FEBRUAR 2018:
ALS/HELBERSKOV:
Mand. 26. kl. 14.00: Als- Ø. Hurup Pensionistforening holder modeopvisning i menighedshuset.
Mand. 26. kl. 19.30: Lokalhistorisk Forening for Als og Omegn har generalforsamling i aulaen på Havbakkeskolen.
Tirsd. 27. kl. 19.00: Als Gymnastikforening har ordinær generalforsamling i Als Hallens cafeteria.


SKELUND/VEDDUM:
Mand. 26. kl. 15.00-17.00: Uffe Østergaard holder foredrag i Eftermiddagshøjskolen i Den Bette Skole i Skelund.

ØSTER HURUP;
Mand.  26. kl. 18.00: Olympia Øster Hurup holder ordinær generalforsamling i Multihuset.


MARTS 2018:
ALS/HELBERSKOV:
Fred.   09. kl. 12.00: Als-Ø. Hurup Pensionistforening holder 75 års jubilæumsfest på Als Kro og Badehotel.
Lørd.   17. kl. 18.00: Running Dinner i Als.
Lørd.   17. kl. 18.00: Kvindeaften i Thulstedhus i Helberskov.
Mand. 19. kl. 14.00: Als- Ø. Hurup Pensionistforening har bankospil i menighedshuset.
Onsd. 21. kl. 14.30: Hans Flou viser i OK-klubben i Als film om bl.a. "elgene".

SKELUND/VEDDUM:
Lørd.  17. kl. 10.00: Bazar på teglbakkevej i Skelund

ØSTER HURUP;
Mand. 05. kl. 19.00-21.00: Bankospil i Multihuset. Arrangør: Ø. Hurup Aktivitetsklub.
Torsd.15. kl. 12.00-15.00: Fællesspisning (koteletter i fad) i Multihsuet. Arrangør: Ø. Hurup Aktivitetsklub.
Lørd.  17. kl. 10.00-12.00: Øser Hurup Srandlaug har generalforsamling i Multihuset.

APRIL 2018:
ALS/HELBERSKOV:
Mand.  06. kl.14.00: Als- Øster Hurup Pensionistforening har bankospil i menighedshuset.
Torsd .12. kl. 120.0-15.00: Ø. Hurup Aktivitetsklub har fællesspisning (flæskesteg) i Multihuset.
Sønd.  22. kl. 10.00: Als Borgerforening deltager i den landsdækkende affaldsindsamling. Mødested ved paraplyen på Springvandspladsen.
Torsd. 26. kl. 19.00: Als Borgerforening har gåbanko med start ved paraplyen på Springvandspladsen.
.


SKELUND/VEDDUM:
Der er ingen tilmeldte aktiviteter

ØSTER HURUP;
Mand. 09. kl. 19.00-21.00: Ø. Hurup Aktivitetsklub har bankospil i Multihuset.

MAJ 2018:
ALS/HELBERSKOV:
Onsd. 02. kl.          : OK-klubben i Als arrangerer udflugt til Silkeborg og omegn.
Mand. 14. kl. 14.00: Als- Øster Hurup Pensionistforening har bankospil i menighedshuset.
Mand. 14. kl. 19.30  Helberskov Borgerforening har ordinær generalforsamling i Thulstedhus.
Onsd. 16. kl.          : Als- Ø. Hurup Pensionistforening arrangerer forårstur.
Onsd. 16. kl. 19.00: Als og Helberskov Borgerforeninger holder gåbanko i Helberskov med start i Sandgraven.

torsd. 17. kl. 19.30: Als- Øster Hurup Kirkekor har forårskoncert i Als kirke.

SKELUND/VEDDUM:
Der er ingen tilmeldte aktiviteter

ØSTER HURUP;
Tirsd.  15. kl. 19.30: Als-Øser Hurup Kirkekor har forårskoncert i Ø. Hurup kirke

JUNI 2018:
ALS/HELBERSKOV:
Torsd. 07. kl. 13.00: Als- Ø. Hurup Pensionistforening inviterer til sommerfest i  Øster Hornum.
Mand. 18. kl. 14.00: Als- Øser Hurup Pensionistforening har bankospil i menighedshuset.
Lørd.   30. kl. 11.00: Musik i Havbakkerne i Als. Arrangør Als Borgerforening.


