ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
ERHVERV
Foto: Mikkel Arnskov
SKELUND: Det er ikke kun tilbagegang, der præger landområderne i blandt andet Mariagerfjord Kommune. Det er Skelund-Veddum Elbutik og Nærkøb på Hovedgaden i Skelund et bevis på. Her er arbejdsstyrken udvidet med en lærling.
Virksomheden går således to to til tre ansatte, og det glæder lokalbefolkningen, der specielt er glade for, at det er muligt i det daglige at kunne handle lokalt.

Det er Mikkel Mikkelsen der er ansat som lærling i el-afdelingen, hvor Ingemann Mikkelsen er chef. Butikken passes i det daglige af Connie, hvor der blandt andet handles med købmandsvarer og blomster.

- Vi er meget glade for, at der bliver videreudviklet i Skelund, og samtidig et stort tillykke til Mikkel og den ny læreplads i byens førende el og nærbutik, siger Jess V. Laursen

På billedet til højre ses Vonnie Mikkel og Ingemann Mikkelsen
Mandag 27. januar 2020
ALS: Ca. 40 erhvervsdrivende i Als og omegn har vist interesse for at være med i en erhvervsklub, der har set dagens lys i Als.

Det var erhvervsgruppen under Als i Aktion, der havde indkaldt til møde i Als Hallens cafeteria om opstart at klubben. Knap så mange som ventet mødte dog op til det stiftende møde på grund af sygdom og vinterferie, men klubben er i gang, og er man interesseret i at høre mere om Erhvervsklub Als kan man rette henvendelse til Jeanette Andersen på tlf. 40173741 eller Esther Riise Svendsen på tlf. 21791106.

Erhvervsgruppen arrangerede i det forløb år blandt andet "Running Business", som gav borgerne i byen mulighed for at besøge en række lokale virksomheder. Det blev en succes, og man vil gentage arrangementet 25. april i år.
Tirsdag 28. januar 2020
MARIAGERFJORD:  Nogle af områderne, der kan være svære at håndtere for iværksættere, er skat. moms og fradrag Det er baggrunden for, at Mariagerfjord Erhvervsråd sætter fokus på netop disse områder på et informativt arrangement 26. februar på Cemtec i Hobro.

- Skatteregler, moms og bogføring er en vigtig del af det at starte egen virksomhed, men det kan samtidig også være en svær øvelse, hvis iværksætteren ikke selv kan løse opgaven eller ikke har nogen til at hjælpe sig med det, siger iværksætterrådgiver Jesper Simonsen, Mariagerfjord Erhvervsråd.

- Samtidig er der både i forbindelse med etableringen af egen virksomhed og i de første år efter etableringen nogle gunstige skattefradrag for iværksættere, som man bør kende, siger han.

Til at holde oplæg har man inviteret BDO i Hobro. Oplægget bliver med både generelle informationer og praktiske vinkler på moms, skat og skattefradrag. Der lægges op til, at eltagerne kan gå derfra med konkret viden, som kan bruges, når man selv skal arbejde videre med den økonomiske styring af virksomheden.

Efter oplægget vil der være mulighed for at booke individuelle møder med både en revisor, markedsføringsekspert og en iværksætterkonsulent fra Mariagerfjord Erhvervsråd. Her kan man få svar på nogle af de spørgsmål, man står med i forhold til opstart af virksomhed. Der vil også være mulighed for at netværke med andre iværksættere.

Det er gratis at deltage i StartUp cafeen, men af hensyn til planlægning og forplejning er det nødvendigt, at man tilmelder sig senest 24. februar. Det kan ske på erhvervsrådets hjemmeside www.mfer.dk
Onsdag 5. februar 2020
Infomøde for iværksættere:
Jesper Simonsen
Malerfaget skruer ned for forventningen
Så er der lige det med moms og skat
Erhvervsklub i Als har set dagens lys
Skelund-forretning bliver uddannelsessted
Nedenfor:
Søndag 9. februar 2020
HELE LANDET: I starten af andet halvår 2019 forventede 42 procent af malermes-
trene fremgang i omsætningen. Men aktiviteten har tabt fart, og halvåret endte
med at kun 22 procent havde fremgang i omsætningen. Det fremgår af den
netop færdiggjorte konjunkturundersøgelse for Danske Malermestre.

