ERHVERV
På denne side: Rul ned

El-firma i Als får mere plads
240 erhvervsfolk til nytårskur i Hobro
Efter Hobro følger Skive og Fredericia
Stigende antal tomme erhvervslokaler
Virksomheder kan købe årskort til genbrugspladsen

Fredag 13. december 2019
MARIAGERFJORD: Virksomheder, der jævnligt kommer for at aflevere affald på genbrugspladserne i Mariagerfjord Kommune slipper for at betale hver gang. I stedet kan de betale et årligt engangsbeløb.

Det har kommunens Udvalg for Teknik og Miljø besluttet for at undgå det administrative bøvl.

Udvalgsformand Jørgen Hammer Sørensen mener, at det er sund fornuft.

- Vores nuværende system er administrativt tungt, og da det samtidig må være irriterende for erhvervet at betale regninger efter hvert enkelt besøg, skifter vi til erhvervsmærkater. Vi vil hellere bruge vores ressourcer på at bearbejde affaldet på genbrugspladserne. Det giver langt mere mening, siger Jørgen Hammer Sørensen. 

Det er kommunen som fastsætter og opkræver gebyr af de virksomheder, som afleverer affald på de kommunale genbrugspladser. Gebyret skal indeholde alle omkostninger, som er forbundet med ordninger. Det indbefatter også administration af ordningen, som er en tung post med regninger efter hvert besøg afhængigt af bilstørrelse og brug af trailer. 

- Princippet med at den der forurener betaler, er der ikke noget i vejen med. Det skal bare være nemmere for alle parter, og derfor glæder vi os til at tilbyde virksomhederne en ny abonnementsordning, som er klar til årsskiftet, siger udvalgsformanden.

Ordningen fungerer sådan, at virksomhederne køber et mærkat per bil, som de kan sætte i bilruden. Mærkatet kan købes fra 1. januar 2020 på www.mariagerfjord.dk/affald. 

Prisen afhænger af virksomhedens branchekode, altså hvilken type virksomhed, det er..


Det koster eksempelvis 6000 kroner eksklusivt moms om året per bil for håndværksfag, mens prisen er 860 kroner eksklusivt moms per bil for øvrige virksomheder som eksempelvis humanitære organisationer. Der er altid halv pris for de efterfølgende biler.  

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at erhvervsmærkatet vil komme mange virksomheder til gode. Sidste år betalte den enkelte humanitære organisation mellem 1.167 og 11.953 kroner om året, og det bliver jo væsentligt billigere i 2020, siger Jørgen Hammer Sørensen. 

Abonnementsordningen er lavet i samarbejde med Randers og Favrskov kommuner og giver virksomhederne mulighed for at besøge samtlige genbrugspladser i de tre kommuner.Jørgen hammer Sørensen med årskortet
Lørdag 21. december 2019
HELE LANDET: For første gang i 8 år stiger udbuddet af alle 3 typer erhvervslokaler - kontorer, butikker samt lager-/produktionslokaler - på samme tid. Med udsigt til økonomisk opbremsning er virksomhederne blevet mere tilbageholdne, mener Dansk Industri og Dansk Ejendomsmæglerforening.

- I meget lang tid har vi ikke oplevet en stigning i udbuddet for alle 3 typer erhvervslokaler samtidig, for generelt er udbuddet faldet, så der efter finanskrisen er blevet længere mellem de ledige erhvervslokaler. Men nu tyder det på en vending: For butikker har vi set stigende udbud - endda fra et ret højt niveau - gennem 2 år, for kontorer er udbuddet steget i 1,5 år efter 4-5 år med næsten konstant fald i udbuddet, og de 2 seneste kvartaler har vi kunnet registrere øget udbud af logistiklokaler og fabrikshaller, siger analytiker Nicholas McFall fra Ejendomstorvet.dk.

Portalen er ejet af landets ejendomsmæglere ligesom "søsterportalen" Boligsiden.dk. På landsplan er cirka 9.800 lokaler og erhvervsejendomme lige nu udbudt til leje eller salg via Ejendomstorvet.dk.

Aktuelt er 6,6 procent af butikslokalerne udbudt - det højeste Ejendomstorvet.dk har registreret i de 17 år, portalen har statistisk sikre data for. For kontorer er udbuddet 7,6 procent af de samlede kontorarealer - en stigning fra 6,7 procent i 3. kvartal af 2018, og de 2 seneste kvartaler er udbuddet af lager- og produktionslokaler steget med i alt 84.500 kvm og udgør 1,9 procent.
Ifølge Dansk Industri afspejler tallene blandt andet en kommende økonomisk opbremsning.