SKELUND/VEDDUM:
Der er ingen tilmeldte aktiviteter

ØSTER HURUP;
Lørd.  15. kl. 15.00: Indvielse af bytorvet i Øster Hurup.
Tirsd. 19  kl. 19.00: Ø. Hurup og Als Borgerforeninger arrangerer gåbanko i Øster Hurup med start fra bytorvet.


JULI 2018:
ALS/HELBERSKOV:
Der er ingen tilmeldte aktiviteter

SKELUND/VEDDUM:
Der er ingen tilmeldte aktiviteter

ØSTER HURUP;
Onsd. 04. kl. 20.00: Aftensang på havnen i Øster Hurup.
Onsd. 11. kl. 16.00: Rytmisk orgel og fællessang med Mads Granum Kvintet i Ø. Hurup kirke.
Onsd. 11. kl. 20.00: Aftensang på havnen i Øster Hurup.
Onsd. 11. kl. 21.00: Jazzandagt med Mads Granum Kvintet og sognepræst Iben Brejner Højgaard ved restaurant Neptun på Ø. Hurup havn.
Onsd. 18. kl. 20.00: Aftensang på havnen i Øster Hurup.
Torsd. 19. kl. 14.00: Passion Duo spiller jazz, folk, tango og klassisk i Øster Hurup kirke.
Onsd. 25. kl. 20.00: Aftensang på havnen i Øster Hurup.

AUGUST 2018:
ALS/HELBERSKOV:
Mand. 13. kl. 19.00: Als Borgerforening har gåbanko med start ved paraplyen på Springvandspladsen.
Mand. 20. kl. 14.00: Als-Ø. Hurup Pensionistforening har bankospil i menighedshuset.

SKELUND/VEDDUM:
Der er ingen tilmeldte aktiviteter

ØSTER HURUP;
Sønd. 19. kl.          : Udendørs andagt og aktivitetsdag i Fruerlundparken. Arr.: Menighedsrådene i Als, Ø. Hurup, Skelund og Visborg.
Fred.  24. kl. 20.30: Als-Øser Hurup Kirkekor synger på restaurant Neptuns terrasse.

SEPTEMBER 2018:
ALS/HELBERSKOV:
Torsd. 13. kl. 19.0: Als Borgerforening har gåbanko med start ved paraplyen på Springvandspladsen og afslutning i Spejderskoven, hvor der serveres suppe.
Mand. 17. kl. 14.00: Als-Ø. Hurup Pensionistforening har bankospil i menighedshuset.

SKELUND/VEDDUM:
Der er ingen tilmeldte aktiviteter

ØSTER HURUP;
Der er ingen tilmeldte aktiviteter

OKTOBER 2018:
ALS/HELBERSKOV:
Lørd.   06. kl. 18.00: Helberskov Borgerforening har høstfest i Thulstedhus.
Mand. 08. kl.          : Als-Ø. Hurup Pensionistforening arrangerer løvfaldstur.
Mand. 15. kl. 14.00: Als-Øster Hurup Pensionistforening har bankospil i menighedshuset.
Torsd. 29. kl.         : Als-Østrer Hurup Pensionistforening har generalforsamling.

SKELUND/VEDDUM:
Der er ingen tilmeldte aktiviteter

ØSTER HURUP;
Der er ingen tilmeldte aktiviteter

NOVEMBER 2018:
ALS/HELBERSKOV:
Mand. 19. kl. 14.00: Als-Ø. Hurup Pensionistforening har bankospil i menighedshuset.
Mand. 26. kl. 19.00: Helberskov Borgerforening har pakkespil i Thulstedhus.

SKELUND/VEDDUM:
Der er ingen tilmeldte aktiviteter

ØSTER HURUP;
Der er ingen tilmeldte aktiviteter

DECEMBER 2018:
ALS/HELBERSKOV:
Mand. 03. kl.           : Als-Ø. Hurup Pensionistforening har julefrokost.
Mand. 17. kl. 14.00: Als- Øser Hurup Pensionistforening holder andespil i menighedshuset.

SKELUND/VEDDUM:
Der er ingen tilmeldte aktiviteter

ØSTER HURUP;
Der er ingen tilmeldte aktiviteter

JANUAR 2019:
ALS/HELBERSKOV:
Lørd.  12. KL. 13.00: Helberskov Borgerforening arrangerer julefrokost kun for mænd i Thulstedhus.

SKELUND/VEDDUM:
Der er ingen tilmeldte aktiviteter

ØSTER HURUP;
Der er ingen tilmeldte aktiviteter

AKTIVITETER PÅ ØSTKYSTEN