ERHVERV
På denne side: Rul ned

Byggecentre falder ikke i svime over regeringens finanslovsforslag
Kinesere på studiebesøg på mariager-virksomhed.
Erhvervsråd styrker rådgiverholdet
Nordjyske virksomheder får de kommende år brug for 10.000 ny medarbejdere
NORDJYLLAND: Det går godt i det nordjyske erhvervsliv, hvor private virksomheder forventes at få behov for 10.000 ekstra medarbejdere i de kommende 6-7 år. Men selvom virksomhederne generelt ser lyst på fremtiden, kan stigende mangel på kvalificeret arbejdskraft blive en barriere for den fremtidige vækst og betyde, at virksomheder må takke nej til ordrer, eller at de i højere grad bliver afhængige af udenlandsk arbejdskraft.

Det viser en analyse fra Region Nordjylland, som stiller skarpt på det aktuelle og fremtidige behov for arbejdskraft i det regionale erhvervsliv.

Nordjylland er faktisk det sted i landet, som om få år vil opleve den største stigning i efterspørgslen på arbejdskraft. Årsagen er bl.a., at gennemsnitsalderen i den nordjyske arbejdsstyrke stiger hurtigere end i det øvrige Danmark, og samtidig er der et misforhold mellem arbejdsstyrkens kompetencer og virksomhedernes behov for især faglærte og tekniske specialister samt generelt medarbejdere med solide digitale kompetencer.

- Vi kan se, at udbuddet af arbejdskraft i Nordjylland simpelthen ikke kan følge med virksomhedernes behov. Det gælder især faglærte, bl.a. fordi der over en lang årrække har været færre og færre unge, der har valgt en erhvervsfaglig uddannelse. Og selvom udviklingen nu er vendt til det bedre, skal vi stadig have uddannet flere faglærte og samtidig give hele arbejdsstyrken de digitale kompetencer, der er så stor efterspørgsel efter. Det er en fælles opgave, som både virksomheder, uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder er opsatte på at løse, siger regionsrådsformand Ulla Astman som også er formand for Vækstforum Nordjylland.

Og netop Vækstforum har nu skudt gang i et nyt initiativ, som skal være med til at sikre flere nordjyske virksomheder de nødvendige kompetencer i fremtiden.

Initiativet, som går under navnet "Digitalt understøttede erhvervsuddannelser", er et tæt samarbejde mellem Techcollege, Aalborg Handelsskole, AMU Nordjylland og EUC Nord, som skal give skolerne et markant digitalt løft. Målet er at gøre erhvervsuddannelserne endnu mere attraktive blandt de unge, øge andelen der gennemfører en uddannelse og give fremtidens faglærte digitale kompetencer, der matcher virksomhedernes behov.


Flere end 240 undervisere og 1700 elever på de fire skoler skal frem over arbejde med nye digitale undervisningsformer og redskaber, som kan understøtte eleverne både fagligt og pædagogisk.

- Vi skal give eleverne nogle digitale spidskompetencer, som de kan bruge bredt inden for deres forskellige fagområder, når de er færdiguddannede. For det er i høj grad det, der bliver efterspurgt af de mange virksomheder, vi er i løbende og tæt dialog med, siger Knud Dal, projektleder på Aalborg Handelsskole.

Initiativet, som er det første af sin slags i Danmark, har modtaget en investering fra Vækstforum på 14,5 mio. kr. via midler fra EU's strukturfonde. Initiativet er planlagt til at løbe i 3 år indtil udgangen af 2021.
Ulla Astman
MARIAGERFJORD: Henrik Kim Hansen er pr. 1. august ansat som ny erhvervskonsulent ved Mariagerfjord Erhvervsråd.

Han er 45 år og kommer fra en stilling som administrerende direktør ved Mariager Saltcenter, hvor han har stået i spidsen for drift og udvikling af centrets aktiviteter.

- Jeg glæder mig til de nye udfordringer, og til at blive en aktiv del af erhvervsudviklingen her i Mariagerfjord, siger han.

Hos Mariagerfjord erhvervsråd kommer Henrik til at arbejde med rådgivning af både etablerede virksomheder og iværksættere, sammen med de to øvrige erhvervskonsulenter og erhvervschefen.

Erhvervschef Michael Christiansen glæder sig også over Henriks ansættelse.

-Vi er glade for at have Henrik med på holdet. Det betyder, at vi bliver endnu stærkere på rådgivningsdelen til virksomhederne, siger Michael Christiansen, der samtidig understreger, at det naturligvis også er en fordel at Henrik selv har været en del af det lokale erhvervsliv og at han har et godt lokalkendskab.

Med Henriks ansættelse er der 5 fuldtidsansatte i Mariagerfjord Erhvervsråd.
Henrik Kim Hansen
MARIAGER: Den kinesiske brancheorganisation "Thermoforming Asociation in China (CTFA) vil i 2019 have genanvendelse som deres hovedfokus, og i den forbindelse er 28 repræsentanter for organisationen på rundrejse i Europa, og slog også et smut indenom hos Aage Vestergaard Larsen A/S i Mariager.

- Vi er selvfølgelig glade og stolte over, at CFTA har fået øje på os og udbedt sig et besøg for at se vores fabrik. Vi var da heller ikke i tvivl om, at de skulle besøge os, siger forretningsudviklings- og marketingschef Gitte Buk Larsen.

