ERHVERV
På denne side: Rul ned

Mariagerfjords beskæftigelsesindsats har topplacering
Markedsføring via internettet
Fremgang for bygIe og anlæg tilbagegang for industrien
Mange får igen selv muligehd for at vælge julegaven fra firmaet
klapjagt på familieejede virksomehder
Akademi for plastgenanvendelse får hjemsted i Mariager
Tirsdag 15. oktober 2019
MARIAGER: Akademiet for plastgenvandelse CIRKLA får fremover fast plads i Mariager på virksomheden Aage Vestergaard Larsen A/S.

Det blev blev blandt andet oplyst på en konference med overskriften "Frihed til at vælge genanvendt plast", som blev holdt i Tivoli Friheden i Århus, som havde deltagelse af 125 repræsentanter fra det danske erhvervsliv.

CIRKLA -akademiet blev oprettet med støtte fra Industriens Fond, og bag initiativet står Aage Vestergaard Larsen A/S, Plastindustrien, Aalborg Universitet og PlanMiljø.

På konferencen i Århus konkluderede adm. direktør i Plastindustrien, Thomas Drustrup, at det var kommet bag på parterne, at der har været så massiv interesse for at blive klogere på plastgenanvendelse:

- Vi troede, at vi var alt for ambitiøse, når vi havde en målsætning om at få 120 personer på et kursus om plastgenanvendelse, men vi har nået det dobbelte antal. Og der har endda været venteliste til mange af kurserne. Vi skal blive bedre til at skabe synlighed om de dygtige danske genanvendelsesvirksomheder. Projektet her trækker i den rigtige retning, men det er noget, som erhvervslivet generelt og plastbranchen i særdeleshed skal være mere opmærksomme, sagde han.

Hos Industriens Fond glæder man sig også over den store interesse, der viser, at arbejdet med ressourceoptimering og tætte samarbejder på tværs af værdikæder potentielt kan skabe stor værdi for de danske virksomheder.

Konferencen var ikke kun præsentation af projektets resultater, da der også var indlagt tid til speeddating mellem syv forskellige genanvendel-sesvirksomheder og de mange repræsentanter fra plastforbrugende virksomheder.
 
Franz Cuculiza, adm. direktør i genanvendelsesvirksomheden Aage Vestergaard Larsen A/S, fortæller:

- Vi har sammen med resten af Plastindustriens Genanvendelses-sektion oplevet en overvældende tilslutning til speeddatingen, hvor mange kunne se fordelen ved at få en snak med de danske genanvendelsesvirksomheder om mulighederne for et tættere samarbejde.


 Det bekræfter os helt sikkert i opfattelsen af, at der i industrien aldrig har været større interesse for plastgenanvendelse i Danmark.

Gitte Buk Larsen, forretningsudvikling- og marketingchef i Aage Vestergaard Larsen A/S, oplyser:

- At 246 repræsentanter fra 177 forskellige danske virksomheder det seneste år har deltaget i fysiske kurser om plastgenanvendelse, der er blevet udbudt i regi af 'CIRKLA - Akademi for plastgenanvendelse' er stort, og vi er utrolig stolt af det stykke arbejde der er lagt i akademiet for at fremme forståelsen og ønsket om at øge mængden af genanvendt plast og at det er besluttet, at akademiet (CIRKLA) fortsætter sit liv i Mariager sammen med Aage Vestergaard Larsen Teamet fra Aage Vestergaard Larsen A/S som var til stede på konferencen
Søndag 20. oktober 2019
HELE LANDET: Hos brancheorganisationen Tekniq Arbejdsgiverne ryster man på hovedet over, at familieejede virksomheder ser ud til at skulle betale 3 procent i rente, hvis de ønsker at betale den forhøjede arveafgift på 15 procent med en henstand på op til 30 år. 

Umiddelbart lød det for brancheorganisationen Tekniq som en udstrakt hånd fra regeringen, da det i slutningen af september kom frem, at det skulle være muligt for familieejede virksomheder, der ønsker at føre ejerskabet videre til næste generation, at betale den foreslåede forhøjede arveafgift på 15 procent over 30 år i stedet for de nuværende 15.

