ERHVERV
På denne side: Rul ned

Iværksættere kan have gavn af Facebook
Brødre sammen om nyt byggefirma
Regeringen mangler fokus på energibesparelser i ejendomme
Aktivoprisen 2018 op på væggen hos Beierholm i Hobro
Technicon er Nordjyllands mest innovative.HOBRO: Mere end 200 nordjyske erhvervsledere overværede kåringen af Nordjyllands mest innovative virksomhed ved et stort gallashow i en hangar på Flystation Aalborg. Technicon fra Hobro løb med titlen og præmien - en bronzestatuette udført af den nordjyske billedhugger Christian Svendsen.

Robotteknologi er Technicons spidskompetence og omdrejningspunkt i moderne automatiseringsløsninger, hvor virksomheden kombinerer ny teknologi med en innovativ tankegang, som gør automatisering økonomisk rentabelt og fysisk muligt for en bredere kundekreds.

Dommerkomiteen i Tag Fat konkurrencen lagde i deres kåring således vægt på, at Technicon er pionerer inden for fleksibel automation og sammen med førende videninstitutioner samt via nationale og internationale projekter bidrager til udvikling og implementering af den nyeste teknologi i erhvervslivet. Technicon blev etableret i 2011 og har i dag 24 ansatte.

Med Tag Fat, som er en tilbagevendende konkurrence i det nordjyske erhvervsliv, vil initiativtagerne i det regionale Vækstforum gerne inspirere langt flere virksomheder til at arbejde målrettet med innovation - ikke mindst inden for automatisering og anvendelse af ny teknologi, som har været temaet i årets udgave af Tag Fat.


- Vi ved, at det giver ekstra konkurrencekraft og konkret værdi på bundlinjen ude i virksomhederne, når de investerer i ny teknologi og sætter deres innovationsarbejde i system. Derfor vil vi med Tag Fat og de gode eksempler fra hele Nordjylland vise, at det ikke behøver være så svært at gå til og samtidig minde virksomhederne om, at der er god hjælp at hente i den regionale erhvervsfremme, siger Ulla Astman, som er formand for Vækstforum Nordjylland.

Ud over Tag Fat konkurrencen, som skal øge opmærksomheden omkring innovation, står Vækstforum også bag en række konkrete udviklingsinitiativer, som tilbyder nordjyske virksomheder målrettet hjælp til at sætte gang i innovationsarbejdet.

Det seneste af disse er initiativet NordVest Smart Production, som Vækstforum og Erhvervsstyrelsen har skudt i gang med en investering på i alt næsten 12 mio. kr. fra bl.a. EU's Strukturfonde. Initiativet, som har et samlet budget på 20 mio. kr., skal hjælpe produktionsvirksomheder i Vesthimmerland og Jammerbugt kommuner med at fremtidssikre deres forretning.

Det er Vækstforums forventning, at initiativet NordVest Smart Production frem mod sommeren år 2020 vil bidrage til at skabe samt fastholde og fremtidssikre mere end 100 produktionsjob i Vesthimmerland og Jammerbugt.

Repræsentanter for Technicon, som ved Tag Fat gallashowet blev kåret til Nordjyllands mest innovative virksomhed.
Kenneth Jensen, revisionsfirmaet Beierholm, Hobro, der tidligere på året vandt Aktiv Prisen 2018, har fået overrakt sin præmie, et personligt maleri udført at den lokale kunstner Anne Hjorth.

Da Mariagerfjord Erhvervsr
åd på generalforsamlingen i marts måned kårede vinderen af Aktiv Prisen 2018, var det Kenneth Jensen, der løb af med flest stemmer fra deltagerne på generalforsamlingen. han var var indstillet til prisen sammen med to andre, Charles Kastberg Christensen, CKC Property og Riantics A/S.

Ved k
åringen af Kenneth Jensen blev der lagt vægt på både hans rolle i forhold til den vækst og udvikling, Beierholm har gennemgået, hans stærke rådgivningskompetence såvel som hans engagement i store og små virksomheders udvikling, samt hans mangeårige virke ved Hobro Erhvervsråd og siden Mariagerfjord Erhvervsråd.

Efter k
åringen på generalforsamlingen fik Kenneth Jensen overrakt et tomt lærred, som nu er blevet erstattet med den rigtige præmie, et personligt maleri udarbejdet af kunstneren Anne Hjorth.

Hun fortalte ved overr
ækkelsen af det færdige maleri, om betydningen af de personlige elementer, hun har med i billedet.

Præmien blev overrakt af Erhvervschef Michael Christiansen, ved en intern markering hos Beierholm
HELE LANDET: Det går godt i dansk økonomi, så godt, at Økonomi- og Indenrigsministeriet i deres rapport "Økonomisk Redegørelse maj 2018" skriver, at Danmark nu er inde i en højkonjunktur. Dansk BNP og beskæftigelse er således fortsat steget ind i 1. kvartal 2018. Dette har afspejlet sig i en betydelig jobskabelse i stort set hele landet.

