ERHVERV
På denne side: Rul ned

Byggecentre er tilfredse med boligjobordning gøres permanent
Og de nominerede til årets Aktivpris er....
Mariager-virksomhed med i stort genbrugsprojekt.
Mange ny arbejdspladser i de grønne erhverv
Landmænd orienteret om alternative indtægtsmuligheder
Uheld med plastikrør på havet betyder flere arbejdspladser i Mariager
MARIAGER: Et uheld til havs, hvor et containerskib påsejlede nogle kæmpestore plastikrør, som en slæbebåd var ved at bugserer til Algeriet, betyder, at rørene nu skal forarbejdes til genanvendelig plast hos Aage Vestergaard Larsen A/S i Mariager.

Den til dato største opgave
- Det bliver vores hidtil største opgave, og vi er alle meget spændte på at komme i gang med de store rør. Vi har arbejdet de seneste par måneder på at få projektet i hus. Vi vil blive udfordret på alle vores normale produktionsrutiner, men vi har en erfaren medarbejderstab, som kan løse opgaven,  siger Franz Cuculiza, adm. direktør hos Aage Vestergaard Larsen A/S.

Ved påsejlingen blev de flere hundrede meter lange rør så beskadiget, at de ikke vil kunne anvendes til det oprindelige formål, og de blev slæbt ind på stranden ved Norwich, hvor de har ligget nogle måneder for at afvente deres videre skæbne.

Nu er de så på vej til havnen i Aalborg.

Rørene har en diameter på 2,5 meter
Inden søtransporten til Nordjylland blev de skåret op i længder på 12 meter på havnen i Lowestoft ved Nordwich. Rørene har en diameter på 2,5 meter, og hvert rør vejer ca otte tons.

Fra havnen i Aalborg køres de på lastbiler til Mariager. Det betyder 250 vogntog på strækningen mellem Aalborg og Mariager, idet der kun kan være et rør på hver lastbil.

-Vi er stolte over, at vores virksomhed i Mariager i konkurrence med andre europæiske recyclingsfabrikker er blevet udvalgt, som dem, der skal sikre en dokumenteret bæredygtig genanvendelse af de store rør, som med sine 1500 tons vil forøge vores normale produktion med ca. 10 procent, siger direktøren.

Arbejde til flere medarbejdere
Produktionen af de store rør forventes at strække sig over hele 2018 og vil, sammen med andre forventede nye aktiviteter, betyde, at der skal ansættes flere medarbejdere hos Mariager-virksomheden.


Uheld med plastikrør på havet betyder
ekstra arbejdspladser i Mariager
Landmænd orienteret om alternative indtægtsmuligheder
Bl.a. dyrkning af hamp og udlejning af lokaler
HOBRO: Udlejning af kontorlokaler og dyrkning af hamp er et par af mulighederne for at skabe indtægt i et moderne landbrug.

Det gør man på Møllerup Gods på Djursland, og det fortalte Anna Sophie Gambrog om ved et arrangement, som Jutlander Bank havde inviteret landmænd til i bankens Områdecenter Hobro - kunder såvel som ikke-kunder
Hun fortalte, at hun ser tiltagene som et spørgsmål om afvikling eller udvikling.

Vedligehold af et stort gods er dyrt. Derfor måtte Anna Sophie og hendes mand tænke i alternative baner, hvis næste generation en dag skal have mulighed for at overtage.

Her kommer blandt andet dyrkningen af hamp ind i billedet. Det er en af de nye indtægtskilder, der måske kan tjene som inspiration for de 75 landmand, der deltog i inspirationsdagen. Hampen bruges blandt andet til at fremstille hudplejeprodukter og fødevarer, som godset selv forhandler.

Men behovet for nytænkning gælder ikke kun på store godser. Det gælder også den "almindelige" landmand, lød en af Anna Sophie Gamborgs pointer. 

Landmændene fik endda en af godsets egne øl og energibarer med hjem, begge tilsat hamp. Anna Sophie Gamborg forsikrede dog landmændene om, at de roligt kan spise en energibar, tilsat hamp, om bord på traktoren og stadig holde ploven lige i furen. Hampen, de dyrker på Møllerup, er nemlig af den milde slags, og man skal derfor ryge en hel bigballe, før en let påvirkning sætter ind, fortalte hun.

Den ene af dagens to værter, afdelingsdirektør Birgit Jakobsen fra Jutlander Banks Landbrugscenter, Aars, er sikker på, at dagens arrangement vil tjene som inspirationskilde for bankens landbrugskunder.

- Dansk landbrug er kendetegnet ved at være innovativt og levere produkter af høj kvalitet. Alligevel mener jeg, at Anna Sophie Gamborg kan tjene som inspiration til, hvordan vores landbrugskunder kan nytænke deres drift, siger Birgit Jakobsen.

