Mange iværksættere går så meget op i at lave det bedste produkt, at kunderne får anden prioritet. Det er selvfølgelig ikke godt, da det er kundens køb af ens produkt, der skaber succesfulde virksomheder. For at få succes med din markedsføring, er det nødvendigt, at du udarbejder en markedsføringsplan. Den skal sikre dig, at dine ydelser bliver markedsført på den mest hensigtsmæssige måde. En enkelt opskrift på succesfuld markedsføring findes ikke. Men en god markedsføringsplan er det rigtige sted at starte for at sikre din iværksættervirksomhed en succes fra start siger chefkonsulent Jørgen Vittrup, Mariagerfjord Erhvervsråd.

Målet med markedsføring er selvfølgelig at skabe eller opfylde et behov hos en bestemt målgruppe. Derfor er det afgørende, at ens markedsføring ikke drukner i mængden, - og synlighed og genkendelighed er derfor vigtige parametre i en succesfuld markedsføring. Markedsføring skal ikke ses som en udgift, men derimod som en måde at skabe indtægter.

På Iværksættercaféen vil der være oplæg fra chefkonsulent Jørgen Vittrup og erhvervskonsulent Henrik K. Hansen.

Efter oplæggene vil der være mulighed for at få sparring fra iværksætterkonsulenter og revisor, som står klar til at svare på både store og små spørgsmål. De giver gode råd og vejledning til, hvordan
man som iværksætter kommer videre, eller hvis man har brug for det sidste skub før drømmen om en selvstændig karriere kan blive til virkelighed. 

Iværksættercaféen finder sted torsdag d. 6. december kl. 17-21 på CEMTEC, Majsmarken 1,  Hobro. Det er gratis at deltage, men af hensyn til forplejning skal tilmelding ske på: https://mfer.nemtilmeld.dk/25/ senest mandag d. 3. december.