Iifølge regeringens planer skal virksomhederne dog betale en rente på 3 procent, hvis de ønsker at benytte sig af tilbuddet.

- Det er jo helt håbløst. Umiddelbart virkede det ellers, som om regeringen havde lyttet til den markante kritik af dens planer om at hæve beskatningen og i det mindste ville give virksomhederne mulighed for at fordele betalingen af afgiften over flere år - også selvom det i sidste ende blot vil trække skattepinen ud. Men nu viser det sig, at det skal ske til en rente, der er langt over det, man med rimelighed kunne forvente, siger Mads Graves, direktør hos Tekniq Arbejdsgiverne, der repræsenterer 4.300 virksomheder inden for el, vvs og metal.

- Igen bliver det tydeligt, at regeringen tilsyneladende, for at finansiere de mange løfter, der blev givet under valgkampen, har kastet sig ud i en rendyrket klapjagt på dansk erhvervsliv og især har udset sig de familieejede virksomheder som regeringens egen pengetank. Det er en både forkert og usympatisk tankegang, siger Mads Graves.

Han håber stadig, at de igangværende finanslovsforhandlinger kan være med til at trække regeringen i en mere erhvervsvenlig retning.


- De Radikale har vist positive takter i deres udmeldinger omkring lavere renter på henstanden og mere sikkerhed omkring værdiansættelserne. Vi håber, disse tanker kan vinde indpas hos regeringen og fungere som et lille plaster på den store skade, der er ved at ske, siger Mads Graves.

Tekniq Arbejdsgiverne - Industri & Installation repræsenterer 4.300 virksomheder inden for el, vvs og metal med i alt 55.000 medarbejdere og en samlet omsætning på omkring 60 milliarder kr.
mads Graves
fredag 25. oktober 2019
MARIAGERFJORD: Medarbejdere i en lang række virksomheder i Mariagerfjord vil i lighed med 2018 selv kunne vælge den julegave, de ønsker sig af firmaet.

Der er over 170 gaver at vælge imellem, og alle gaverne er fra leverandører i kommunen.

Tovholderen for MariagerfjordGaven.dk har den seneste tid haft travlt med at få det sidste på plads og indlede kontakt med de kommende julegaveleverandører, og julegaveportalen er nu klar og de første bestillinger er løbet ind.

- Virksomhederne skal snart til at tænke i julegaver til deres medarbejdere, men det kan være en svær opgave, da det både kan være tidskrævende og nærmest umuligt at udvælge 1-2 gaver, som kan tilfredsstille alle medarbejdere. Men med MariagerfjordGaven.dk er problemerne ovre, siger  tovholderen på projektet, chefkonsulent Jørgen Vittrup, Mariagerfjord Erhvervsråd.

Virksomheden køber nemlig bare det ønskede antal julegavebreve inden for 3 priskategorier (400, 600 eller 800 kr.) og giver julebrevet videre til medarbejderne, som derefter kan logge ind og vælge sin egen gave på MariagerfjodGaven.dk. Den ønskede gave bliver pakket ind og leveret til medarbejderen på virksomhedens adresse inden juleferien.

. Virksomheden slipper dermed let om med firmajulegaven, men det bliver ikke på bekostning af indholdet, da medarbejderen er sikret en attraktiv gave efter eget ønske, siger chrfkonsulenten.

En af de virksomheder, der sidste år købte firmajulegaver igennem MariagerfjordGaven.dk, varr PAJO-BOLTE A/S.

- Sidste jul brugte vi MariagerfjordGaven.dk til at sikre os julegaverne til vores medarbejdere - og så endda fra butikker i lokalområdet. Det var nemt for mig at bestille, der var et stort gaveudvalg at vælge imellem for mine medarbejdere, og samtidigt støttede vi op om de lokale butikker, siger direktør Lars Johansen.

- Vi er glade for, at alle lokale handelsstandsforeninger har valgt at støtte op om initiativet, siger Jørgen Vittrup og henviser til, at handelsstandsforeningerne i Arden, Hobro, Hadsund og Mariager har bidraget økonomisk for at få systemet udviklet samt hjulpet med at sprede budskabet om portalen blandt lokale butikker og virksomheder, så der kan sikres et stort udvalg af attraktive julegavemuligheder.

