ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LÆS NEDENFOR
Hadsund-virksomhed videre i Tag Fat-konkurrence
Jutlander Bank henter lokal kunderådgiver til Hadsund-afdelingen
Mariager-virksomhed opfinder ny maskine
Økonomisk håndsrækning til uddannelse af lærlige
ERHVERV
HELE LANDET: Ikke overraskende var coronapandemien og nedlukningen af Danmark helt centrale, da Danske Malermestres formand, Per Vangekjær, aflagde sin mundtlige beretning på Branche- og arbejdsgiverorganisationens generalforsamling, der blev holdt på HUSET Middelfart med deltagelse af oldermænd og formænd for arbejdsgiverorganisationens 35 lav og lokalforeninger.

- Enkelte af jer oplevede problemer i begyndelsen og havde privatkunder, der ikke turde få maleren indenfor, og som aflyste aftaler. Men i takt med at vejret blev bedre, og der kunne males udvendigt, fik I alle travlt. Ikke mindst fordi der lå meget arbejde fra sidste år og ventede, sagde han blandt andet.

At det rent faktisk var gået rigtig godt i byggeriet - og i malerfaget - under nedlukningen af Danmark, kunne dokumenteres i antallet af lønkompensationskroner, der var gået til malervirksomheder.

- Ud af en samlet lønsum i malerfaget på knap tre milliarder kroner, er der blot søgt kompensation for godt 10 millioner kroner - svarende til cirka 1,4 procent af den udbetalte lønsum over en tre måneders periode, oplyste formanden videre.

- Jeg siger næppe for meget, hvis jeg siger, det kunne være gået ufatteligt meget værre, fastslog Per Vangekjær.

I sin beretning berørte Per Vangekjær også det faktum, at de ledige var blevet fritaget for pligten til at søge eller tage et anvist arbejde under nedlukningen af Danmark. Den såkaldte beskæftigelsesindsats i jobcentre og a-kasser blev nemlig suspenderet. Og det betød, at en ledig malersvend omkostningsfrit kunne takke nej til et ledigt job hos en malermester og fortsætte med at gå hjemme.

- Et af vores nordjyske medlemmer, Henrik Biehl, oplevede selv en svend, der takkede nej til et job. Det fik ham til at kontakte Danske Malermestre. En måbende Ole Draborg (direktør i Danske Malermestre, red.) gik til medierne og fortalte om det fuldstændig tåbelige i, at en malermester kunne have så travlt, at han måtte sige nej til nye opgaver, mens en ledig malersvend samtidig kunne sige nej til et job.


Per Vangekjær
- Jeg kan hilse og sige, at det virkede… To dage, så havde beskæftigelsesministeren meldt sig på banen og kravet om en aktiv beskæftigelsesindsats genindført. Godt gået, konstaterede Per Vangekjær.

Fra Malerforbundet har lydt kritik af, at Danske Malermestres medlemmer har benyttet sig af udenlandsk arbejdskraft og vikarbureauer. Men den kritik var skudt helt over målet, mente Per Vangekjær, der pegede på, at der i et medlemskab af Malerforbundet var inkluderet en lønsikring, som sikrer ledige malersvende op til 10.000 kr. oveni dagpengene.

- Udenlandske håndværkere og vikarer er for mange den eneste mulighed for at få arbejdskraft til at løse firmaets opgaver. Det er i øvrigt værd at bemærke, at Malerforbundet, som de eneste, tilbyder lønsikring som en direkte del af medlemskabet. I de øvrige forbund er lønsikringen en forsikringsordning, der skal betales særskilt for.


Fredag 26. juni 2020
MARIAGERFJORD: Blandt en række meget forskellige virksomheder i Mariagerfjord Kommune har Mariagerfjord Erhvervsråd netop valgt at sende teknologivirksomheden PowerCon A/S i Hadsund  videre til finalen i den nordjyske Tag Fat-konkurrence om bæredygtighed, som Erhvervshus Nordjylland står bag.