Marianne Trads Bertelsen, der er afdelingsdirektør i Jutlander Banks Landbrugscenter Hobro, var dagens anden vært.

Hun oplyser, at dagens arrangement også skal ses som et udtryk for Jutlander Banks opbakning til sine landbrugskunder, både nu og i fremtiden.

- Det er ingen hemmelighed, at dansk landbrug har været inde i en svær periode, hvilket selvfølgelig også har påvirket vores kunder. I Jutlander Bank har vi dog stået bag vores landbrugskunder hele vejen, og på deres vegne er vi glade for, at pilen nu igen peger i den rigtige retning", siger hun.

De 75 landmænd, som havde taget imod invitationen til inspirationsdagen i Jutlander Bank, hørte også bankens ordførende direktør Per Sønderup og to afdelingsdirektører orientere om banken.
 Anna Sophie Gamborg fra Møllerup Gods på Djursland bød både på øl og på energibarer, lavet på hamp, efter sit indlæg på Jutlander Banks inspirationsdag for landmænd
NORDJYLLAND: En ny analyse fra Region Nordjylland viser, at Nordjyllands omsætning inden for de såkaldte grønne erhverv er steget 30 pct. fra 18 mia. kr. årligt i 2012 til 24 mia. kr. i 2016, hvilket er den højeste vækst i hele landet. Samtidig viser analysen, at området beskæftiger næsten 8.500 personer i Nordjylland.

De grønne erhverv er betegnelsen for virksomheder, som har specialiseret sig i produkter og serviceydelser, der i bred forstand anvendes til miljøgavnlige formål. Det kan eksempelvis være produktion af fjernvarmerør, vinger og fundamenter til vindmøller, renovering og service af skibe, rensning af spildevand samt rådgivning inden for energioptimering.

Nordjylland er en af landets mest specialiserede regioner, når det kommer til produktionen af grønne varer og tjenester. Og analysen viser også, at det er kendetegnende for Nordjylland, at der er en stor bredde med specialiserede virksomheder inden for flere forskellige brancher. Sammen med en stigende global efterspørgsel giver det et godt fundament for fremtidens erhvervsudvikling, hvor bl.a. Vækstforum Nordjylland satser målrettet på de grønne erhverv:

- Vi har et godt udgangspunkt i Nordjylland, fordi vi har dygtige virksomheder, som kan være med til at drive den grønne udviklingen inden for mange forskellige brancher og ikke mindst både i og udenfor regionens større byer. Vores ønske er at hjælpe disse virksomheder med at indfri deres
vækstpotentiale ved, at vi investerer målrettet i øget innovation og eksportfremme, omstilling til fremtidens industri og tilknytning af kvalificeret arbejdskraft, siger regionsrådsformand Ulla Astman, som også er formand for Vækstforum Nordjylland.

I analysen estimerer Region Nordjylland, at den stigende globale efterspørgsel drevet af bl.a. fremtidens miljø- og klimakrav vil betyde, at der i år 2035 vil være mere end 20.000 jobs i de grønne erhverv i Nordjylland, hvilket er langt over en fordobling af de nuværende 8.500 jobs.

Tilsvarende vil den samlede grønne omsætning i Nordjylland i år 2035 kunne udgøre op til 58 mia. kr. årligt.

MARIAGER: Det Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) har bevilget 4.931.727 kr. til projektet "Udvikling af oparbejdningslinje til optimal genanvendelse af indsamlet plast fra husstande set i et cirkulært perspektiv". Projektets partnere finansierer selv de resterende 3.603.225 kr. op til 8,5 mio. kr.

Projektets hovedansøger er Aage Vestergaard Larsen A/S i Mariager, som er Nordens største virksomhed for produktion af højkvalitets granulat i genanvendt plast. Granulatet ,som er baseret på plastaffald/spild, kan og bør bruges som alternativ til en ny råvare og benyttes til at lave plastprodukter af, som kan genanvendes igen og igen.

Projektets hovedformål er at udvikle en fleksibel oparbejdningslinje til alle hårde plasttyper fra husstande.

- Vi meget stolte og glade over, at bestyrelsen for MUDP har fundet vores projekt interessant nok til, at de vil være med til at søsætte denne enestående mulighed for at udvikle teknologi til at sikre, at det husstandssorterede plast kan forarbejdes til et højkvalitets granulat til gavn for den plastproducerende industri. Ligeledes er det også vigtigt at huske på, at miljøet spares for 2.4 kilo CO2 udslip for hvert kilo genanvendt plast, der produceres og bruges som et alternativ til at skulle købe en ny plastråvare, siger direktør Franz Cuculiza fra Aage Vestergaard Larsen A/S .