- Hos Danske Byggecentre er vi skuffede over, at regeringen i deres energiudspil ikke har fokus på energibesparelser i bygninger. Det virker uambitiøst at regeringen ikke vælger at medregne energibesparelser, som et middel for at nå sine egne mål i energiudspillet, siger direkt'ør palle Thomsen.

- Den nye Miljø- og fødevareminister Jacob Ellemann-Jensen har meldt ud, at han ikke har tænkt sig at fortsætte finansieringen af Videncenter for Håndtering og Genbrug af Byggeaffald (VHGB). Hos Danske Byggecentre er vi kede af den udmelding da videncentret er en utrolig vigtig allieret til byggeriet for, at vi sammen bl.a. kan nedbringe den affaldsproduktion, som byggeriet står for, siger direktøren.

Hos Danske Byggecentre er vi positive overfor regeringens politik, når det kommer til reformer og politiske tiltag der skal sikre, at flere står til rådighed for arbejdsmarkedet. Der er brug for arbejdskraft i Danmark for at vi kan forlænge opsvinget så længe som muligt, og derfor er det positivt at regeringen med bl.a. tilbagetrækningsreformer sikrer at flere står til rådighed for arbejdsmarkedet, siger direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre.
Direktør Palle Thomsen
HADSUND: Et par brødres lyst til at arbejde tæt sammen
er blandt andet baggrunden for et nystartet byggefirma,
MyHeart Byg, i Hadsund.

Det er brødrene Mikkel Muhl Laursen og Morten Vejen
Laursen, der i efteråret etablerede byggefirmaet, der i
første omgang beskæftigede de to, men nu er man fem
medarbejdere, og det går allerede så godt, at man
forestiller sig arbejdsstyrken vokse betydeligt.

Morten er uddannet håndværker og Mikkel er uddannet
coach og leder i Forsvaret.

Mikkel startede fitnesscenteret MyHeart Fitness på
Butikstorvet i Hadsund  for seks år siden. I den
forbindelse skulle der bygges noget om, men han syntes
ikke, håndværkerne kunne sætte sig ind i kundens behov,
og allerede på det tidspunkt besluttede han sig for også
at lave sit eget byggefirma, og involverede roderen i planen.

Firmaet lægger især vægt på at have tilfredse medarbej-
dere, der så også skaber tilfredse kunder.

Danmarks gladeste medarbejdere
- Vi sigter mod at have Danmarks gladeste ansatte, for
de er det ypperste vi har. Vores ansatte er dybt forskellige, men de vil allesammen mennesker, og de tror på vores koncept - og så er de mega dygtige håndværkere, siger Morten.
-        
Brødrene mener, det skal være sjovt at gå på arbejde. De tænker ikke på, hvor meget de kan trække ud af deres medarbejdere, men mere hvor meget energi, de kan give dem hver dag.

- Hvis vi kan være den katalysator, der propper en masse glæde ind i vores medarbejdere, så de stadig har livskvalitet og overskud til deres familier, når de kommer hjem fra arbejde, så er vi som ledere glade. Anerkendelse er meget vigtigere, end vi regner med, siger de.

Morten agerer daglig leder i byggefirmaet med det store overblik over projekterne og medarbejderne. Han er i konstant dialog med kunderne, og for ham er den personlige kontakt vigtig.

Kunden med hele vejen
- Vi lægger stor vægt på kommunikationen med en kunde. Det er vores opgave at formidle, hvad der kommer til at ske, så kunden er med hele vejen, siger han.

- Hver dag ved fyraften plejer vi lige at gå en runde sammen med kunden for at vise, hvad vi har lavet i dag. På den måde er kunden med i processen, og forstår helheden - vi spørger altid ind til, hvordan kunden forstår det vi siger, for på den måde kan vi undgå misforståelser eller utilfredsheder, siger brødrene.

-Både Mikkel og jeg tænker altid alternativt, hvilket betyder, at der altid skal være plads til flere løsninger, hvis kunden kommer med et ønske - og for at gøre det er man nødt til at vende tingene lidt på hovedet og se den pågældende situation fra en anden vinkel, siger Morten.

Når der skal ansættes ny medarbejdere i firmaet vægter de personlige værdier tungt.

- Jeg vil hellere ansætte en person, der har de korrekte sociale kompetencer og god humor. Mangler man lidt finish, er det noget, jeg kan lære mine medarbejdere på kort tid. De sociale værdier og ordentlighed er noget, man har med hjemmefra, siger Morten.


Brødrene Mikkel Muhl Laursen og Morten Vejen Laursen.
MARIAGERFJORD: Erhvervsrådet i Mariagerfjord Kommune vil sætte ekstra fokus på online markedsføring og branding i forbindelse med en to-dages vækstcamp.

Det bliver mandag 27. og tirsdag 28. august, og det sker i et samarbejde med Væksthus Nordjylland, VækstHimmerland og Buisnes Rebild Rebild VækstCamp.

