ERHVERV
På denne side: Rul ned


Aktivoprisen 2018 op på væggen hos Beierholm i Hobro
Technicon er Nordjyllands mest innovative.
En snak om flere EU-midler til vækst og jobskabelse
Hadsund Rotary´s erhvervspris til PowerCon A/S
Vestdanske regioner har succes med at tiltrække udenlandske projekter

VESTDANMARK: 2017 var et ekstraordinært godt år, når det gælder tiltrækningen af udenlandske investeringer til Vestdanmark. I alt 1.284 jobs forventes skabt i forbindelse med de 29 udenlandske investeringsprojekter, som Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland har igangsat i deres fælles initiativ, Foreningen Vestdansk Investeringsfremme (FVI).

FVI har siden 2007 samarbejdet med Udenrigsministeriets nationale investeringsfremme organisation Invest in Denmark om en ekstraordinær indsats for at tiltrække og fastholde job ved hjælp af øgede udenlandske investeringer i virksomheder i de tre vestdanske regioner.

I 2017 igangsatte Invest in Denmark 75 investeringsprojekter over hele landet, hvilket ventes at sikre i alt 2.188 job inden for det første år. Og af disse tegner indsatsen i regi af FVI sig for omkring 60 procent af den forventede jobskabelse.

- Det flotte resultat af det seneste års indsats understreger, at samarbejdet mellem Invest in Denmark og Foreningen Vestdansk Investeringsfremme effektivt binder den lokale, regionale og nationale investeringsfremmeindsats sammen. Her har vi et stærkt samarbejde, som virker og er med til at skabe stor værdi for de vestdanske virksomheder og deres medarbejdere, siger Ulla Astman, der er formand for FVI og regionsrådsformand i Region Nordjylland.

FVI og Invest in Denmarks samarbejde resulterede i 2017 i en bred vifte af succesfulde investeringsprojekter, der afspejler de vestdanske styrkepositioner og erhvervspolitiske fokusområder for regionerne, herunder inden for sektorerne sundhed- og velfærdsinnovation, energi, miljø og klima, IKT og fødevarer.

Det er desuden opsigtsvækkende, at en meget stor andel af årets projekter er gennemført i samarbejde med udenlandske virksomheder og investorer, som ikke hidtil har været til stede i Vestdanmark.

- Det viser vigtigheden af, at vi giver internationale investorer indsigt i muligheder og potentialer i hele Danmark. Det kan vi kun gøre, fordi der er en stærk regional forankring af den danske erhvervsfremme og et velkoordineret samarbejde med både regionale og nationale aktører, understreger Ulla Astman.

HADSUND: Hadsund Rotaryklub uddelte onsdag sin erhvervspris 2018, og den gik til firmaet PowerCon A/S, der har til huse på fabriksvej i Hadsund.

Virksomheden blev startet i 2009 af Kim B. Larsen og Allan H. Jørgensen, der begge er ingeniører fra Aalborg Universitet og har mange års erfaring fra vindmølleindustrien. I 2012 kom maskiningeniør Peter Knudsen ind i firmaet, og det var ham, der onsdag modtog Erhvervsprisen på vegne af ledelse og personale.

PowerCon A/S er en ingeniørvirksomhed med højt specialiseret viden inden for elektrisk energikonvertering og især udvikling og produktion af elektriske frekvensomformere i megawatt størrelsen. Virksomheden udsprang af vindmølleindustrien og er specialiseret i at udvikle, designe og producere prototyper af frekvensomformere til vindmøller samt testudstyr; men i 2016 designede og producerede firmaet sit første 1,4 megawatt landstrømsanlæg til Kristiansand Havn.

Siden starten har PowerCon A/S været inde i en meget gunstig udvikling og tæller i dag 25 medarbejdere i Hadsund og 5-6 i Århus. Fremgangen skyldes bl.a., at man dels har forstået at udnytte den rådgivning, man bl.a. har fået via Mariagerfjord Erhvervsråd, dels har været rigtig gode til at tiltrække midler fra fonde og EU til udviklingsarbejdet.

