SEPTEMBER 2018:
ALS/HELBERSKOV:
Onsd. 26. kl. 19.30:Anette Kjær og Troels Kold fortæller om H.C. Andersen og synger nogle af hans sange i Als kirke.

SKELUND/VEDDUM:
der er ingen tilmeldte aktiviteter.

ØSTER HURUP;
Fred.  28. kl. 18.00: Modeshow i Multihuset i Øster Hurup..

OKTOBER 2018:
ALS/HELBERSKOV:
Mand. 08. kl.          : Als-Ø. Hurup Pensionistforening arrangerer løvfaldstur.
Mand. 15. kl. 14.00: Als-Øster Hurup Pensionistforening har bankospil i menighedshuset.
Onsd. 17. kl.         : OK-klubben i Als har bustur til Skurbyen, Aalborg, kaffe på Mulbjerg Kro.
Onsd. 31. kl. 19.00:  Als Borgerforening har ordinær generalforsamling på Als Kro & Badehotel.


SKELUND/VEDDUM:
Der er ingen tilmeldte aktiviteter

ØSTER HURUP;
Onsd. 03. kl. 18.00-21.00: fællesspisning i Multihuset.
Lørd.  06. kl. 09.00-16.00: Cars against Cancer i Fruerlundparken.
Tirsd. 30. kl. 12.00: Als-Øster Hurup Pensionistforening har generalforsamling i Multihuset.

NOVEMBER 2018:
ALS/HELBERSKOV:
Tirsd.  06. kl. 19.00-22.00: 100 år med sang og musik i Helberskov. (Thulstedhus)
Onsd. 14. kl  14.30: Henrik Sloth fortæller om Als i OK_Klubben i aulaen på Havbakkeskolen.
Mand. 19. kl. 14.00: Als-Ø. Hurup Pensionistforening har bankospil i menighedshuset.
Sønd. 25. kl. 10.00-15.00: Als Borgerforening har julemarked i Als hallen.
Mand. 26. kl. 19.00: Helberskov Borgerforening har pakkespil i Thulstedhus.

SKELUND/VEDDUM:
Der er ingen tilmeldte aktiviteter

ØSTER HURUP;
Tirsd. 13. kl. 18.00-21.00: Fællesspisning i Multihuset.

DECEMBER 2018:
ALS/HELBERSKOV:
Onsd. 12. kl. 14.30: OK Klubbe har julehygge med Liss Bonderrup og kor.
Torsd. 13. kl. 19.30: Als-Øster hurup Kirkekor har julekoncert i Als kirke.
Mand.  17. kl. 14.00: Als- Øster Hurup Pensionistforening holder andespil i menighedshuset.

SKELUND/VEDDUM:
Der er ingen tilmeldte aktiviteter

ØSTER HURUP;
Sønd. 02. kl. 16.00: Kort andagt i Ø. Hurup kirke ved Iben Brejner Højgaard og derefter fakkeloptog til bymidten for at tænde juletræet.
Mand. 03. kl. 12.00: Als-Øster Hurup Pensionistforening har julefrokost i Multihuset.
Tirsd. 11. kl. 19.30: Als- Øster Hurup kirkekor har julekoncert i Ø. Hurup kirke.

JANUAR 2019:
ALS/HELBERSKOV:
Lørd.   12. kl. 13.00: Helberskov Borgerforening arrangerer julefrokost kun for mænd i Thulstedhus.
Onsd. 16. kl. 14.30: OK Klubben får besøg af
Hans Flou, der viser film om slotte og herregårde i Østhimmerland.          :

SKELUND/VEDDUM:
Der er ingen tilmeldte aktiviteter

ØSTER HURUP;
Der er ingen tilmeldte aktiviteter

FEBRUAR 2019:
ALS/HELBERSKOV:
Onsd. 13. kl. 14.30: OK Klubben på besøg i menighedshuset i Als

SKELUND/VEDDUM:
Der er ingen tilmeldte aktiviteter

ØSTER HURUP;
Der er ingen tilmeldte aktiviteter

MARTS 2019:
ALS/HELBERSKOV:
Lørd.   02. kl. 18.30: Helberskov Borgerforening har Rytterfest i Thulstedhus.
Lørd.  16. kl. 18.00: Kvindeaften i Thulstedhus. Arrangør Helberskov Borgerforening.
Onsd. 20 kl. 14.30: OK Klubben får besøg af
HC Menne på saxofon og Jørgen Hass på guitar i aulaen på Havbakkeskolen.


SKELUND/VEDDUM:
Der er ingen tilmeldte aktiviteter

ØSTER HURUP;
Der er ingen tilmeldte aktiviteter

APRIL 2019:
ALS/HELBERSKOV:
Der er ingen tilmeldte aktiviteter

SKELUND/VEDDUM:
Der er ingen tilmeldte aktiviteter

ØSTER HURUP;
Der er ingen tilmeldte aktiviteter


MAJ 2019:
ALS/HELBERSKOV:
Onsd. 08 kl.         : OK Klubben har udflugt ud i det blå. Evt. til Vesterhavet.


SKELUND/VEDDUM:
Der er ingen tilmeldte aktiviteter

ØSTER HURUP;
Der er ingen tilmeldte aktiviteter
AKTIVITETER PÅ ØSTKYSTEN