Her vil eksperter undervise i effektiv markedsføring på Linkedin og Facebook

- Markedsføring af virksomhed, produkt eller service er vigtig, hvis man som iværksætter vil sikre, at virksomheden bliver kendt, og der er mange muligheder og mange kanaler, når det kommer til markedsføring. På VækstCampen sætter vi fokus på, hvordan man hurtigt og billigt kan markedsføre sin virksomhed på de sociale online medier. Vi sætter specielt fokus på Facebook og LinkedIN, som i øjeblikket er de mest effektive medier til markedsføring, siger chefkonsulent Jørgen Vittrup, Mariagerfjord Erhvervsråd.

Der er lavet aftaler med to eksperter på områderne LinkedIn, Dorthe Møller Madsen og Facebook, Tanya Dick. Begge fra Mindrocket. Deltagerne kan forvente at få mange ideer og redskaber til effektiv markedsføring på nettet, som sikrer en god virksomheds start, siger Jørgen Vittrup.

De to dage på VækstCampen er målrettet iværksættere/eller start up virksomheder som er kommet i gang med salget, og derfor har en vis omsætning, siger Jørgen Vittrup.

Baggrunden for dette er, at man på campen tager fat i praktiske eksempler, ligesom målet med dagene er, at øvelserne tager udgangspunkt i de enkelte virksomheder. Campen veksler mellem  teori og praktiske opgaver, og allerede på kurset, begynder markedsføringen af virksomheden..

Kurset støttes af en EU-fond. Det betyder, at udgiften for den enkelte kan holdes på 1500 kr.

deltagerantallet bliver begrænset. Man kan tilmelde sig på erhvervsrådets hjemmeside www.mfer.dk NORDJYLLAND: Det går godt i det nordjyske erhvervsliv, hvor private virksomheder forventes at få behov for 10.000 ekstra medarbejdere i de kommende 6-7 år. Men selvom virksomhederne generelt ser lyst på fremtiden, kan stigende mangel på kvalificeret arbejdskraft blive en barriere for den fremtidige vækst og betyde, at virksomheder må takke nej til ordrer, eller at de i højere grad bliver afhængige af udenlandsk arbejdskraft.

Det viser en analyse fra Region Nordjylland, som stiller skarpt på det aktuelle og fremtidige behov for arbejdskraft i det regionale erhvervsliv.

Nordjylland er faktisk det sted i landet, som om få år vil opleve den største stigning i efterspørgslen på arbejdskraft. Årsagen er bl.a., at gennemsnitsalderen i den nordjyske arbejdsstyrke stiger hurtigere end i det øvrige Danmark, og samtidig er der et misforhold mellem arbejdsstyrkens kompetencer og virksomhedernes behov for især faglærte og tekniske specialister samt generelt medarbejdere med solide digitale kompetencer.

- Vi kan se, at udbuddet af arbejdskraft i Nordjylland simpelthen ikke kan følge med virksomhedernes behov. Det gælder især faglærte, bl.a. fordi der over en lang årrække har været færre og færre unge, der har valgt en erhvervsfaglig uddannelse. Og selvom udviklingen nu er vendt til det bedre, skal vi stadig have uddannet flere faglærte og samtidig give hele arbejdsstyrken de digitale kompetencer, der er så stor efterspørgsel efter. Det er en fælles opgave, som både virksomheder, uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder er opsatte på at løse, siger regionsrådsformand Ulla Astman som også er formand for Vækstforum Nordjylland.

Og netop Vækstforum har nu skudt gang i et nyt initiativ, som skal være med til at sikre flere nordjyske virksomheder de nødvendige kompetencer i fremtiden.

Initiativet, som går under navnet "Digitalt understøttede erhvervsuddannelser", er et tæt samarbejde mellem Techcollege, Aalborg Handelsskole, AMU Nordjylland og EUC Nord, som skal give skolerne et markant digitalt løft. Målet er at gøre erhvervsuddannelserne endnu mere attraktive blandt de unge, øge andelen der gennemfører en uddannelse og give fremtidens faglærte digitale kompetencer, der matcher virksomhedernes behov.


Flere end 240 undervisere og 1700 elever på de fire skoler skal frem over arbejde med nye digitale undervisningsformer og redskaber, som kan understøtte eleverne både fagligt og pædagogisk.

- Vi skal give eleverne nogle digitale spidskompetencer, som de kan bruge bredt inden for deres forskellige fagområder, når de er færdiguddannede. For det er i høj grad det, der bliver efterspurgt af de mange virksomheder, vi er i løbende og tæt dialog med, siger Knud Dal, projektleder på Aalborg Handelsskole.

Initiativet, som er det første af sin slags i Danmark, har modtaget en investering fra Vækstforum på 14,5 mio. kr. via midler fra EU's strukturfonde. Initiativet er planlagt til at løbe i 3 år indtil udgangen af 2021.
Ulla Astman