Virksomheden satser på eksportmarkeder og er fuld af fortrøstning mht. fremtiden. Som Peter Knudsen sagde i sin takketale:

- På vindmølleområdet er der kun Siemens og Vestas som kunder, og der har vi flere konkurrenter, men der er mange havne, sagde han

Peter Knudsen modtog sammen med æren et diplom og 5.000 kr., som han røbede skulle bruges til en sommerfest for personalet.

Rotary i Hadsund tæller 41 medlemmer.


Til venstre Rotary´s præsident, dyrlæge Søren Haubro, og prismodtageren Peter Knudsen.
NORDJYLLAND: Det var spørgsmålet om at skaffe yderligere EU-midler til vækst og jobskabelse i Nordjylland, der var emnet for et debatmøde, som region Nordjylland, Vækstforum og Erhvervsstyrelse havde inviteret til.
Værter var virksomhederne LT Automation og Melvin Robotics. De slog efterfølgende dørene op til åbent hus. Her kunne man få førstehåndsoplevelse af nogle af virksomhedernes banebrydende teknologier inden for sundhed og velfærd til brug på bl.a. hospitaler, i hjemmeplejen og i hverdagen.
Debatmødet tiltrak mange repræsentanter fra bl.a. kommuner, virksomheder, videninstitutioner og andre som anvender EU-midlerne til at finansiere deres udviklingsprojekter i det nordjyske erhvervsliv. De diskuterede bl.a. om midlerne gør forskel og hvordan de investeres bedst muligt, samt ikke mindst hvordan Nordjylland også i fremtiden får en fornuftig andel af EU's strukturfonde til at styrke væksten i både by- og yderområder i regionen.
-Jeg er glad for, at der er så mange, som gerne vil i dialog omkring de resultater, der er skabt hidtil, og den kurs vi skal lægge i den fremtidige indsats. Og så er det også positivt, at engagerede virksomheder gerne viser sig frem og fortæller, hvilken betydning indsatsen helt konkret har haft for dem. Det virker ekstra inspirerende, siger regionsrådsformand Ulla Astman, som også er formand for Vækstforum.Foto: Peter Halskov
HOBRO: Mere end 200 nordjyske erhvervsledere overværede kåringen af Nordjyllands mest innovative virksomhed ved et stort gallashow i en hangar på Flystation Aalborg. Technicon fra Hobro løb med titlen og præmien - en bronzestatuette udført af den nordjyske billedhugger Christian Svendsen.

Robotteknologi er Technicons spidskompetence og omdrejningspunkt i moderne automatiseringsløsninger, hvor virksomheden kombinerer ny teknologi med en innovativ tankegang, som gør automatisering økonomisk rentabelt og fysisk muligt for en bredere kundekreds.

Dommerkomiteen i Tag Fat konkurrencen lagde i deres kåring således vægt på, at Technicon er pionerer inden for fleksibel automation og sammen med førende videninstitutioner samt via nationale og internationale projekter bidrager til udvikling og implementering af den nyeste teknologi i erhvervslivet. Technicon blev etableret i 2011 og har i dag 24 ansatte.

Med Tag Fat, som er en tilbagevendende konkurrence i det nordjyske erhvervsliv, vil initiativtagerne i det regionale Vækstforum gerne inspirere langt flere virksomheder til at arbejde målrettet med innovation - ikke mindst inden for automatisering og anvendelse af ny teknologi, som har været temaet i årets udgave af Tag Fat.


- Vi ved, at det giver ekstra konkurrencekraft og konkret værdi på bundlinjen ude i virksomhederne, når de investerer i ny teknologi og sætter deres innovationsarbejde i system. Derfor vil vi med Tag Fat og de gode eksempler fra hele Nordjylland vise, at det ikke behøver være så svært at gå til og samtidig minde virksomhederne om, at der er god hjælp at hente i den regionale erhvervsfremme, siger Ulla Astman, som er formand for Vækstforum Nordjylland.

Ud over Tag Fat konkurrencen, som skal øge opmærksomheden omkring innovation, står Vækstforum også bag en række konkrete udviklingsinitiativer, som tilbyder nordjyske virksomheder målrettet hjælp til at sætte gang i innovationsarbejdet.