- Det harmonerer godt med den generelle opfattelse af, at højkonjunktu-
ren er ved at have toppet. Forventningerne til 1. halvår af 2020 er derfor og-
så afdæmpede, da det kun er 10 procent, der forventer fremgang i omsætnin-
gen, siger direktør Ole Draborg i en kommentar til undersøgelsen.

På samme måde forventede 37 procent af virksomhederne i starten af halvåret
2019 fremgang i beskæftigelsen, mens det endte med at kun 23 procent reelt fik fle-
re ansatte.

Der er dog fortsat godt besat i ordrebøgerne. I slutningen af 2. halvår 2019 var ordrebe-
holdningen hos 18 procent af virksomhederne højere end på samme tidspunkt året før.

- Sammenholdt med udviklingen i omsætningen og beskæftigelsen, er det udtryk for,
at de økonomiske udsigter for 2020 trods alt ikke er så ringe endda, aiger Ole Dra-
borg.

For året som helhed var ledigheden 5,5 procent mod 5,7 procent i 2018, men i de
sidste to måneder af 2019 har der dog været en tendens til højere ledighed.
MARIAGERFJORD: Virksomhedsservice Mariagerfjord er gået samarbejde med det lokale erhvervsliv, Tradium og Jobcenter Randers om at uddanne ledige borgere til industrioperatører gennem målrettet uddannelse og virksomhedspraktik.

- Det er en win-win-situation for både vores ledige borgere, som får en unik mulighed for at blive opkvalificerede inden for et område, hvor der stort set er jobgaranti efterfølgende. Dette sideløbende med, at vores lokale industrivirksomheder får den arbejdskraft, de efterspørger og mangler, siger formand for Udvalget Arbejdsmarked og Uddannelse, Edin Hajder.

Virksomhedsservice Mariagerfjord og Jobcenter Randers vil give knap 100 ledige borgere muligheden for at komme til informationsmøde og høre om industrioperatøruddannelsen, få introduktion til undervisningen, og få indblik i hvad en industrioperatør kan.

- De fremmødte borgere får alle tilbudt en individuel samtale, hvori motivation og egnethed afklares. Herudfra udvælger vi 13 borgere fra henholdsvis Mariagerfjord og Randers Kommune. De 26 udvalgte borgere vil modtage målrettet undervisning, virksomhedspraktik og få hjælp til at finde læreplads, siger virksomhedskonsulent John Bisgaard Olsen fra Virksomhedsservice Mariagerfjord.

Senest de to kommuner kørte et opkvalificeringsforløb sammen, opnåede man et udbytte på 91%, som kom ud af ledighed og i selvforsørgelse.

Alen Strasevic er en af de mange borgere, som er gået en lysere fremtid i møde, da han sidste år gennemførte industrioperatøruddannelsen og gik fra ufaglært til faglært industrioperatør.

 - Det var et meget spændende uddannelsesforløb. Hver gang jeg kom tilbage fra skolebænken, skulle jeg lave nogle projekter, og der lavede jeg løbende forbedringer i virksomheden. Resultater som jeg senere kunne referere til i min jobsamtale, og som helt sikkert har været afgørende for min ansættelse som kvalitetstekniker i virksomheden Sekura Cabins, fortæller Alen Strasevic.


 


        
Mandag 10. februar 2020
Virksomheden Sekura Cabins ligger i Randers, og her er man ikke i tvivl om udbyttet af lærlinge.
 
- Vi tager lærlinge ind fordi, det er noget, der er behov for i industrien generelt, men det er så sandelig også noget, vi har brug for i virksomheden. Lærlingene tilfører en masse ny energi, og de er med til at holde os på dupperne, siger CEO i Sekura Cabins Carsten Tønnes.
 
Ud over virksomheden Sekura Cabins står knap 20 andre virksomheder i Mariagerfjord og Randers Kommune klar med en læreplads til de kandidater, som påbegynder og færdiggør industrioperatøruddannelsen i denne omgang.


        
Alen Strasevic er gået fra ufaglært til faglært industrioperatør.