Udviklingen af den nødvendige teknologi vil ske i tæt samspil mellem danske sorteringsanlæg, plastproducerende virksomheder og teknologileverandører, og projektet vil lede til fremstillingen af produkter, der kan indgå i den cirkulære økonomi.


Mariager-virksomhed med i stort genbrugsprojekt
Udviklingen omfatter løsninger til oparbejdning af HDPE og PP, som er de mest forekommende plasttyper i de private husstandes plastaffald. Endvidere udvikles løsninger til oparbejdning af sort plast og vanskeligt genanvendelige PET-produkter (bakker og multilagskonstruktioner), der p.t. i overvejende grad går tabt til afbrænding

- Vi er bevidste om, at denne udfordring med at oparbejde husstandssorteret plast til højkvalitets granulat, at den vil blive vores hidtil største, men på samme tid er vi også meget optimistiske, da vi har sammensat en gruppe af de mest erfarne aktører inden for de områder, vi skal udvikle og demonstrationsteste i. Et samarbejde i en sådan værdikæde med erfarne aktører giver os det bedst mulige afsæt til at komme i mål sidst i 2019 med at kunne demonstrere et anlæg, hvis succeskriterie er at kunne fremstille højkvalitets granulat i plasttyperne PEHD og PP, siger forretningsudviklings- og marketingschef Gitte Buk Larsen

Projekt- og optimeringschef i Aage Vestergaard Larsen A/S Bo R. Jacobsen bliver projektets tovholder.

- Vi ser frem til at komme i gang og er sikker på, at vi med de mange erfarne samarbejdspartnere i projektet nok skal komme i mål med vores målsætninger om at højne kvaliteten markant i husstandsplasten ved at få opbygget en fleksibel oparbejdningslinje til hård plast, siger han.

Projektets deltagere er: Dansk Affald A/S. AL2-Teknik A/S, I/S Nomis, I/S Reno Nord, Sky-Light A/S, I/S Amager Ressourcecenter, Teknologisk Institut og Aage Vestergaard Larsen A/S.
Erhvervsråd tager ved lære af Hollywoods Oscar-uddeling:
Og de nominerede til årets Aktivpris er....
MARIAGERFJORD: Kåringen og overrækkelsen af af "Aktivprisen 2018" gøres til en større event i forbindelse med Erhvervsrådets generalforsamling end det er sket tidligere.

-Vi vil offentliggøre videopræsentationer af udvalgte finalister, så flere kan få kendskab til nogle af de inspirerende personer, grupper eller virksomheder, der findes i Mariagerfjord Kommune", siger erhvervschef Michael Christiansen.

I 2017 fraveg man en tidligere procedure med, at det var forretningsudvalget, der udpegede vinderen, til at det skete på generalforsamlingen, og det holder man fast ved.

 Ud over æren får vinderen 10.000 kr. der skal bruges til køb af et kunstværk.

Erhvervsrådet efterlyser emner til Aktivprisen 2018.

Man kan indstille en person, en gruppe eller en virksomhed, der har ydet en ekstraordinær indsats til fremme af erhvervsudviklingen i Mariagerfjord Kommune i 2017. Der er åbent for indsendelse af indstillinger indtil torsdag 15. februar 2018.
 
- Tidligere vindere er Eurowind Energy, Aage Vestergaard Larsen, Hobro IK, Vebbestrup Flødeis, DAVA Foods og senest PowerCon oplyser Michael Christiansen, erhvervschef ved Mariagerfjord Erhvervsråd.
Vinderen af 'Aktiv Prisen 2017' var PowerCon. På billedet ses fra venstre de tre ejere Allan H. Jørgensen, Peter C. Knudsen og Kim B. Larsen, kunstner Anne Hjorth og erhvervschef Michael Christiansen.
HELE LANDET: Hos Danske Byggecentre er man glade for at se, at regeringen og Dansk Folkeparti er kommet til enighed om en finanslov, hvori der indgår et permanent fradrag til håndværksydelser i boligjobordningen.

- Det er utrolig positivt, at regeringen nu sætter en stopper for den stop-and-go politik, der har været ført de seneste år med udsigten til et permanent håndværkerfradrag. Det vil samtidig hjælpe forbrugerne, da det sætter en stopper for uvisheden, der har floreret over hvilke ydelser man kan få fradrag til, siger administrerende direktør Palle Thomsen, danske Byggecentre.

Der vil i alt blive afsat 445 millioner kr. om året til at gøre boligjobordningen permanent. Ordningen vil blive tilpasset, så fradraget for serviceydelser, så som rengøring og børnepasning fastholdes uændret, mens visse håndværksydelser udgår.