- Vi har stor usikkerhed om den nærmeste fremtid og udsigt til, at den økonomiske vækst i de kommende år ikke vil være lige så høj som tidligere. Der er fortsat hverken fundet løsninger på Brexit eller handelskrigen mellem USA og Kina, ligesom tysk industri ikke har genfundet melodien.
Kombinationen af usikkerhed og udsigten til lavere vækst kan få mange virksomheder til at være mere afventende med at skaffe nye lokaler, siger chefanalytiker Allan Sørensen.

En lignende vurdering lyder fra Dansk Ejendomsmæglerforening.

- Stigningerne i udbuddet af alle typer af erhvervslokaler er et forsigtigt tegn på, at farten i dansk økonomi er aftaget, som vi også har set det i vores omverden. For virksomheder, der er på udkig efter nye lokaler, betyder et stigende udbud til gengæld, at det kan blive lidt lettere at finde optimale kvm, siger administrerende direktør Ole Hækkerup.

Dansk Industri peger samtidig på, at der siden 2011/12 har været en stigning i byggeriet af nye erhvervslokaler, dog med en opbremsning de 2 seneste år. Desuden ligger udbuddet af lager- og produktionslokaler, trods stigningen de 2 seneste kvartaler, fortsat på et ret lavt niveau.

Fredag 3. januar 2020
HELE LANDET: Energistyrelsen vil støtte opførelsen af to brintfabrikker med 128 mio. kr. De skal opføres i Skive og Fredericia.

I begyndelsen af september måned 2019 blev et nyt brintanlæg indviet i Hobro. Det er foreløbig et af Europas største anlæg til produktion af brint, som i fremtiden vil være baseret udelukkende på vedvarende kilder.

Energilagring har været det store problem, når sol og vind producerer for meget energi til elnettet. Derfor støtter Energistyrelsen nu 2 Power-to-X projekter med 128 millioner.

Power-to-X er en samlet betegnelse for teknologier, hvor elproduktion via typisk elektrolyse omdannes til brint, syntetiske gasser, brændstoffer eller kemikalier.

De to projekter skal accelerere teknologiudviklingen på området.

Tilskuddet ydes til etablering af de to anlæg fra 2020 og til efterfølgende drift i en demonstrationsperiode frem til primo 2025.

Projektkonsortiuet består af: GreenLab Skive, EuroWind Energy, Everfuel Europe, Eniig Holding, E.ON DK, GreenHydrogen, Re::integrate, DTU, Energinet Elsystemansvar, DGC og Ea Energianalyse.

Kernen i Skive-anlægget er en brintfabrik baseret på et 12 MWel elektrolyse-anlæg med et 1,6 MWh batterilager og med den tilhørende interne infrastruktur. Fabrikken placeres i erhvervsparken GreenLab Skive ved Kåstrup, og skal stå færdig i 2022.

Elektrolyseanlægget drives af el fra en vind-solpark med 12 vindmøller og 440.000 kvm sol-anlæg. Den producerede brint omdannes dels til metanol ved tilsætning af CO2 frarenset fra Skive Biogasanlæg, og dels anvendes brinten til lastbiler og busser via et mobilt højtryks-brintlager.

Projektkonsortiet i Fredericia består af: Everfuel, Dansk Shell, Energinet Elsystemansvar, TVIS, TREFOR Elnet, EWII Energi og Aktive Energi Anlæg.Brintanlæg:
Der skal specielt forskes i energilagring
Formålet er produktion og lagring af brint, der kan understøtte CO2-reduktion ved produktionen af flydende brændstoffer fra Shell-raffinaderiet i Fredericia og samtidig producere brint til lastbiler.

Kernen i anlægget er en brintfabrik med et 20 MWel elektrolyse-anlæg og et 500 MWh brintlager. Den producerede brint afsættes til Shell Raffinaderiet og til lastbiler og busser via et mobilt højtryks-brintlager. Desuden udnyttes sidestrømme som fx den producerede ilt fra elektrolysen til industrielle formål og overskudsvarmen afsættes til fjernvarme.

Shell har købt en grund ved siden af sit raffinaderi og byggeriet starter i 2022 og skal stå færdig i 2023. Det bliver den største brintfabrik i Norden.

Energistyrelsen udbød støtte til energilagring i august 2019 og fik i alt 16 ansøgninger med et samlet ansøgt støttebeløb på 317 miillioner, hvor af der nu er valgt de to i Skive og Fredericia

Sådant forestiller man sig, at anlægget i Skive vil tage sig ud.
Tirsdag 7. januar 2020
HOBRO: Godt 240 erhvervsfolk var på plads i loungen på DS Arena. da Mariagerfjord Kommune og  Erhvervsrådet holdt nytårskur Det var tredje gang man holdt nytårssammenkomst
 
Borgmester Mogens Jespersen glæder sig over den flotte opbakning:
 
- Vi lægger vægt på at vide, hvad der optager vores virksomheder og hvad vi kan gøre for at hjælpe dem med at skabe vækst og arbejdspladser i vores kommune. Med vores nytårskur styrker vi dialogen og samarbejdet og det er godt for vores lokalsamfund, siger Mogens Jespersen.
 
