ERHVERV
På denne side: Rul ned

Får værktøj til at informere om farlige stoffer
Hobro-virksomhed den mest innovative
Dygtig bestyrelse et plus for virksomheden


MARIAGERFJORD: Erhvervsrådet i Mariagerfjord Kommune har sammen med Buinsess ReBild og Væksthus Nordjylland ufviklet et kursusforløb, der skal hjælpe blandt andet min-dre virksomheder til at etablere en effektiv bestyrelse.

Virksomheder med en professionel bestyrelse klarer sig bedst. Derfor er der nu mulighed for at deltage i et kursusforløb, der klæder virksomheder bedre på til at etablere en besty-relse fra bunden af eller få endnu mere udbytte af en eksisterende bestyrelse.
 
Ifølge flere undersøgelser er virksomheder med bestyrelser mere udviklingsorienterede og præsterer bedre på bundlinjen. Men det er ikke altid givet. Det handler nemlig i høj grad og-så om at kunne samarbejde på tværs, og at bestyrelsen matcher virksomheden.
 
- Deltagerne vil gå fra kursusforløbet med en konkret handlingsplan målrettet egen virk-somhed, med fokus på hvordan de får en professionel bestyrelse, som kan sikre optimal sparring og bedre bundlinje, siger erhvervschef i Mariagerfjord Erhvervsråd, Michael Chri-stiansen, og tilføjer:
- Virksomhederne får metoder, som de kan bruge til at sammensætte og rekruttere til de-res bestyrelse samt sikre et optimalt udbytte af deres bestyrelse.
 
En tidligere deltager fra en nordjysk virksomhed udtaler:

- Kurset gav mig et anvendeligt overblik over bestyrelsens opgaver og koblingen til besty-relseskompetencerne på en overskuelig og samtidig fyldestgørende måde. Ingen enkelt-elementer var i sig selv overraskende. Det var selve kursets kobling af dem, der har givet mig viden og redskaber til at kunne rekruttere de rigtige personer til mit advisory board og efterfølgende bruge dem.
 
I kursusforløbet, der udbydes som et samlet forløb, kommer deltagerne rundt om mange relevante aspekter: bestyrelsens rolle (modul 1, 15. januar 2018 i Hobro), strategi og for-retningsudvikling (modul 2, 22. januar 2018 i Støvring) og etablering og udvikling af besty-relsen (modul 3, 29. januar 2018 i Hadsund).

Kursusforløbet er med en mindre egenbetaling og tilmelding via Mariagerfjord Erhvervsråd. Kurset består af en kombination af oplæg, arbejde i mindre grupper og erfaringsudvek-sling.

Dygtig bestyrelse et plus for virksomheden
Erhvervschef Michael Christiansen, Mariagerfjord.
MARIAGERFJORD:  Virksomheden Technicon ApS, Hobro, blev på nytårskuren for erhvervslivet i Mariagerfjord Kommune kåret som den mest innovative virksomhed, og virksomheden går nu videre i den regionale konkurrence.

Der var tre lokale semifinalister. Ud over Technicon, Intelligent Systems A/S i Hadsund og Nopa Nordic A/S i Hobro.

Nytårskuren havde samlet et par hundrede mennesker.

 - Ved udvælgelsen er der lagt særligt vægt på Technicons forretnings- og løsningsorienterede tilgang til implementering af nye teknologier hos deres kunder, virksomhedens aktive og udviklingsorienterede positionering i markedet via bl.a. central deltagelse i MADE (Manufacturing Academy of Denmark), hvor ambitionen er at løfte dansk produktion teknologisk og forretningsmæssigt. Technicon
Hobro-virksomhed den mest innovative
Virksomheden Technicon modtager beviset på at være den mest innovative i kommunen. Yderst til højre erhvervschef Michael Christiansen.
formår på glimrende vis at forene forskning, innovation, forretning og nye teknologier", sagde erhvervschef Michael Christiansen blandt andet i sin begrundelse.
 
Med kåringen fulgte 10.000 kr. og diplom fra Mariagerfjord Erhvervsråd, og fra Region Nordjylland fulgte muligheden for bl.a. at få lavet en præsentationsvideo af virksomheden.
 
Hver kommune kårer en lokal vinder, som går videre til den regionale konkurrence i maj 2018 om at finde den mest innovative virksomhed i Nordjylland. Bag innovationskonkurrencen står Vækstforum Nordjylland, Region Nordjylland og de nordjyske kommuner som alle ønsker at sætte ekstra skub i innovationen i det nordjyske erhvervsliv.
HELE LANDET: Danske byggecentre har valgt at gå foran og hjælpe med udviklingen af værktøjer til at identificere særlig problematiske stoffer i varer.

 De danske byggecentre kom i søgelyset i januar 2017, efter at Forbrugerrådet Tænk Kemi i en undersøgelse konstaterede, at de ikke altid overholdt deres informationspligt i henhold til EU's kemikalieregulering omkring særligt problematiske stoffer.

Så blev arbejdshandskerne taget på, og nu er der udviklet en vejledning og webværktøj, som kan hjælpe alle brancher med at overholde deres informationspligt.

Det blev klart, at der var brug for et generelt kompetenceløft i mange brancher, efter at Forbrugerrådet Tænk Kemi viste, at det ikke var alle medarbejdere, der var klar over reglerne i EU's kemikalieregulering. Derfor indgik Brancheforeningen Danske Byggecentre et Partnerskab med Dansk Erhverv, Dansk Industri og Miljøstyrelsen med det formål at udbrede kendskabet hos byggecentrene og blandt deres leverandører til pligten om at videregive information om særligt problematiske stoffer i artikler i henhold til REACH artikel 33.