Efter en kort orientering om AVLs forretningsområder og historie var der rundvisning på fabrikken, hvor interessen og spørgelysten var stor. Især blev der spurgt ind til Danmarks og AVLs arbejde med bæredygtighed, den cirkulære økonomi og de udfordringer der er.
CFTA og hele delegationen havde også deres klare holdning til, at verden skal søge efter brugen af færre plasttyper i de produkter, der produceres, og at alle skal øge genanvendelsen af plast og i så høj en kvalitet, at den kan genanvendes igen og ingen helt i tråd med AVLs klare holdning til bæredygtighed og cirkulærøkonomi.

CFTA-delegationen blev til deres store begejstring efter en rundvisning på fabrikken trakteret med dansk kagebord med tilhørende kaffe og te, så de også fik indblik i den danske tradition med "eftermiddagskaffe", og helt efter kinesisk tradition blev der overrakt en taknemmelighedssplatte til Gitte Buk Larsen.
Der blev også tid til eftermiddagskaffe/the med blødt brød på Mariager-virksdomheden.
Af direktør Palle Thomsen

Hos Danske Byggecentre falder vi ikke på halen over regeringens nylige finanslovsforslag, der ligner et fi-
nanslovsforslag, uden de store ambitioner.

Vi er dog positivt stemt overfor, at regeringen vil fjerne affaldsgebyrer for virksomheder, der ikke produce-
rer noget affald. Det er en fuldstændig unødvendig administrativ byrde for mange virksomheder og det er
vigtigt at regeringen begynder at kigge på, at nedbringe de administrative byrder, som de danske virksom-
heder sidder med til daglig.

Regeringens oplæg til en landsbypulje til nedrivning og istandsættelse af dårligt vedligeholdte boliger i
landsbyer, hilser vi i Danske Byggecentre velkommen, da det er med til at skabe en bedre balance i hele
landet. Vi mener dog at det er en fejl, at disse midler kommer fra en omprioritering af det statslige tilskud
til kommunal byfornyelse. Der skal flere penge til renovering i hele landet, da det er en vigtig hjælp til at
beholde værdien i den danske boligbestand, både i byerne og i landområderne.

Det er som udgangspunkt positivt, at regeringen har fokus på, at gøre erhvervsuddannelserne mere at-
traktive i finanslovsforslaget. Det klinger dog hult, når regeringen samtidig fortsat vil spare 2 % om året på
uddannelsesområdet igennem omprioriteringsbidraget, der skal fortsætte til 2022. Det er derfor vigtigt for
Danske Byggecentre, at der i sidste ende vil blive tilføjet flere midler til erhvervsuddannelserne, end der vil blive sparet. Vi har i den grad brug for at uddanne kvalificeret faglært arbejdskraft i Danmark, hvor ordrebøgerne bliver stadig større. Derfor er det også vigtigt, at vi i Danmark ikke er bange for udenlandsk arbejdskraft. Udsigten til at regeringen vil fremlægge et udspil vedrørende international rekruttering, ser vi derfor frem til hos Danske Byggecentre.
MARIAGERFJORD: Godt et halvt hundrede erhvervs-
folk deltog i Mariagerfjord Erhvervsråds møde med
overskriften "Business Brunch med vitaminer til ho-
vedet", der blev holdt fra morgenstunden på Aa Møl-
le syd for Hadsund.

Erhvervsrådet havde inviteret en veloplagt foredrags-
holder i form af professor Anders Drejer, fra Institut
for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet.

- Selve formålet med vores arrangement var at give
et vedkommende og relevant fagligt input og samtidig
skabe et uformelt netværksmøde. Vi er derfor glade
for, at virksomhederne har taget godt imod vores nye
tiltag og valgte at bruge deres tid til at deltage i vores
morgenarrangement, siger erhvervschef Michael
Christiansen.

Mariagerfjord Erhvervsråd havde valgt at tage begre-
bet disruption op som tema og havde bedt professor
Anders Drejer til at holde et oplæg og give sit bud på,
hvad disruption kommer til at betyde for ledelse, for-
retningsstrategier, organisationer, mennesker og
samfundet i de kommende år og hvordan, virksom-
hederne aktuelt er udfordret grundet skiftet fra indu-
strisamfund til vidensamfund med øget digitalisering
og globalisering.

Andres Drejer fik på en underholdende, provokerende og forståelig måde gjort klart, at på trods af den hurtige teknologiske udvikling er det vigtigt at virksomhederne er opmærksomme på omgivelserne, og især kundernes behov samt samarbejdet mellem ledere og medarbejdere for forsat at være konkurrencedygtige.

Erhvervschef Michael Christiansen oplyser, at emnet gav gode diskussioner både under og efter oplægget.

Business Brunch - Vitaminer til hovedet er et tilbud til medlemmer af Mariagerfjord Erhvervsråd og vil fremover blive afholdt to gangen om året med spændende og aktuelle emner. Interesserede kan på Mariagerfjord Erhvervsråds hjemmeside løbende finde information om kommende arrangementer.
Professor Anders Drejer holdt et både morsomt og inspirerende foredrag