Tirsdag 5. november 2019
HELE LANDET: Der har fra september til oktober 2019 været et markant fald i industriens konjunkturindikator.

Det viser den netop offentliggjorte indikator for industri, bygge og anlæg, serviceerhverv og detailhandel. Faldet skyldes især faldende ordrebeholdning og deraf følgende lavere produktionsforventninger. Til gengæld er der er lille fremgang i konjunkturindikatoren for bygge- og anlæg, og den fremgang skyldes især stigende beskæftigelse.

- Indikatoren afspejler ganske fint den oplevelse, vi har af den aktuelle konjunktursituation. Udsigterne for industrien har et stykke tid været for nedadgående, både i ind- og udland, mens byggeriet fortsat kører for fuld skrue, siger direktør i Danske Malermestre, Ole Draborg i en kommentar til de nye tal og fortsætter:

- Da byggeriet traditionelt er bagefter industrien i konjunkturcyklen blandt andet på grund af en lang planlægningshorisont, er det dog efter al sandsynlighed kun et spørgsmål om tid, før der også kommer en vending i byggeriet.

Konjunkturindikator.

Onsdag 13. november 2019
HOBRO: - På årets sidste StartUp Café sætter Mariagerfjord Erhvervsråd fokus på markedsføring via Internettet. Hvordan man implementerer og effektiviserer online marketing og hvordan man binder det hele sammen.

- Dermed får man et strategisk overblik i de mest effektive marketingskanaler og tracking værktøjer for at eksekvere markedsføringen, siger erhvervskonsulent Henrik K. Hansen, Mariagerfjord Erhvervsråd.

-Det er lykkedes at lave aftaler med eksperten, Marcus Amankwa-Jensen, kampganerådgiver fra Web2Media. Deltagerne kan forvente at få mange ideer og redskaber til effektiv markedsføring på nettet, som sikrer flere kunder til virksomheden, siger erhvervskonsulenten.

Efter oplægget vil der være mulighed for at få sparring fra iværksætterkonsulenter og revisor, som står klar til at svare på både store og små spørgsmål. De giver gode råd og vejledning til, hvordan man som iværksætter kommer videre, eller hvis man har brug for det sidste skub før drømmen om en selvstændig karriere kan blive til virkelighed. 

StartUp Café finder sted tirsdag 3. december mellem kl. 17 og 21 på CEMTEC, Majsmarken 1 i Hobro. Det er gratis at deltage, men af hensyn til forplejning skal tilmelding ske på: https://www.mfer.dk/arrangementer/ senest fredag d.29. november
Marcus Amankwa-Jensen
Torsdag 14. november 2019
MARIAGERFJORD: Af de 98 kommuner i landet ligger Mariagerfjord på en 13. plads med hen-
syn til indsatsen for at få ledige i arbejde eller uddannelse.

Det fremgår af den seneste måling fra Beskæftigelsesministeriet, men der er også plads
til udvikling, lyder det fra kommunens ledelse.

- Vi er meget begejstrede over, at det er lykkes os at få 130 færre personer på offentlig
forsørgelse, end der var forventet af os på baggrund af de rammevilkår, der er gælden-
de for vores kommune. Det er et sundt tegn på, at det arbejde, vores ledere og medar-
bejdere hver dag leverer, bærer frugt, og det er meget flot gået, siger Formand for Udval-
get Arbejdsmarked og Uddannelse Edin Hajder.

Ved at se nærmere på de forskellige ydelser i benchmarkingen, fremgår det, at Mariager-
fjord Kommune, sammenlignet med de andre nordjyske kommuner, har haft en mindre po-
sitiv udvikling på ydelserne kontanthjælp og uddannelseshjælp i perioden august 2018 til
august 2019.
 