PowerCon har de seneste 10 år specialiseret sig i avancerede frekvensomformere, der bruges til strømkonvertering og elektrisk energikonvertering i vindmølleindustrien og i landstrømsanlæg til krydstogtskibe. Især sidstnævnte er gået voldsomt frem som forretningsområde, idet PowerCons landstrømsanlæg gør det muligt for skibe at lægge til kaj og blive koblet på havnens strømforsyning.

- Vi sender PowerCon videre til finalen i Tag Fat, fordi virksomheden på glimrende vis har formået at forene forskning, innovation og bæredygtighed og tilmed gjort det til en god forretning. Virksomheden arbejder selv aktivt med at bæredygtighedsoptimere deres anlæg, og derfor er der al mulig grund til at sende PowerCon videre til Tag Fat-finalen i Nordjylland, siger erhvervschef Michael Christiansen i Mariagerfjord Kommune. 

- Vi arbejder efter mantraet reduce, reuse og recycle, og vi prøver at føre det ud i livet overalt i virksomheden, siger Jacob Bjarkam, Business Development Manager i PowerCon A/S.

PowerCon kan se frem til at dyste med vinderne fra de andre 10 nordjyske kommuner ved et stort finaleevent i Aalborg. Konkurrencen er søsat af Erhvervshus Nordjylland for at sætte fokus på bæredygtighed og cirkulær økonomi og for at inspirere virksomheder rundt om i Nordjylland til at fokusere endnu mere på den grønne omstilling.

Tag Fat, der arrangeres af Erhvervshus Nordjylland, ønsker at rette fokus på bæredygtighed i et forretningsmæssigt perspektiv via principperne for cirkulær økonomi. Det betyder øget fokus på virksomheder, som tager aktive skridt for at sikre, at produkter, materialer eller ressourcer forbliver i cirkulation så længe som muligt.

Peter Castberg Knudsen fra PowerCon har fået overrakt statuette og blomster af erhvervsrådets formand Pia Axelsen.
Mandag 22. juni 2020
HADSUND: Camilla Fisker er netop tiltrådt som ny erhvervskunderådgiver i Jutlander Bank i Hadsund.

52-årige Camilla Fisker har i mere end 22 år været ansat i Danske Andelskassers Bank. I de seneste 16 år har hun haft titel af filialdirektør i henholdsvis Arden, Rostrup, Hadsund og
senest Hobro.

Jutlander Banks nye erhvervskunderådgiver i Hadsund har et indgående kendskab til det
lokale erhvervsliv og har et stort netværk. Inden hun skiftede til den finansielle sektor,
havde hun arbejdet flere år i detailbranchen, heraf mere end tre år som selvstændig
butiksejer i Hadsund.

- Jeg ser frem til at nyttiggøre mine kompetencer over for Jutlander Banks nuværende
og nye erhvervskunder, siger Camilla Fisker, der i sit hidtidige virke har rådgivet såvel
privatkunder som små og mellemstore erhvervskunder.

Hun der bor i Hadsund, har to døtre på 20 og 23 år, som begge er fløjet fra reden.
I sin fritid ynder hun at cykle på mountainbike, løbe en tur eller spille golf.

Tirsdag 9. juni 2020
MARIAGER: Firmaet Aage Vestergaard Larsen A/S i Mariager har indleveret patentansøgning på en nyudviklet maskine, som man mener kan fordoble genanvendelsen af plast i Danmark.

Maskinen, som har været under udvikling siden 2013, er en kombineret vaske/sortering/ tørringsmaskine med en hidtil uset effektivitet mht. at opnå en høj kvalitet i genanvendelsen af husstandssorteret plast. Ligeledes er maskinen et teknologisk højdespring hen mod at reducere ressourceforbruget ved genanvendelsen af plast. For eks. reducerer maskinen vandforbruget pr. kg. genanvendt plast med op til 80% sammenlignet med andre lignende europæiske anlæg, oplyser Mariagervirksomheden i en pressemeddelelse.

Aage Vestergaard Larsen (AVL) har besluttet at investere et millionbeløb i en produktionslinje, som skal kunne oparbejde husstandssorteret plast til en kvalitet, så det kan bruges til plastprodukter, som kan genanvendes igen og igen. Den nyudviklede maskine er en væsentlig del af den fremtidige vækststrategi hos AVL.