- Fradraget for serviceydelser vil være på 6.000 kr., mens skattefradraget på håndværksydelser i Boligjobordningen fremover vil være på 12.000 kr. Begge beløb vil blive reguleret i takt med lønudviklingen. Hos Danske Byggecentre så vi gerne et håndværkerfradrag til mere almene håndværksydelser, men vi er glade for, at regeringen og Dansk Folkeparti vælger at føre ordningen videre med fradrag for bl.a. isolering af tag, gulv og ydervægge samt udskiftning af ruder, vinduer og yderdøre, da det er med til at sikre et godt indeklima i danskernes boliger, oplyser Palle Thomsen, Danske Byggecentre.

- Det har været vigtigt for os i Danske Byggecentre at understrege, at håndværkerfradraget ikke var et reguleringsværktøj, men derimod et strukturelt værktøj, som ikke nødvendigvis handler om at øge aktiviteten i byggebranchen men derimod om at minimere sort arbejde, vedligeholde folks boliger samt sikre lærepladser og dermed gode uddannelsesmuligheder for branchen, siger direktøren
Direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre.
Danske Byggecentre er tilfredse med boligjobordning gøres permanent
MARIAGERFJORD: Mariagerfjord Kommune kan bryste sig af, at m,an igen i år har kunne notere rekordmange gazellevirksomheder. En gazelle er en virksomhed, der har skabt vækst, ny jobs og optimisme.

- Vi er super stolte over at have hele 17 virksomheder i Mariagerfjord Kommune, som er kåret til gazeller, siger erhvervschef i Mariagerfjord Erhvervsråd, Michael Christiansen.

- Det er udtryk for, at krisen er overstået, og at der er godt gang i virksomhederne i området. Det er vigtigt med virksomheder med vækstambitioner, da de skaber udvikling og nye arbejdspladser i området, siger erhvervschefen.
 
- Vi er særligt glade for, at der er gazellevirksomheder repræsenteret i alle kommunens større byer, da det viser, at der er vækst hele kommunen rundt, fortæller Michael Christiansen, som netop har været rundt og besøge de lokale gazeller og ønske dem stort tillykke ved at overbringe et flaske bobler.
 
Deriblandt Hadsund-virksomheden Actulux A/S, som modtager kåringen for 3. gang. Virksomheden producerer innovative åbningssystemer til elektrisk åbning og lukning af ovenlys, glasfacader, vinduer og røglemme. Særligt ét andet sted i Hadsund trives gazellevirksomheder, da der i år er hele tre gazellevirksomheder på Plastvænget: Construx Danmark, KA Transport & Montage A/S og Webdanes Group A/S.
 
Gazellerne kåres på baggrund af en undersøgelse lavet af Børsen og er virksomheder, der i løbet af fire regnskabsår hvert år har haft positiv vækst og samlet set mindst fordoblet deres omsætning over de fire år. I undersøgelsen indgår kun A/S og ApS'er med undtagelse af pengeinstitutter, som deltager uanset deres virksomhedsform. Enkeltmandsvirksomheder indgår derfor ikke i undersøgelsen på grund af manglende regnskabsdata.
 
Fakta om gazellerne i Mariagerfjord i 2017 og deres vækst:

ATH Arden ApS, Arden (689,4 %) 5. kåring
Søren Jakobsen Transport ApS, Hobro (674,6 %) 1. kåring
Actulux A/S, Hadsund (197,6 %) - 3. kåring
24a Automation ApS, Hobro (162,8 %) 1. kåring
Dansk Montage Supply A/S, Hobro (161,2 %) 1. kåring
Construx Danmark ApS, Hadsund (151,5 %) 2. kåring
Abn Transport ApS, Arden (151,5 %) - 1. kåring
Webdanes Group A/S, Hadsund (151 %) - 2. kåring
KA Transport & Montage A/S, Hadsund (142,2 %) 1. kåring
Handelsselskabet Nordica ApS, Hobro (134,5 %) 1. kåring
Ats Invest A/S, Arden (132,7 %) 1. kåring
Form og Frys Technic A/S, Hobro (131,6 %) 5. kåring
Elcold Frysere Hobro ApS, Hobro (124,9 %) 2. kåring
MissMartins A/S, Hobro (117,8 %) 1. kåring
Lund Tømrer & Snedker ApS, Hobro (108,1 %) 2. kåring
HM Group Denmark A/S, Hadsund (103,6 %) 3. kåring
Cow-Tech ApS, Mariager (102,2 %) 2. kåring

Det går så godt, så godt
Igen rekordmange gazellevirksomheder i Mariagerfjord
Søren Jakobsen Transport en af de mange gazellevirksomheder.
Foto: Michael Christiansen