- Det er altid dejligt, når det går godt for os i Mariagerfjord Kommune,
men det er også vigtigt hele tiden at holde et vågent øje med, hvor vi
skal udvikle os. Og det skal vi blandt andet på kontanthjælpsområdet,
hvilket vi har lagt en strategi for i vores Beskæftigelsesplan 2020, si-
ger Edin Hajder.

En af Mariagerfjord Kommunes klare visioner er at opprioritere sam-
arbejdet med de lokale virksomheder for sammen at skabe jobåbnin-
ger til de ledige og samtidig sikre, at virksomhederne får den nødven-
dige arbejdskraft.
 
- Virksomhederne efterspørger arbejdskraft som aldrig før, og her er
det vigtigt, at virksomhederne betragter kontanthjælpsmodtagere og
unge som en reel arbejdskraftreserve. Vi har brug for, at virksomhederne kontakter Virksomhedsservice, når de skal rekruttere arbejdskraft. På den måde kan vi indgå et strategisk samarbejde om at skræddersy opkvalificeringsforløb til de ledige, så de matcher virksomhedens behov, slutter formanden for Udvalget Arbejdsmarked og Uddannelse.
 
 Mariagerfjord Kommunes Beskæftigelsesplan 2020 forventes godkendt i slutningen af året.

Edin Hajder
Søndag 17. november 2019
HELE LANDET: Hos Danske Byggecentre arbejder man med at ændre de unges opfattelse af branchen, som har et lidt støvet image.

- I den forbindelse har vi igangsat en rekrutteringskampagne, der skal ændre fortællingen og sætte fokus på den spændende hverdag, vores medlemmer har, siger Palle Thomsen, adm. direktør Danske Byggecentre

- Vi har tidligere haft den udfordring i vores branche, at de unge ikke rigtig kender os, fordi de aldrig selv kommer i et byggecenter. Når de så hører om at arbejde i et byggecenter, har de desværre haft tendens til at tro, at det er hårdt og støvet arbejde. Det er ikke fordi, at det ikke kan være hårdt arbejde, men det er vigtigt, at vi får fortalt, at elev i et byggecenter er et spændende job med masser af udviklingsmuligheder og kontakt med mennesker, siger Palle Thomsen

- I dag er byggebranchen meget mandsdomineret. Der hersker desværre en fortælling om, at branchen udelukkende er for store stærke mænd, og at det kræver hårdt fysisk arbejde. Vi håber, at kampagnen vil rykke ved den fortælling, så vi i fremtiden kan få flere kvindelige ansatte og de forskellige perspektiver og kompetencer, de bringer med sig, siger direktøren.

- Udover de åbenlyse fordele ved en mere mangfoldig sammensætning i byggebranchen, står byggebranchen og mangler arbejdskraft. Behovet for arbejdskraft bliver kun større med årene. Vi er i sektoren nødt til at ændre vores fortælling, så vi kan få et mangfoldigt image og derved tiltrække flere talenter. Vi går glip af alt for mange talenter, hvis vi kun henvender os til halvdelen af befolkningen, siger han.

Hos Danske Byggecentre håber man, at rekrutteringskampagnen giver de unge indsigt i, hvordan hverdagen er i de danske byggecentre og giver dem lyst til at jagte en karriere i et byggecenter.

- Vores medlemmer har altid brug for talentfulde og engagerede medarbejdere, og det er ikke afgørende, om man er mand eller kvinde eller hvilken del af landet man kommer fra. Det afgørende er, om man har lyst til at lære, er god til sit arbejde og er en god kollega, udtaler adm. direktør Palle Thomsen

- Derfor sætter vi spotlight på den spændende og vekslende hverdag, vores medlemmer har ude i byggecentrene. Det gør vi blandt andet ved at besøge handelsskolerne rundt om i landet. Dertil har vi udviklet et branchespil, der kan supplere undervisningen i skolerne. Spillet giver de unge indsigt i hverdagen i et byggecenter. Det viser, at branchen ikke er så støvet som vores image. Dette bakkes op af annonceringer på sociale medier, hvor vi følger nogle af eleverne i byggecentrene og hører dem fortælle om deres hverdag og det ansvar, de møder på deres arbejdsplads, slutter Palle Thomsen.
Direktør Palle Thomsen