Det seneste af disse er initiativet NordVest Smart Production, som Vækstforum og Erhvervsstyrelsen har skudt i gang med en investering på i alt næsten 12 mio. kr. fra bl.a. EU's Strukturfonde. Initiativet, som har et samlet budget på 20 mio. kr., skal hjælpe produktionsvirksomheder i Vesthimmerland og Jammerbugt kommuner med at fremtidssikre deres forretning.

Det er Vækstforums forventning, at initiativet NordVest Smart Production frem mod sommeren år 2020 vil bidrage til at skabe samt fastholde og fremtidssikre mere end 100 produktionsjob i Vesthimmerland og Jammerbugt.

Repræsentanter for Technicon, som ved Tag Fat gallashowet blev kåret til Nordjyllands mest innovative virksomhed.
Kenneth Jensen, revisionsfirmaet Beierholm, Hobro, der tidligere på året vandt Aktiv Prisen 2018, har fået overrakt sin præmie, et personligt maleri udført at den lokale kunstner Anne Hjorth.

Da Mariagerfjord Erhvervsr
åd på generalforsamlingen i marts måned kårede vinderen af Aktiv Prisen 2018, var det Kenneth Jensen, der løb af med flest stemmer fra deltagerne på generalforsamlingen. han var var indstillet til prisen sammen med to andre, Charles Kastberg Christensen, CKC Property og Riantics A/S.

Ved k
åringen af Kenneth Jensen blev der lagt vægt på både hans rolle i forhold til den vækst og udvikling, Beierholm har gennemgået, hans stærke rådgivningskompetence såvel som hans engagement i store og små virksomheders udvikling, samt hans mangeårige virke ved Hobro Erhvervsråd og siden Mariagerfjord Erhvervsråd.

Efter k
åringen på generalforsamlingen fik Kenneth Jensen overrakt et tomt lærred, som nu er blevet erstattet med den rigtige præmie, et personligt maleri udarbejdet af kunstneren Anne Hjorth.

Hun fortalte ved overr
ækkelsen af det færdige maleri, om betydningen af de personlige elementer, hun har med i billedet.

Præmien blev overrakt af Erhvervschef Michael Christiansen, ved en intern markering hos Beierholm
Kenneth Jensen ved maleriet, der er udført af den lokale kunstner Anne Hjorth
HELE LANDET: Det går godt i dansk økonomi, så godt, at Økonomi- og Indenrigsministeriet i deres rapport "Økonomisk Redegørelse maj 2018" skriver, at Danmark nu er inde i en højkonjunktur. Dansk BNP og beskæftigelse er således fortsat steget ind i 1. kvartal 2018. Dette har afspejlet sig i en betydelig jobskabelse i stort set hele landet.

- Hos Danske Byggecentre er vi skuffede over, at regeringen i deres energiudspil ikke har fokus på energibesparelser i bygninger. Det virker uambitiøst at regeringen ikke vælger at medregne energibesparelser, som et middel for at nå sine egne mål i energiudspillet, siger direkt'ør palle Thomsen.

- Den nye Miljø- og fødevareminister Jacob Ellemann-Jensen har meldt ud, at han ikke har tænkt sig at fortsætte finansieringen af Videncenter for Håndtering og Genbrug af Byggeaffald (VHGB). Hos Danske Byggecentre er vi kede af den udmelding da videncentret er en utrolig vigtig allieret til byggeriet for, at vi sammen bl.a. kan nedbringe den affaldsproduktion, som byggeriet står for, siger direktøren.

Hos Danske Byggecentre er vi positive overfor regeringens politik, når det kommer til reformer og politiske tiltag der skal sikre, at flere står til rådighed for arbejdsmarkedet. Der er brug for arbejdskraft i Danmark for at vi kan forlænge opsvinget så længe som muligt, og derfor er det positivt at regeringen med bl.a. tilbagetrækningsreformer sikrer at flere står til rådighed for arbejdsmarkedet, siger direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre.
Direktør Palle Thomsen