En anden vigtig grund til patentansøgningen er, at AVL også ser en vækstmulighed i selve opfindelsen nationalt som internationalt.
- Vores nyudviklede maskine vil være til gavn for hele den internationale plastrecyclings industri som er i vækst verden over, oplyser marketingchef Gitte Buk Larsen.

I Danmark er der årligt 350.000 ton plastaffald, men kun de 60.000 ton genanvendes i dag i Danmark. AVL´s nye opfindelse kan fordoble plastgenanvendelsen i Danmark.

Fællesprojekt om plastgenanvendelse afsluttet
Mariagervirksomheden inviterer torsdag 11. juni -sammen med dets projektpartnere - til en national online afslutningskonference på MUDP-projektet "Udvikling af oparbejdslinje til optimal genanvendelse af indsamlet plast fra husstande", som blev påbegyndt i 2017.



Projektets hovedansøger var Aage Vestergaard Larsen A/S og sammen med de øvrige projektpartnere samt Miljøstyrelsen er der investeret mere end otte mio. kr. i projektet, som nu står for sin afslutning.

På online konferencen vil projektets partnere fremlægge projektets resultater, som har opfyldt projektets formål til fulde- nemlig at kunne oparbejde indsamlet plast fra husstande til genanvendt plast i høj kvalitet

I Danmark er det samlede plastikaffald på 350.000 ton og heraf udgør 125.000 ton plastaffald de private husstande.

Partnerne bag projektet er:foruden  Aage Vestergaard Larsen A/S, I/S Reno-Nord, I/S Amager Ressourcecenter, Nomis I/S, Sky-Light A/S, AL2-Teknik A/S, Teknologisk Institut og Miljøstyrelsen som har støttet projektet.


Søndag 7. juni 2020
HELE LANDET: En ny trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter sikrer, at AUB-midlerne nu bliver målrettet de virksomheder, som uddanner lærlinge. For corona-virus har givet et dyk i antallet af uddannelsesaftaler på erhvervsuddannelserne.

- Som uddannelseschef i Danske Malermestre er jeg glad for, at de af vores medlemmer, der skaber flere faglærte i malerbranchen, bliver belønnet med løntilskud til eleverne. Det motiverer jo til at beholde de nuværende elever - og også til at indgå nye uddannelsesaftaler, siger uddannelsespolitisk chef i Danske Malermestre Niels Håkonsen.

Alle malermestre, der havde elever 1. maj, vil få dækket 75 procent af deres lønudgifter til elever resten af året. Og de malermestre, der indgår praktikpladsaftaler efter 1. maj vil få hele 90 procent at lønnen dækket. Tilskuddet dækker som noget nyt praktikperioder i uddannelsen. Skoleperioden dækkes i forvejen.

- Der er i aftalen skabt incitament til at indgå fulde uddannelsesaftaler, da dem, der indgår korte uddannelsesaftaler, kun får dækket 45 procent af lønudgifterne til eleverne. Det er et vink med en vognstang til virksomhedsejerne om at indgå fulde uddannelsesaftaler, påpeger Niels Håkonsen.

Trepartsdrøftelserne lægger også op til, at der skal ses på hele konstruktionen af systemet bag Praktikplads-AUB. Der lægges op til en justering, der både skal skabe økonomisk incitament for virksomhederne til at oprette flere praktikpladser, og at ordningen bliver mere enkel.

Der har ophobet sig 4 mia. kroner i AUB i 2019 og der kommer yderligere 1,4 mia. kroner her i 2020. Det er de penge, der nu bruges på at refundere lønomkostningerne.




- Det er grotesk, at AUB er blevet en opsparingstank. Det er godt, at der skal kigges på hele strukturen, hvor dem, der ikke tager elever straffes og dem, der tager elever præmieres. Det er som udgangspunkt forkert strikket sammen, fordi det ikke giver flere praktikpladser, siger Niels Håkonsen og fortsætter:

- Det er besynderligt, at der skal en verdensomspændende pandemi til at få øjnene op for de åbenlyse fejl, der er i systemet bag Praktikplads-AUB.