I år satte borgmesteren fokus på den grønne dagsorden og de nye ambitiøse klimamål, som både rummer udfordringer og muligheder for de lokale virksomheder. Ifølge erhvervschef Michael Christiansen var stemningen optimistisk blandt de fremmødte erhvervsfolk:
 
- Vi vil være en af Danmarks bedste erhvervskommuner. Derfor gør vi en særlig indsats, så det bliver nemmere at drive virksomhed og skabe vækst her hos os i Mariagerfjord Kommune. Vi oplever til vores nytårskur, at erhvervslivet kvitterer for indsatsen og giver os konstruktiv feedback. Det har stor værdi, siger erhvervschefen.

  Ved nytårskuren gav livstilsekspert og reklamemand Flemming Møldrup de fremmødte et grundigt indblik i de forventninger og krav, som fremtidens forbrugere og medarbejdere stiller til virksomhederne. I.
 
Økonomidirektør Palle L. Kristiansen fra Mariager-virksomheden Aage Vestergaard Larsen A/S var af dem, der fik noget ekstra med hjem.

 - Det er brugbart at få en orientering om aktiviteter og planlagte initiativer vedrørende erhvervsområdet i vores kommune. For mig og vores virksomhed er det ligeledes interessant at høre om fremtidens forbrugere og de krav, som de stiller til os i forhold til at bidrage med en samfundsmæssig forskel. Denne viden er vigtig for os, såfremt vi ønsker at forblive en attraktiv samarbejdspartner - både som i relation til kunder og leverandører, men også som arbejdsplads, der kan tiltrække den ønskede arbejdskraft fremover, siger Palle L. Kristiansen.

Palle L. Kristiansen
Fredag 10. januar 2020
ALS: Thygesen El-Service ApS, som brødrene Thomas og Jesper Thygesen etablerede for nogle få år siden i Als, er rykket udenfor byskiltet for at få mere plads. Det oplyser firmaet på de sociale medier.

Firmaet har etableret sig på Hadsundvej i bygningen, som Brdr. Wistesen oprindeligt opførte til fabriktyion af låse. Siden blev den overtaget af Hadsundvirksomheden Hope, der ville producere el-bilen Hope Whisper på stedet. Denne produktion kom dog aldrig i gang.

El-installatørvirksomheden bruger lokaliteterne til udstilling af blandt andet hårde hvidevarer

Tirsdag 21. januar 2020
MARIAGERFJORD: Erhvervsrådet i Mariagerfjord Kommune har indledt jagten på den person, gruppe af personer eller firma, der skal have "Aktiv Prisen 2020" i kommunen.

Prisen gives for at have gjort en ekstraordinær erhvervsmæssig indsats eller til den gode ide´, som har gjort en forskel.

Tidligere vindere er Beierhoolm, PowerCon, Eurowind Energy, Aage Vestergaard Larsen A/S, Hobro IK, Vebbestrup Flødeis, DAVA Foods og senest blev Gert Hansen fra BEWi Synbra hædret.

- Vi ved, at mange yder en stor indsats i kommunen, og at en stor del af de lokale virksomheder er i rigtig positiv udvikling, men vi kender ikke nødvendigvis alle de konkrete personer eller virksomheders specifikke indsatser, siger erhvervschef Michael Christiansen.

Erhvervsrådet brug for hjælp til at få udpeget potentielle emner til Aktiv Prisen. Man kan indstille en person, en gruppe eller en virksomhed, der har ydet en ekstraordinær indsats til fremme af erhvervsudviklingen i Mariagerfjord Kommune i 2019. Der er åbent for indsendelse af indstillinger via Mariagerfjord Erhvervsråds hjemmeside (https://www.mfer.dk/om-mfer/aktiv-prisen/ ) indtil torsdag den 20. februar 2020.

Kåringen og prisoverrækkelsen af 'Aktiv Prisen 2020' sker i forbindelse med erhvervsrådets generalforsamling.

-Vi vil offentliggøre videopræsentationer af tre udvalgte finalister, så flere kan få kendskab til nogle af de inspirerende personer, grupper eller virksomheder, der findes i Mariagerfjord Kommune", siger Michael Christiansen.

Efterfølgende bliver det deltagerne på generalforsamlingen, der på aftenen skal stemme om, hvem de synes, der skal løbe med æren og en gevinst til en værdi af 10.000 kr.
2019-prisvinder Gert Hansen BEWi Synbra.