I løbet af 2017 har Danske Byggecentre sammen med Partnerskabet arbejdet aktivt på at udvikle brugbare værktøjer, der gør det nemmere at overholde REACH artikel 33. Det har været vigtigt, at værktøjerne både kan bruges af byggecentrene, og at de med fordel også kan videreføres til andre brancher, som står med de samme udfordringer som byggecentrene.

Byggecentrerne har spillet en aktiv rolle i tilblivelsen af disse værktøjer. Deres gode input, krav og ønsker samt deres konstruktive feedback har givet partnerskabet utroligt gode arbejdsvilkår til at udvikle de bedst mulige værktøjer.

- Det er selvfølgelig aldrig sjovt at få at vide, at ens branche har udfordringer med at overholde gældende regler, men så er det til gengæld utroligt positivt, at alle har været klar til at tage arbejdshandskerne på og gøre noget aktivt for at overholde reglerne i fremtiden, siger Palle Thomsen, adm. direktør i Danske Byggecentre.

Ifølge REACH artikel 33 i EU's kemikalieregulering skal virksomheder være i stand til at informere deres kunder, hvis en vare indeholder mere end 0,1 vægt % af et kemisk stof fra den såkaldte kandidatliste.

Kandidatlisten er en liste over kemiske stoffer, som er særligt problematiske for menneskers sundhed eller miljøet. Informationspligten gælder både for varer, der er produceret i EU, og for varer, der er importeret fra et land uden for EU.


Det er værd at bemærke, at kandidatlistestofferne stadig er lovlige i mange varer, men det er stoffer, der er i myndighedernes søgelys.

Det kan være svært at gennemskue, hvilke varer reglerne gælder for, hvordan man indsamler oplysninger fra sine leverandører, og ikke mindst hvordan man bærer sig ad med at kontrollere oplysningerne.

Partnerskabet har nu udgivet en ny vejledning, der giver et overblik over reglerne og gode råd til, hvordan man som forhandler kan finde ud af, om ens varer indeholder kandidatlistestoffer.

Derudover er der udviklet en ny hjemmeside, der giver eksempler på kandidatlistestoffer i artikler og adgang til databaser med eksempler på kandidatlistestoffer i udvalgte materialer.

- Det er utrolig vigtigt, at vi nu har færdiggjort både vejledningen og webværktøj. Det kan være en jungle for forhandlerne at navigere rundt i reglerne, men disse værktøjer vil hjælpe, ikke bare byggecentrene, men alle brancher med at overholde EU's kemikalieregulering i fremtiden, siger Palle Thomsen.

Der kan læses mere på miljøstyrelsens hjemmeside. Her kan man hente vejledningen samt skabeloner, man som forhandler kan bruge for at ensarte krav til ens leverandører angående kandidatlistestoffer.
Får værktøj til at informere om farlige stoffer
Direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre.
Brancheforeningen Danske Byggecentre hilser den nye skatteaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti velkommen

 En fin pakke i den rigtige retning siger administrerende direktør Palle Thomsen.

Det er positivt at det er lykkedes at give skattelettelser i bunden af indkomsterne, men hos Danske Byggecentre så vi helst, at man fandt plads i budgettet til at give skattelettelser til alle indkomstniveauer, da vi i Danmark har brug for, at alle giver en ekstra hånd med, for at vi kan fortsætte opsvinget, siger adm. direktør Palle Thomsen.

- Det er også fornuftigt, at regeringen og Dansk Folkeparti giver danskerne et større incitament til at arbejde mere med et nyt jobfradrag på 4,5 % af arbejdsindkomsten. Det skal kunne betale sig at spare op til sin pension Det er samtidig vigtigt, at der nu bliver taget hånd om det såkaldte samspilsproblem, så det nu bedre kan betale sig for alle danskere at spare op til pension siger direktøren.
Direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre.
Østjydske Bank-aktier er nul kroner værd
MARIAGER: Mange mennesker i Østjylland kan tænde op i pejsen med fint papir påtrykt  "Aktie Østjydsk Bank". De blev torsdag nul kroner værd, da banken med hovedsæde i Mariager blev erklæret konkurs.

I forvejen var aktierne dog ikke mange ører værd. De seneste år, efterhånden som bankens regnskaber blev fremlagt, er aktiekurserne dalet. Nogle har været heldige at slippe af med dem og på den måde redde noget af investeret kapital hjem. Andre har beholdt dem i håbet om, at kurven for banken ville vende, men det gjorde den ikke.

Det er Sparekassen Vendsyssel, der overtager falitboet, købt for et halvt hundrede mio. kr., men det levner ikke noget til aktionærerne.

- Jeg er selvfølgelig ked af, at det ikke har været muligt at finde en løsning, hvor vi har kunnet føre banken videre med dækning til bankens aktionærer. Det beklager jeg selvfølgelig, siger bankdirektør i Østjydsk Bank Max Hovedskov, til Ritzau Finans.

Sparekassen Vendsyssel overtager Østjydsk Banks 14.000 kunder og personalet. Også bankdirektør Max Hovedskou får en plads i den ny organisation. Han får titel af regionsdirektør.

Max Hovedskov er ikke i tvivl om, hvad der tog livet af Østjydsk Bank.

- Vi skal være ærlige og erkende, at vi har haft alt for mange store engagementer med svag bonitet. Selv om vi har haft bedre konjunkturer de seneste år har det ikke været nok. Når de
Direktør Max Hovedskov beklager udviklingen.